Privacy <span>Statement</span>

Privacy Statement

PRIVACY

Doelbeleggen respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en doen ons uiterste best om uw persoonlijke informatie optimaal te beschermen.

Alle informatie of gegevens die naar Doelbeleggen wordt gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal behandeld worden overeenkomstig de wet. Doelbeleggen kan dit privacystatement te allen tijde wijzigen.

PERSOONSGEGEVENS
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Hierbij kan gedacht worden aan een naam, adres of telefoonnummer, maar ook aan financiële gegevens zoals een (bank)rekeningnummer of inkomensgegevens. In dit privacystatement leggen wij uit waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken en op basis waarvan. Doelbeleggen verzamelt persoonsgegevens die de gebruiker van de website, een (potentiële) cliënt of abonnee zelf aan Doelbeleggen heeft verstrekt. Soms raadplegen wij bovendien externe bronnen zoals het internet, het Kadaster en de Kamer van Koophandel. Deze gegevens worden onder meer verzameld uit hoofde van de klantrelatie, als u informatie aanvraagt of omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van Doelbeleggen.

OP BASIS WAARVAN
Wij verwerken persoonsgegevens om een goede uitvoering te geven aan de overeenkomst met de klant. Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig bij het uitvoeren van transacties of om de klant te kunnen adviseren. Er is een verscheidenheid aan wettelijke verplichtingen waar wij als beleggingsonderneming aan moeten voldoen. Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichtingen. Ook verwerken wij persoonsgegevens om de werking en het beheer van onze website(s) mogelijk te maken en voor de werving van nieuwe klanten, zodat wij binnen afzienbare tijd contact met hen op kunnen nemen. Persoonsgegevens kunnen wij tevens gebruiken om bijvoorbeeld te informeren over producten en diensten of om mailings/nieuwsbrieven toe te sturen.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
Wij zullen persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig is. Wij hanteren maximale termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens. Na het verstrijken van de maximale bewaartermijnen worden persoonsgegevens vernietigd. Als de relatie met de klant is beëindigd, bewaren we de verzamelde persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang als verplicht is gesteld door de wet, regelgeving of contractuele verplichtingen. Ook bewaren wij uw persoonsgegevens voor interne analyses, voor de afwikkeling van de overeenkomst en de relatie of om te gebruiken bij eventuele meningsverschillen tijdens of na de beëindiging van de relatie.

DERDEN
In het geval dat het nodig is kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of omdat het onze bedrijfsprocessen efficiënter maakt. Wij kunnen een beroep doen op derden voor de verwerking van uw gegevens voor verschillende doeleinden.

LINKS
Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.doelbeleggen.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies (een derde partij cookie). Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanbieders van advertenties en (externe) aanbieders van applicaties, wiens reclame of applicatie in de bezochte website is geïntegreerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

COOKIES
Wij maken op onze website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website mogelijk te maken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website(s). U kunt deze cookies uitzetten in uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website(s) negatief aantasten. Wij proberen uw gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. U kunt via https://www.youronlinechoices.eu meer uitleg vinden over cookies.

GEBRUIKTE TECHNOLOGIEËN
Onze website(s) maken gebruik van o.a. Google Analytics, een web-analyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site(s) gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website(s) gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Hierbij worden geen IP-adressen gevolgd en is alle data geanonimiseerd. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van een in eigen beheer opererend marketing systeem. Dit verwerkt uw gegevens zodat wij uw bezoek aan onze website(s) en het verstrekken van informatie kunnen afstemmen op uw persoonlijke behoeften. Ook kunnen wij de prestaties, bruikbaarheid en doeltreffendheid van onze website(s) verbeteren, en de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten meten.

UW RECHTEN
U heeft volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie, overdacht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw gegevens te vragen of bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik daarvan. Ook kunt u een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens intrekken.

HEEFT U VRAGEN OF KLACHTEN?
Indien u een vraag of een klacht heeft in verband met dit privacystatement, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via e-mail: info@doelbeleggen.nl. Indien u niet akkoord gaat met de beantwoording van Doelbeleggen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Met andere vragen kunt u contact opnemen met Doelbeleggen. U bereikt ons op werkdagen van 9:00 tot 21.00 uur.

Telefoon: 020-5550055
E-mail: info@doelbeleggen.nl
Postbus 8070, 1180 LB Amstelveen
Antwoordnummer 3030, 1180 VL Amstelveen

Meer algemene informatie over privacy is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, https//www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024