Waarom doel<span>beleggen?</span>

Waarom doelbeleggen?

Uw geld belegd door experts, lage kosten, 100% transparant.

Vrijblijvend Advies

Belangrijke financiële doelen realiseren

Vermogen opbouwen voor een aanvullend pensioen of om later uw hypotheek af te kunnen lossen? Op ons unieke en prijswinnende platform berekent u heel eenvoudig of en hoe u het benodigde vermogen kunt opbouwen. Bepaal het doel, uw doelbedrag, de looptijd en uw eenmalige en/of periodieke inleg om de haalbaarheid van uw doel te berekenen.

Kies uw doel

Vermogensbeheer vanaf € 25

Steeds meer mensen zwichten voor beleggen. Tjade Groot legt uit welke voordelen Doelbeleggen biedt. Uw geld belegd door ervaren professionals hoeft niet per se duur te zijn.

TV item RTLZ

Uniek rekenmodel

Doelbeleggen werkt met een uniek systeem, dat de haalbaarheid van uw doel berekent. Alles staat in dienst van uw doel. Vanuit het doelvermogen, de inleg en de beschikbare tijd wordt de hoogste haalbaarheid berekend. Het systeem bepaalt het risicoprofiel met de grootste kans van slagen; dit is een dynamisch en flexibel proces.

Belegd zonder stress

Doelbeleggen.nl maakt complexe materie begrijpelijk. Via de website of app wordt u stapsgewijs geholpen met het bepalen van uw doel en het inrichten van uw beleggingsaccount. Zodra u belegd bent kunt u via de app of website altijd en overal zien hoe uw beleggingen er voor staan.

Onze brochure: alles over Doelbeleggen

Blik richting de horizon

Door de focus op uw doel worden geen beslissingen genomen op basis van korte-termijn- grillen van de markt. Hoe langer de looptijd, hoe minder beursschommelingen effect hebben op de haalbaarheid van uw doel.

Beweeglijke beurs

Stel, er is een behoorlijke dip op de beurs. De portefeuille van een klant, met als doel de studie van zijn zoontje, daalt in waarde met zo’n 6%. Dit is voor veel mensen een reden om nerveus te worden. Maar omdat deze klant direct de Doelmeter ziet, is hier geen reden toe. De Doelmeter toont namelijk een vrijwel onveranderde haalbaarheid.

Aan het begin van de periode was de haalbaarheid 70,4% en na de terugval 69,7%. Een klein verschil, waardoor deze vader rustig blijft. Met de lange looptijd en de periodieke inleg maakt zo’n dip weinig uit en blijft het doel in zicht.

Verborgen doelen

Doelbeleggen heeft met recht één doelgroep: mensen met financiële doelen. Wij helpen u om verborgen doelen concreet te maken. Waardebehoud kan bijvoorbeeld een doel zijn dat u niet direct ziet, maar wel belangrijk kunt vinden. We gaan graag met u in gesprek om deze aan het licht te brengen. Daar waar financiële prioriteit is, daar ligt het doel. Dat wordt vaak bepaald door de levensfase waarin u zich bevindt. Jonge ouders beleggen voor een jaar of 15 tot 20: ze willen daarmee een potje opbouwen voor de studie van hun kind. En werknemers of zzp-ers willen misschien wel de komende 50 jaar beleggen om aanvullend pensioen op te bouwen.

Zoek jouw doel

Een goede oude dag

Het pensioen is een veelgekozen doel. Hier is veel aandacht voor in de media, er zijn momenteel veel mensen mee bezig. Deze mensen zijn vaak ook nog jonger dan voorheen. En dat is maar goed ook. "Vroeger keek men pas rond het veertigste levensjaar naar het pensioen, dan was er nog maar twintig jaar over." Hoe eerder u begint, hoe voordeliger. Bij een langere termijn bent u minder afhankelijk van de markt.

Lees meer over pensioen

Belastingvriendelijk

Voordeel is te behalen door het pensioen belastingvriendelijk op te bouwen. Dat kan ook bij ons. Daarvoor hebben we een speciale Doelbeleggen-pensioenrekening. Daarmee bespaart u vermogensbelasting en heeft u voordeel door het uitstellen van inkomstenbelasting tot na de pensionering, waarna deze belasting een stuk lager uitvalt.

Wat is uw doel?

Wij zeggen altijd: "Geld heeft altijd een doel". Een doel kan hoogstens minder noodzaak hebben, waardebehoud is wellicht minder prangend dan een pensioengat. Maar ook bij waardebehoud zijn concrete doelen te bedenken: het verslaan van inflatie of de erfenis goed regelen voor de kinderen. Geld heeft dus eigenlijk altijd een doel. Kies hieronder uw doel en start met Doelbeleggen.

TOP 3 Beleggingsdoelen

Over Doelbeleggen.nl

Doelbeleggen is een initiatief van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer, opgericht in 1999 en met ruim € 500 miljoen onder beheer inmiddels één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland. Wij zijn niet gelieerd aan een grootbank of een verzekeringsmaatschappij. Doelbeleggen handelt onder toezicht van de AFM en DNB.

Meer over ons
Doelbeleggen ontvangt 5 sterren van finner
Doelbeleggen wint Gouden Stier 2018
Koppeling Hypotheekwacht
Doelbeleggen benoemd tot European Fintech 100
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2021