Vereniging Eigen Huis <span> De Hypotheekwacht</span>

Vereniging Eigen Huis De Hypotheekwacht

VEH koppelt hypotheekportal met Doelbeleggen.nl

Wat doet De Hypotheekwacht?

Veel huiseigenaren hebben eigenlijk geen idee hoe hun hypotheek er momenteel voor staat. Naar alle waarschijnlijkheid is de waarde van de eigen woning gestegen en misschien is door de jaren heen ook de financiële positie en wellicht ook de gezinssituatie veranderd. Kortom; de huiseigenaar doet er verstandig aan om de hypotheek periodiek te laten toetsen.

Sinds kort is daar helemaal geen kostbaar advies meer voor nodig. Met De Hypotheekwacht - het laagdrempelige online hypotheekadvies-portaal van Vereniging Eigen Huis - krijgen leden interessante inzichten en tips aangaande hun lopende hypotheek.

"Door Doelbeleggen te integreren in de De Hypotheekwacht van Vereniging Eigen Huis, komen wij in beeld bij mensen voor wie beleggen relevant kan zijn.”

Koppeling Doelbeleggen.nl

Verschillende rekentools binnen De Hypotheekwacht helpen de leden om zelf keuzes te maken. De rekentool van Doelbeleggen.nl is daar recent aan toegevoegd en richt zich o.a. op het dichten van een mogelijk pensioentekort.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2023