Lijfrente Uitkering<span> Berekenen</span>

Lijfrente Uitkering Berekenen

Wij bieden tot 50% hogere uitkering. Maak zelf de berekening en vergelijk!

Uw eerste uitkering is € 22204,- per jaar*

Offerte aanvragen

* Belangrijk

  • De berekende eerste uitkering is het bruto bedrag dat u het eerste jaar ontvangt. U bepaalt zelf of u dit per maand of per jaar uitgekeerd wilt krijgen. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Hiervoor dient u een offerte aan te vragen.
  • Er is gerekend met een netto rekenrendement van 4% en een u-rendement van 0%
  • Na het eerste jaar is de hoogte van de uitkering afhankelijk van het beleggingsresultaat. De uitkering kan dus hoger of lager zijn.
  • Het maximum inlegbedrag is wettelijk bepaald en afhankelijk van de uitkeringsperiode.

Uw opgebouwde lijfrente laten uitkeren

Bij wie u uw opgebouwde lijfrente laat uitkeren mag u zelf bepalen. Omdat de hoogte van de maand- / jaaruitkering vaak per partij verschilt, kan het lonen om verschillende offertes te vergelijken. Binnen de Leefrente wordt belegd en kan de hoogte van de eerste uitkering zo 50% hoger zijn dan bij een andere partij die belegt.

Uitkeren lijfrente uitstellen

Als lijfrentekapitaal vrijkomt, dan mag de uitkering meestal tot 5 jaar na uw AOW datum worden uitgesteld. Dat kan interessant zijn. Wij hebben de verschillende mogelijkheden voor u op een rij gezet. Lees meer!

Beste Keuze 2018, 2019 en 2020

Doelbeleggen is opnieuw IEX' Beste Keuze in de categorie online vermogensbeheer.

Lees meer
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2021