P<span>SK</span>

PSK

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Soepel overhevelen van belastingvriendelijk lijfrentekapitaal

Veel consumenten bouwen kapitaal op in een fiscaal gefaciliteerd product, bijvoorbeeld voor hun pensioen. Er is sprake van kapitaalsoverdracht als het opgebouwde bedrag wordt overgeheveld van of naar een andere aanbieder.

Om de overdracht van kapitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt in het PSK. Deze instellingen moeten zich bij een kapitaalsoverdracht dan aan bepaalde spelregels houden. De overdracht moet nauwkeurig gebeuren, omdat de Belastingdienst anders belasting kan heffen over het bedrag dat wordt overgeheveld.

Om de overdracht goed te laten verlopen en te voorkomen dat belasting moet worden afgedragen over het opgebouwde kapitaal, hebben financiële instellingen bepaalde gegevens van u nodig voor de overdracht

Advies

Waardeoverdracht kan fiscale consequenties hebben. Vraag daarom altijd een financieel adviseur om advies voordat u opdracht tot waardeoverdracht geeft. Uw adviseur kan u ook begeleiden bij het invullen van een aanvraagformulier voor waardeoverdracht. Mocht u geen adviseur hebben, neem dan contact met ons op, dan helpen we u graag verder.

Klantenservice

Lijfrentekapitaal overdragen naar Doelbeleggen

Doelbeleggen biedt een pensioenrekening aan om belastingvriendelijk vermogen op te bouwen om uw pensioen mee aan te vullen. Het is mogelijk om reeds opgebouwd kapitaal bij een andere aanbieder over te zetten naar Doelbeleggen. Weet u niet zeker wat voor kapitaal u ergens anders hebt opgebouwd, stuur ons dan een kopie van uw polisblad, dan kijken we graag even met u mee.

Wanneer u kapitaal naar ons wilt overzetten, kunt u daarvoor bij uw huidige aanbieder vragen om een aanvraagformulier voor waardeoverdracht. U kunt natuurlijk ook uw financieel adviseur, als u die heeft, vragen om u te helpen. Of u kunt ons bellen, dan helpen wij u graag verder. En let op, het kan zijn dat uw huidige aanbieder kosten in rekening brengt voor de overdracht.

Overdrachtformulier

En als ik wil overhevelen naar een andere partij?

Om het vermogen bij Doelbeleggen over te hevelen naar een andere aanbieder, hebben wij het ingevulde PSK-overdrachtsformulier en een kopie van uw paspoort of identiteitskaart nodig. Toesturen kan als scan of foto van uw smartphone via e-mail of per post naar:

E-mail: info@doelbeleggen.nl
Adres: Postbus 8070, 1180 LB Amstelveen

PSK overdrachtsformulier

Hoe werkt het overdragen

Na ontvangst van de documenten zal het vermogen binnen 14 dagen fiscaal geruisloos worden overgedragen naar een andere aangesloten partij. Indien de 14e dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag. Als de betaling niet binnen 14 dagen plaatsvindt, dan vergoedt de overdragende partij de wettelijke rente zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Met financiële instellingen die niet meedoen aan de PSK is ook waardeoverdracht mogelijk. In dat geval hebben wij echter een vrijwaringverklaring nodig.

Extra documenten

In sommige gevallen hebben wij als overdragende partij aanvullende documenten nodig. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bij overlijden. Zonder dit aanvullende document mogen wij uw kapitaal niet naar een andere partij overboeken.

- Nieuwe partij neemt niet deel aan PSK > Vrijwaringsverklaring nieuwe partij
- Overlijden > Akte van overlijden en verklaring van erfrecht
- Volmacht > Bewijs van volmacht
- Echtscheiding > Echtscheidingsconvenant

Wie nemen er deel aan het PSK?

De deelnemers aan het PSK zijn of lid van de Nederlandse Vereniging van Banken of lid van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast kunnen financiële instellingen op eigen verzoek deelnemen. Doelbeleggen neemt als beleggingsonderneming vrijwillig deel aan het PSK. Meer informatie over het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten vindt u via de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen en/of geen adviseur die u kan helpen, neem dan gerust even contact met ons op.

Klantenservice
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024