brochure

Hoe werkt het?


Vaststellen van uw doel

Dit doen we door het goed, compleet en concreet vaststellen van uw doel en uw persoonlijke achtergrond. Een eerste globale berekening laat zien of het gewenste doel reëel is en welke haalbaarheid er is dat het doel wordt gehaald. Dan kunnen periode, inleg (startbedrag of periodieke bijdragen) en doelbedrag worden bijgesteld om de haalbaarheid te vergroten.

Bepaal de optimale portefeuille

Nadat uw beleggingsdoel is vastgesteld, wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. Daarbij gaat het onder andere om de financiële situatie, welk risico u wilt lopen en de kennis en ervaring die u heeft met beleggen. Dat resulteert in de juiste manier van beleggen, met de grootste haalbaarheid op het realiseren van uw doel. Er wordt gewerkt met risicoprofielen. Die zijn gekoppeld aan de verdeling van de portefeuilles.

Monitoren en bijsturen

Als uw optimale portefeuille is vastgesteld, wordt de haalbaarheid op het halen van uw doel iedere dag berekend en getoond. Wij houden dit voor u in de gaten. Wij geven u advies over wat u het beste kunt doen om uw haalbaarheid op succes optimaal te houden. Dat kan een kleine verhoging van uw maandelijkse inleg zijn, maar ook het advies om de beleggingen iets meer tijd te geven. Dan vertellen we u hoeveel extra tijd nodig is.
Lees meer

Beleggen moet in dienst staan van het doel niet, zoals bij de meeste beleggers, andersom

U kiest uw doel. Wij beleggen ernaar toe.

Heeft u vragen? Kijk bij onze veelgestelde vragen, bel gerust: 020-555 0055 of stuur een e-mail naar: info@doelbeleggen.nl

De door Doelbeleggen.nl berekende haalbaarheid van uw doel op basis van de door u ingevoerde gegevens betreft slechts een verwachting. Deze kan niet met zekerheid worden voorspeld. U kunt aan de berekende haalbaarheid dan ook geen rechten ontlenen. Het kan niet worden uitgesloten dat u gedurende de looptijd een extra bedrag moet inleggen om alsnog uw doel te behalen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kunt u (een deel van) uw ingelegde vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen. Laat u goed voorlichten, zodat u zich een gedegen beeld kunt vormen van de risico’s voordat u besluit een rekening te openen. Doelbeleggen.nl belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen.nl is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Doelbeleggen maakt gebruik van cookies. In ons privacystatement leest u wat dit voor u betekent. Accepteer cookies.