Waarom doel<span>beleggen?</span>

Waarom doelbeleggen?

Uw geld belegd door experts, lage kosten, 100% transparant.

Brochure Doelbeleggen.nl

U stelt het doel, wij beleggen ernaartoe

Wilt u in de toekomst uw pensioen aanvullen? Of wilt u een startkapitaal opbouwen voor uw kind, zodat hij of zij later zorgeloos kan gaan studeren of iets makkelijker een eerste woning kan kopen? Of wilt u vermogen opbouwen om uw aflossingsvrije hypotheek af te lossen, een camper te kopen, een wereldreis te maken misschien? Wat uw doel ook is, Doelbeleggen.nl helpt u het te realiseren.

Kijk voor meer belegginsdoelen

Sparen of beleggen

Wat is slimmer, sparen of beleggen? Die vraag krijgen we vaak. Het juiste antwoord verschilt van persoon tot persoon. Sparen geeft zekerheid. Het is altijd verstandig om een buffer op een spaarrekening te hebben staan. Dan komt u niet in de problemen bij onverwachte uitgaven. Maar wilt u een groot bedrag bij elkaar sparen voor later, dan loopt u aan tegen lage rentevergoedingen en soms zelfs negatieve rentes. Dat maakt sparen minder aantrekkelijk.

Beleggen kan meer rendement opleveren, vooral als uw vermogen de tijd heeft om te groeien. Maar beleggen heeft ook nadelen. Beurskoersen gaan omhoog en omlaag en u kunt uw inleg verliezen. Daarom adviseren wij om alleen te beleggen met geld dat u voor langere tijd kunt missen. Wilt u geen enkel risico lopen, dan raden wij beleggen af.

Vermogensbeheer vanaf € 25

Steeds meer mensen zwichten voor beleggen. Tjade Groot legt uit welke voordelen Doelbeleggen biedt. Uw geld belegd door ervaren professionals hoeft niet per se duur te zijn.

TV item RTLZ

Zelf beleggen of laten beleggen?

Kiest u voor beleggen, dan heeft u twee mogelijkheden: zelf beleggen of laten beleggen door een vermogensbeheerder. Heeft u verstand van beleggen en voldoende tijd om het beursnieuws te volgen? Houdt u het hoofd koel, ook als het minder goed gaat? Denkt u dat beleggen bij u past en misschien zelfs een leuke hobby kan worden? Dan zou u kunnen kiezen voor zelf beleggen. Heeft u dat allemaal niet, maar wilt u wel kans op een beter rendement dan de rente die u nu op uw spaarrekening krijgt? Kent u de risico’s van beleggen en accepteert u die? Dan kan laten beleggen door een vermogensbeheerder goed bij u passen.

Online vermogensbeheer

Doelbeleggen.nl ontwikkelde een online platform dat is gebaseerd op de werkwijze van traditionele vermogensbeheerders. Het platform is bekroond met een Beste Online beleggingsoplossing – Gouden stier en al vier jaar op rij IEX’ Beste Keuze in de categorie online vermogensbeheer. Automatisering maakt vermogensbeheer voor iedereen toegankelijk.

De Doelmeter® is uw virtuele vermogensbeheerder. Hij verstrekt advies en beheert uw beleggingsportefeuille. Daarom is het belangrijk om vooraf duidelijke doelen te stellen: hoeveel kapitaal wilt u opbouwen en hoeveel tijd heeft u daarvoor? Heeft u al een startkapitaal en/of wilt u periodiek geld inleggen? Op basis van deze informatie berekent de Doelmeter® of uw doel haalbaar is. Door uw inleg te verhogen of verlagen of met het verlengen of verkorten van de looptijd kunt u zelf de haalbaarheid op een door u gewenst niveau brengen. Klaar voor de start?

Zodra wij over alle informatie beschikken, ontvangt u het beleggingsplan. Hier vindt u informatie over uw risicoprofiel en wordt de samenstelling van uw portefeuille toegelicht. Vanaf de start informeert de Doelmeter® u over de voortgang van uw beleggingen. Dagelijks wordt de waarde van uw portefeuille bijgewerkt en als er tussentijds mogelijkheden zijn om de haalbaarheid te verhogen, dan zal de Doelmeter® u daarop attenderen.

Vanzelfsprekend

Doelbeleggen.nl biedt online vermogensbeheer. Het platform stelt u in de gelegenheid om met hulp van de Doelmeter® - uw virtuele vermogensbeheerder - zelf een doel te stellen, een rekening te openen en de voortgang van uw beleggingen te volgen. Zo houden wij de kosten laag en onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk.

Goede spreiding, lage kosten

Doelbeleggen.nl belegt voor u in trackers. Een tracker is een product dat een index, grondstof, obligatie of een mix van aandelen volgt. Zo kunnen wij het risico spreiden tegen lage kosten.

Volledige vrijheid

U legt in wanneer u wilt en zoveel u wilt. U heeft dus geen inlegverplichting. Als u minder inlegt dan u in de Doelmeter® heeft ingevuld, loopt u het risico dat u uw doel niet op de gewenste datum haalt. U kunt altijd eerder stoppen met beleggen.

Gemoedsrust

Beurskoersen gaan omhoog en omlaag, soms met heftige bewegingen. Beginnende beleggers vinden dat vaak lastig. Ze kopen of verkopen dan vaak zonder na te denken, terwijl dat meestal niet het slimste is om te doen. Onze ervaren vermogensbeheerders beoordelen dagelijks de status van uw beleggingen en beschermen uw vermogen tegen impulsieve beslissingen.

Hulp van experts

Onze professionele vermogensbeheerders zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 21:00 uur.

Transparantie

Doelbeleggen.nl is transparant over trackers waarin wij uw geld beleggen. Ook vindt u op de website heldere informatie over directe en indirecte kosten.

Onze verantwoordelijkheid

U kiest

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. U beslist hoeveel risico u wilt lopen met uw inleg. Als u meer risico kunt en wilt nemen, maakt dat de kans groter op een hoger rendement, maar ook op een groter verlies. Daarom stellen we u voordat u begint met beleggen via onze website vragen over:

• Uw ervaring met beleggen.
• Uw kennis van beleggen.
• Uw beleggingsdoel.
• Hoe lang u geld kunt missen.
• De stand van uw vermogen, schulden en inkomen.
• Hoe u reageert wanneer uw beleggingen in waarde dalen en hoeveel risico u wilt nemen.
• Uw duurzaamheidsvoorkeuren.

Aan de hand van uw antwoorden bepalen we uw beleggingsprofiel. Dat geeft aan wat voor type belegger u bent en welk soort beleggingen bij u passen. Doelbeleggen.nl heeft verschillende beleggingsportefeuilles met een oplopend risico. Iedere portefeuille heeft zijn eigen beleggingsmix. Portefeuille A met het laagste risico belegt voornamelijk in obligaties. Portefeuille E met het hoogste risico bevat meer aandelen.

Meer over onze Beleggingsprofielen

Uniek rekenmodel

Doelbeleggen.nl werkt met een uniek systeem, dat de haalbaarheid van uw doel berekent. Alles staat in dienst van uw doel. Vanuit het doelvermogen, de inleg en de beschikbare tijd wordt de hoogste haalbaarheid berekend. Het systeem bepaalt het risicoprofiel met de grootste kans van slagen; dit is een dynamisch en flexibel proces.

Wij bewaken de beleggingsmix

De waarde van uw beleggingen verandert in de loop van de tijd. Dit kan tot gevolg hebben dat de beleggingsmix verandert. Stel u kiest voor een neutrale portefeuille met 50 procent aandelen. Als de aandelen sterk in waarde stijgen, kan het gebeuren dat uw portefeuille voor 60 procent uit aandelen bestaat. U loopt daardoor een groter risico. Daarom brengen wij de beleggingsmix steeds opnieuw in balans door de oververtegenwoordigde beleggingen te verkopen en ondervertegenwoordigde beleggingen aan te kopen. Zo brengen we de verhoudingen in uw portefeuille terug naar de oorspronkelijk afgesproken beleggingsmix.

Wij bouwen het risico af

Als de einddatum nadert, heeft u als het goed is een groot deel van uw doelkapitaal bij elkaar. Het zou jammer zijn als dat in gevaar komt door een sterke daling van de beurskoersen op het laatste moment. Daarom beleggen we de laatste jaren minder risicovol voor u. Dat heet lifecycle beleggen. Zo hebben ongewenste beursbewegingen minder invloed op de waarde van uw vermogen.

Wij verbeteren de beleggingsmix

De samenstelling van uw portefeuille bepaalt de haalbaarheid van uw beleggingsdoel. Zodra we zien dat een andere beleggingsmix een betere haalbaarheid oplevert, kunnen we uw beleggingen hierop aanpassen. Voorwaarde is wel dat dit past binnen het risico dat u wilt nemen. Zo beleggen we altijd met de hoogste haalbaarheid richting uw doel.

U heeft 24/7 toegang tot uw beleggingsresultaat

Gedurende de looptijd kunt u de haalbaarheid 24/7 bekijken in de Doelmeter®. Ook heeft u altijd online toegang tot rapportages over uw beleggingen.

Blik richting de horizon

Door de focus op uw doel worden geen beslissingen genomen op basis van korte-termijn-grillen van de markt. Hoe langer de looptijd, hoe minder beursschommelingen effect hebben op de haalbaarheid van uw doel.

Beweeglijke beurs

Stel, er is een behoorlijke dip op de beurs. De portefeuille van een klant, met als doel de studie van zijn zoontje, daalt in waarde met zo’n 6%. Dit is voor veel mensen een reden om nerveus te worden. Maar omdat deze klant direct de Doelmeter ziet, is hier geen reden toe. De Doelmeter toont namelijk een vrijwel onveranderde haalbaarheid.

Aan het begin van de periode was de haalbaarheid 70,4% en na de terugval 69,7%. Een klein verschil, waardoor deze vader rustig blijft. Met de lange looptijd en de periodieke inleg maakt zo’n dip weinig uit en blijft het doel in zicht.

Verborgen doelen

Doelbeleggen heeft met recht één doelgroep: mensen met financiële doelen. Wij helpen u om verborgen doelen concreet te maken. Waardebehoud kan bijvoorbeeld een doel zijn dat u niet direct ziet, maar wel belangrijk kunt vinden. We gaan graag met u in gesprek om deze aan het licht te brengen. Daar waar financiële prioriteit is, daar ligt het doel. Dat wordt vaak bepaald door de levensfase waarin u zich bevindt. Jonge ouders beleggen voor een jaar of 15 tot 20: ze willen daarmee een potje opbouwen voor de studie van hun kind. En werknemers of zzp-ers willen misschien wel de komende 50 jaar beleggen om aanvullend pensioen op te bouwen.

Zoek jouw doel

Een goede oude dag

Het pensioen is een veelgekozen doel. Hier is veel aandacht voor in de media, er zijn momenteel veel mensen mee bezig. Deze mensen zijn vaak ook nog jonger dan voorheen. En dat is maar goed ook. "Vroeger keek men pas rond het veertigste levensjaar naar het pensioen, dan was er nog maar twintig jaar over." Hoe eerder u begint, hoe voordeliger. Bij een langere termijn bent u minder afhankelijk van de markt.

Lees meer over pensioen

Belastingvriendelijk

Voordeel is te behalen door het pensioen belastingvriendelijk op te bouwen. Dat kan ook bij ons. Daarvoor hebben we een speciale Doelbeleggen-pensioenrekening. Daarmee bespaart u vermogensbelasting en heeft u voordeel door het uitstellen van inkomstenbelasting tot na de pensionering, waarna deze belasting een stuk lager uitvalt.

Wat is uw doel?

Wij zeggen altijd: "Geld heeft altijd een doel". Een doel kan hoogstens minder noodzaak hebben, waardebehoud is wellicht minder prangend dan een pensioengat. Maar ook bij waardebehoud zijn concrete doelen te bedenken: het verslaan van inflatie of de erfenis goed regelen voor de kinderen. Geld heeft dus eigenlijk altijd een doel. Kies hieronder uw doel en start met Doelbeleggen.

TOP 3 Beleggingsdoelen

Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024