Beleggen voor<span> je kind</span>

Beleggen voor je kind

Beleggen voor je (klein)kind,
je kan er niet snel genoeg mee beginnen.

Start nu!

Help je (klein) kind op weg

Rijles, studiekosten of een schenking voor een eerste woning: als trotse (groot)ouder wil je het beste voor je (klein)kind. Dat wordt sparen voor later. Misschien heb je al een spaarrekening geopend waar je elke maand een bedrag op stort. Zodat je (klein)kind straks zorgeloos aan het volwassen leven begint. Verstandig, maar sparen levert weinig rendement op. Beleggen voor je kind kan lucratiever zijn. Met Doelbeleggen doe je dat doelgericht, eenvoudig en al vanaf € 1,-.

Sparen of beleggen?

Sparen voor je kind, we doen het vrijwel allemaal en slechts een enkeling heeft daar een specifiek doel aan gekoppeld. Wil je de komende 18 jaar
€ 5.000,- bij elkaar sparen? Dan weet je dat je met de huidige spaarrente ongeveer € 25,- per maand moet overmaken.

Maar wat als je nu eens 18 jaar lang zou beleggen? Dan heb je met 5% rendement ruim € 3.200,- extra opgebouwd. Natuurlijk is beleggen anders dan sparen. Beleggen kan een beter rendement opleveren, maar is ook risicovoller. Met de Doelmeter kun je bereken welk doel haalbaar is voor je (klein)kind. En of dat met sparen kan, of dat je ervoor moet beleggen.

Bereken de haalbaarheid

Hulp bij eigen woning

Starters op de woningmarkt moeten steeds meer eigen geld meenemen. Steeds meer ouders willen hier graag mee helpen. Schenken is een veelgebruikte optie omdat het veelal fiscaal voordeel biedt. Dat kan belastingvrij tot ruim € 100.000,-, maar kan uiteraard ook met minder. Je kan, als je de middelen niet zomaar op de plank hebt liggen, hier natuurlijk ook voor beleggen.

Beleggen voor je kind: iets voor jou?

Bij elke belegging bestaat het risico dat je minder opbouwt dan je had verwacht. Maar als je over een langere periode belegt, heffen de pieken de dalen meestal op. En heb je aan het eind van de rit meer opgebouwd dan met sparen alleen. Daar profiteert je kleine van.

Vul de Doelmeter in

Kinderbijslag geheel of gedeeltelijk beleggen

Sparen voor de kinderen; vrijwel iedere ouder zet hier maandelijks een bedrag voor opzij. Beleggen is meestal geen overweging omdat het doel waarvoor men spaart vaak vaag blijft. Dat zou waarschijnlijk anders zijn als duidelijk is waarvoor men spaart. Sparen voor een rijbewijs is in 18 jaar goed te doen, maar sparen voor een latere studie wordt al een stuk uitdagender. Wat kost een studie en hoe kan ik mijn kind financiële steun bieden?
Hoe kun je de kinderbijslag efficiënt besteden? Antwoorden op dergelijk vragen vind je hier.

Beleggen kinderbijslag

Schenken aan (klein)kind

Veel (groot)ouders willen graag meehelpen door een studie of woning te betalen voor een (klein)kind. In feite is dit een voorschot op de erfenis. Er zijn mensen die denken dat dit tot gigantische belastingvoordelen leidt, maar dat is niet altijd waar.

Schenken aan (klein)kinderen
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2020