Documenten­<span>­centrum</span>

Documenten­­centrum

Welkom in het documentencentrum. Hieronder vind je een overzicht van alle documenten die wij aanbieden.

Mis je een document?

Het kan natuurlijk zijn dat je iets niet kunt vinden of een vraag hebt over een van de documenten. Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klantenservice
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2020