Het boekje over <span>doelbeleggen</span>

Het boekje over doelbeleggen

Beleggen doe je met een doel! Je leest er alles over in het boek: ‘Ontdek de haalbaarheid van uw doel’. 54 pagina’s met heldere rekenvoorbeelden en illustraties.

Direct in je mailbox!

Doelbeleggen heeft het zich het streven opgelegd Nederland financieel doelbewust te maken. Sparen of beleggen doe je met een specifiek doel - wij helpen je een rekensommetje te maken hoe je dit doel kunt bereiken.

Beleggen met een Doel

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024