Leefrente <span>Beleggingslijfrente</span>

Leefrente Beleggingslijfrente

Hoe werkt Leefrente en waarom is het uniek?

Lees onze brochure

Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is een aanvullend pensioen. Met een lijfrente vult u uw inkomen aan als u stopt met werken. Iedere maand of elk jaar betaalt u een bedrag waarmee u belastingvriendelijk spaart voor later. Het opgebouwde bedrag gebruikt u als extra inkomen naast uw AOW en pensioen. Vroeger kon u voor het sluiten van een lijfrente alleen bij verzekeraars terecht. In 2006 bleek echter dat er door verzekeraars sinds 1993 zo'n 7 miljoen woekerpolissen zijn verkocht. Stuk voor stuk beleggingsverzekeringen die onnodig complex en veel te duur waren.

Op deze pagina leest u alles over onze unieke uitkerende lijfrente en met de onderstaande tool kunt u de hoogte van de uitkering berekenen. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen als u verder nog vragen heeft.

Introductie Banksparen

De roep om meer transparantie en concurrentie ontstaan door de commotie rond de woekerpolissen heeft in 2008 geleid tot de introductie van Banksparen. In dat jaar is er daarmee een einde gekomen aan het monopolie van verzekeraars op het gebied van lijfrentes. U kunt sindsdien ook bij een bank terecht voor een lijfrente.

Sinds 2017 is het door een wetswijziging ook voor beleggingsondernemingen (zoals Doelbeleggen) mogelijk om lijfrentes aan te bieden. Wel zijn er verschillen tussen een lijfrente die is afgesloten bij een bank of bij een verzekeraar.

De verschillen

Lijfrentes kunt u afsluiten bij een bank, beleggingsonderneming of een verzekeraar. In alle gevallen is het om kapitaal op te bouwen voor later, meestal na uw pensioneren, en dan in termijnen weer terug uit te keren. Maar er zijn verschillen. Eerst hieronder de belangrijkste:

  • Bij een bancaire lijfrente erven uw nabestaanden
    Omdat het geld bij een bank of beleggingsonderneming op een rekening staat, erven uw nabestaanden de lijfrente. Wanneer er al wordt uitgekeerd, loopt deze door na uw overlijden. Dan erven uw nabestaanden de uitkeringen.
  • Een lijfrenteverzekering stopt als u overlijdt.
    Bij een verzekeraar gaat de opbouwende lijfrente naar door u aangewezen personen. Bij een uitkerende lijfrente stopt de uitkering eigenlijk altijd als u overlijdt. Uw kinderen erven hier dus niet. Meer over de lijfrenteverzekering
Bancaire lijfrente Lijfrenteverzekering
Waar? Bank of beleggingsonderneming Verzekeraar
Hoe lang? Alleen tijdelijk Tijdelijk en tot overlijden
Minimale uitkeringsduur? 5 jaar De minimale duur is afhankelijk van uw leeftijd
'Levenslang' uitkeren? Tussen 20 en 30 jaar Tot overlijden
Welk fiscaal regime? Alleen nieuw regime Alle regimes

Fiscaal regime
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw geld uit te laten keren. Echter, niet alle expirerende lijfrenten kennen dezelfde mogelijkheden. Afhankelijk van de ingangsdatum van de polis en de wijze waarop u destijds de premie(s) gestort heeft, verschillen de fiscale spelregels. In verzekeringstermen heet dit het fiscale regime waaronder uw lijfrente verzekering valt.

Bancaire lijfrente en sparen

Veel banken bieden vooral de mogelijkheid om met uw lijfrentes te sparen. Een alternatief dat heel veilig is, maar door de extreem gedaalde rente niet erg lucratief. Het is daardoor lastiger geworden om een goed pensioen op te bouwen. Maar ook bij het uitkeren van een lijfrente loopt men tegen de lage rente aan. Een rente die daarbij erg belangrijk is, is het zogenaamde u-rendement. Deze wordt periodiek gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. Momenteel is het u-rendement zelfs negatief, -0,46% in november 2020.

Leefrente

Bancaire lijfrente en beleggen

Sinds beleggingsondernemingen ook lijfrentes aan kunnen bieden, is het opbouwen van lijfrentekapitaal door te beleggen binnen een bancaire lijfrente echt van de grond gekomen.

Doelbeleggen introduceerde de opbouwende lijfrente voor klanten in 2018. Een voordelig en fiscaal aantrekkelijke manier om aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Al snel kwam de vraag of klanten ook in de uitkeringsfase bij Doelbeleggen terecht kunnen. En uiteraard hebben we daar een aantrekkelijk oplossing voor uitgedacht: de Leefrente.

Brochure aanvragen

De regels voor uitkerende bancaire lijfrente

De regels voor beleggingsondernemingen die een uitkerende lijfrente aanbieden zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Deze regels bepalen onder andere dat de termijnen op de ingangsdatum uitgedrukt in een vast aantal beleggingseenheden (units) per jaar en de hoogte van de uitkering wordt bepaald door het verschil tussen het feitelijk behaalde beleggingsrendement en u-rendement bij het ingaan van de lijfrente.

Voorbeeld van een Standaard beleggingslijfrente

Om het wat concreter te maken, hebben we voor u een voorbeeld uitgewerkt van een 20 jaar lopende uitkering.

Op ingangsdatum zal de beleggingswaarde (het beginvermogen) vermeerderd met het u-rendement op dat moment worden gedeeld door 20 jaar. Ná één jaar wordt de nieuwe uitkering berekend op basis van de werkelijke waarde van de beleggingen op dat moment vermeerderd met het oorspronkelijke u-rendement gedeeld door 19 jaar. En dat elk jaar weer opnieuw. Zo werkt een Standaard uitkerende bancaire beleggingslijfrente

Hieronder staat een overzicht van uitkeringen bij een beginvermogen van €100.000,- die in 20 jaar - bij bancaire lijfrentes heet dat levenslang - wordt uitgekeerd. Hierbij is voor het gemak gerekend met een u-rendement van 0%. De beleggingen laten we renderen met een verwacht netto beleggingsrendement van 4%.

Leeftijd Beginvermogen Rendement 4% Deel uitkeren Uitkering
67 jaar € 100.000 € 4.000 1/20ste € 5.000
68 jaar € 99.000 € 3.960 1/19e € 5.211
69 jaar € 97.749 € 3.910 1/18e € 5.431
70 jaar € 96.229 € 3.849 1/17e € 5.661
71 jaar € 94.418 € 3.777 1/16e € 5.901
72 jaar € 92.293 € 3.692 1/15e € 6.153
73 jaar € 89.832 € 3.593 1/14e € 6.417
74 jaar € 87.009 € 3.480 1/13e € 6.693
75 jaar € 83.796 € 3.352 1/12e € 6.983
76 jaar € 80.165 € 3.207 1/11e € 7.288
77 jaar € 76.084 € 3.043 1/10e € 7.608
78 jaar € 71.519 € 2.861 1/9e € 7.947
79 jaar € 66.433 € 2.657 1/8e € 8.304
80 jaar € 60.786 € 2.431 1/7e € 8.684
81 jaar € 54.534 € 2.181 1/6e € 9.089
82 jaar € 47.626 € 1.905 1/5e € 9.525
83 jaar € 40.006 € 1.600 1/4e € 10.002
84 jaar € 31.605 € 1.264 1/3e € 10.535
85 jaar € 22.334 € 893 1/2e € 11.167
86 jaar € 12.060 € 482 Restant € 12.543

Het nadeel van de standaard beleggingslijfrente

Uit dit voorbeeld wordt direct duidelijk wat het nadeel is van de standaard uitkerende beleggingslijfrente. De uitkering begint laag met €5.200,- en bereikt de maximale hoogte van €10.956,- pas na 20 jaar. De hoogste uitkering vindt plaats aan het einde van de looptijd - als u de leeftijd van 85 al ruim gepasseerd bent. Veel logischer zou het zijn als de hoogste uitkering plaatsvindt aan het begin van het pensioen waarna het langzaam wordt afgebouwd. Die mogelijkheid biedt Leefrente.
Leefrente
Overigens worden er offertes opgesteld die een hogere 'start' uitkering voorspiegelen. U krijgt dan een offerte met de melding “de verwachte gemiddelde uitkering bedraagt €7.742,-”. Maar u moet tot uw 78e wachten voordat u een uitkering van deze hoogte ontvangt! Veelal wordt u er niet eens op gewezen dat de eerste uitkering maar €5.200,- bedraagt. En dat terwijl de eerste uitkering hier ruim 30% onder de gemiddeld verwachte uitkering ligt!

De oplossing - Leefrente van Doelbeleggen!

Doelbeleggen heeft een slim model ontwikkeld dat naadloos aansluit op de veel gehoorde pensioenwens om te starten met een hogere uitkering. Daarbij zijn de volgende uitkeringen veel gelijkmatiger (ervan uitgaande dat het verwachte beleggingsrendement wordt behaald) en makkelijker te verwerken in het huishoudboekje.

Leefrente

Leefrente

Bij de Leefrente wordt het lijfrentekapitaal opsplitst in een aantal lijfrentes met verschillende looptijden. Deze lijfrentes voldoen ieder afzonderlijk aan de fiscale regels die zijn vastgelegd in de wet. En alle lijfrentes tezamen laten een verloop zien dat stukken beter past bij de levensloop van veel gepensioneerden: Juist in de beginjaren heeft u een wat hogere uitkering en als de beleggingsresultaten uitkomen conform verwachting dan blijft de uitkering daarna op peil.

Hoe direct te profiteren?

Als u uw lijfrentes bij Leefrente van Doelbeleggen onderbrengt, profiteert u – als alle administratieve afwikkelingen gereed zijn – onmiddellijk van een unieke combinatie voor uw pot met geld:

  • Uw geld wordt beheerd door de beste vermogensbeheerders via het prijswinnende platform van Doelbeleggen. Via ons online platform kunt u de voortgang van uw beleggingen op de voet volgen en beschikt u altijd over de meest actuele informatie. Doelbeleggen belegt in zogeheten Trackers. Hiermee kunnen wij risico’s uitstekend spreiden en de kosten laag houden.
  • Bovendien kan bij de uitkering al direct uitgegaan worden van het verwachte beleggingsresultaat. Bij een verwacht resultaat van 4% netto per jaar ontvangt u bij ingang van de leefrente al direct een circa 50% hogere uitkering dan bij andere aanbieders.

Neem contact op en kijk of u ook kunt starten met de Leefrente!

Contact
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2021