Beste Online <span>Vermogens­beheerder!</span>

Beste Online Vermogens­beheerder!

Doelbeleggen is uitgeroepen tot winnaar van de IEX Gouden Stier

Wat is de Gouden Stier

IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken. Op basis van heldere criteria selecteren wij de beste producten en diensten. De Beste Keuze van IEX Gouden Stier is een onafhankelijk keurmerk en geeft beleggers handvatten om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen.

Selectie criteria

Voor de selectie van de Beste Online Vermogensbeheerder hanteert IEX Gouden Stier in de eerste plaats een tweetal toelatingscriteria. Zo moet er sprake zijn van een brede beschikbaarheid voor Nederlandse particuliere beleggers en dient het product of de dienstverlener voldoende omvang in de markt te hebben. Als aan deze toelatingscriteria voldaan wordt, volgt beoordeling op value for money (prestaties en kosten), gebruiksvriendelijkheid en informatievoorziening.

IEX Gouden Stier over Doelbeleggen

Doelbeleggen.nl werkt met een uniek systeem, dat de haalbaarheid van een doel berekent. Het gehele traject staat in dienst van het doel van de klant. Vanuit het doelvermogen, de inleg en de beschikbare tijd wordt de hoogste haalbaarheid van het doel in kaart gebracht. Het systeem bepaalt het risicoprofiel van de klant, volgens een dynamisch en flexibel proces. De klant kan aangeven welke profielen hij of zij niet wil, maar de rest wordt door het statistische model bepaald. Ook sparen wordt hierbij meegenomen.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024