Hoeveel pensioen<span> krijg ik? </span>

Hoeveel pensioen krijg ik?

Hoeveel pensioen krijg ik?

Hoeveel pensioen krijg je en waaruit is dat dan precies opgebouwd? In Nederland is een stelsel ontworpen om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Dit pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers, dit zijn de onderdelen waarop je pensioen straks is gebaseerd.

De eerste pijler: AOW

De eerste pijler is de AOW, de Algemene Ouderdomswet. Een collectieve regeling waar iedereen gebruik van kan maken. Vanaf AOW-leeftijd krijgt een alleenstaande Nederlander bruto ongeveer € 1.100 per maand gestort. Het enige nadeel: die leeftijd, die schuift steeds verder op, mede ingegeven door de ouder wordende bevolking, ook na het sluiten van het pensioenakkoord.

De tweede pijler: aanvullend pensioen van de werkgever

De tweede pijler is een aanvullend pensioen. En dat is eigenlijk hetgeen wij bedoelen als we in de volksmond 'pensioen' zeggen. Dat is het vermogen dat wij samen met onze werkgever(s) opbouwen tijdens ons werkende leven. Veelal wordt er geld ingelegd bij een pensioenfonds. En let op: het pensioen en de AOW hoeven niet op dezelfde leeftijd in te gaan.

De derde pijler: zelf regelen

De derde pensioenpijler zorgt voor aanvulling op de eerste twee pijlers. Dit doe je door het openen van een pensioenrekening. Hiermee wordt het overgebleven pensioengat (dat is wat de meeste mensen hebben) gedicht en kun je genieten van een zorgeloze oude dag. Je pensioen zelf regelen kan ook met kleine bedragen.

Op welk bedrag aan pensioen kun je rekenen?

De hoogte van je aanvullend pensioen kun je vinden in je Uniform Pensioen Overzicht dat je jaarlijks van je pensioenfonds of verzekeraar krijgt. Dit is het overzicht van wat je bij jouw huidige pensioenfonds hebt opgebouwd. Heb je geld ingelegd bij meerdere pensioenfondsen of participeer je niet in een pensioenfonds, dan kun je een totaaloverzicht van het door jou opgebouwde pensioen en AOW vinden op mijnpensioenoverzicht.nl - je kunt hier inloggen met je DigiD.

In het overzicht op mijnpensioenoverzicht.nl staan niet de bedragen die je in de derde pijler zelf hebt opgebouwd. Dit is gemakkelijk op te vragen bij je bank of verzekeraar, of jouw vermogensbeheerder. Deze bedragen moet je dan dus optellen bij het getoonde bedrag om het totale bedrag te zien wat je kunt verwachten na jouw pensionering.

Heb ik een pensioentekort?

Er zijn situaties, waarbij de hoogte van het pensioen anders kan zijn dan op mijnpensioenoverzicht.nl vermeld staat.

 • Na een scheiding
 • Als je getrouwd bent geweest en gescheiden, komt een deel van het pensioen toe aan je ex-partner. Daardoor kan je pensioen lager zijn dan in het overzicht staat.

 • Indien je alleenstaand bent
 • In het overzicht staan bedragen gebaseerd op een AOW voor gehuwden en samenwonenden. Alleenstaanden krijgen een hogere AOW-uitkering.

  En wat gebeurt er als je overlijdt voordat de AOW-leeftijd is bereikt?

  Als je vermogen opbouwt via de tweede en/of derde pijler, dan is er vaak voorzien in een pensioen of uitkering voor de nabestaanden. En andersom kan natuurlijk ook, dat jij bij overlijden van je partner een uitkering krijgt. Dit kun je controleren bij het pensioenfonds of de verzekeraar waar het kapitaal van je partner wordt opgebouwd. Als je niet getrouwd bent maar samenwoont, dan is het handig om te checken of de naam van je partner bekend is bij je pensioenfonds.

  Er staat op deze pagina veel informatie over de opbouw van datgene wat we pensioen noemen. Het is belangrijk dat je weet hoeveel je kunt verwachten na de datum van pensionering. Maar is het bedrag dan voldoende? Of moet er nog een extra verzekering komen voor extra geld? Deze afweging kun je alleen maken als je er een idee van hebt hoeveel pensioen je later, als je pensionering een feit is, nodig hebt.

  Brochure: Beleggen voor je Pensioen

  Zelf aanvullend pensioen opbouwen is minder complex dan je denkt. Wij hebben alle aandachtspunten voor je op een rijtje gezet in de brochure 'Beleggen voor je Pensioen'.

  Aanvraag pensioenbrochure
  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Doelbeleggen © 2019