Duurzaam <span>beleggen</span>

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen (ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen of ethisch beleggen) is een vorm van investeren waarbij de belegger de gevolgen voor mens en milieu meeweegt. (Bron: Wikipedia)

Positieve ontwikkelingen

Door toenemende wet- en regelgeving wordt de toekomst van niet-duurzame en vervuilende bedrijven steeds onzekerder. Een duurzame onderneming met een toekomstgerichte beleidsvoering kan daardoor steeds vaker op steun van beleggers rekenen. De markt voor niet-duurzame bedrijven krimpt en daarmee lijken we de gewenste richting op te gaan.

"Duurzame ontwikkeling houdt in dat de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties de mogelijkheid te ontnemen om in vergelijkbare mate in hun behoeften te voorzien."

Rendement behalen; zowel financieel als maatschappelijk

Beleggen begint met het stellen van doelen. Financiële doelen maar bijvoorbeeld ook maatschappelijke doelen. Het één hoeft het ander namelijk niet uit te sluiten.

Als vermogensbeheerder hebben wij de taak om beide doelen nauwkeurig in kaart te brengen. Hoeveel kapitaal wilt u opbouwen, heeft u een duurzaamheidsvoorkeur en zo ja; aan welke duurzaamheidscriteria moet de samenstelling van uw beleggingsportefeuille voldoen?

duurzaamheidsvoorkeuren
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2022