P<span>SK</span>

PSK

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

SOEPEL OVERHEVELEN VAN BELASTINGVRIENDELIJK VERMOGEN

Veel consumenten bouwen kapitaal op in een fiscaal gefaciliteerd product, bijvoorbeeld voor pensioen. Er is sprake van kapitaalsoverdracht als het opgebouwde bedrag wordt overgeheveld van of naar een andere aanbieder.

Om de overdracht van kapitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt in het PSK. Deze instellingen moeten zich bij een kapitaalsoverdracht dan aan bepaalde spelregels houden. De overdracht moet nauwkeurig gebeuren, omdat de Belastingdienst anders belasting kan heffen over het bedrag dat wordt overgeheveld.

Om de overdracht goed te laten verlopen en te voorkomen dat belasting moet worden afdragen over het opgebouwde kapitaal, hebben financiële instellingen bepaalde gegevens van je nodig voor de overdracht

ADVIES

Waardeoverdracht kan fiscale consequenties hebben. Vraag daarom altijd een financieel adviseur om advies voordat je opdracht tot waardeoverdracht geeft. Je adviseur kan je ook begeleiden bij het invullen van een aanvraagformulier voor waardeoverdracht. Mocht je geen adviseur hebben, neem dan contact met ons op dan helpen we je graag verder.

Klantenservice

Kapitaal overdragen naar Doelbeleggen

Doelbeleggen biedt een pensioenrekening aan om belastingvriendelijk vermogen op te bouwen om je pensioen mee aan te vullen. Het is mogelijk om reeds opgebouwd kapitaal bij een andere aanbieder over te zetten naar Doelbeleggen. Weet je niet zeker wat voor kapitaal je ergens anders hebt opgebouwd, stuur ons dan een kopie van je polisblad, dan kijken we graag even met je mee.

Wanneer je kapitaal naar ons wilt overzetten, kun je daarvoor bij je huidige aanbieder vragen om een aanvraagformulier voor waardeoverdracht. Je kan natuurlijk ook je financieel adviseur, als je die hebt, vragen om je te helpen. Of je kan ons bellen, dan helpen we je graag verder. En let op, het kan zijn dat je huidige aanbieder kosten in rekening brengt voor de overdracht.

Kapitaal naar doelbeleggen

EN ALS IK WIL OVERDRAGEN Naar een andere partij

Om het vermogen bij Doelbeleggen over te hevelen naar een andere aanbieder, hebben wij het PSK overdrachtsformulier en kopie paspoort of identiteitskaart nodig. Toesturen kan als scan of foto van uw smartphone via e-mail of per post naar:

E-mail: info@doelbeleggen.nl
Adres: Postbus 8070, 1180 LB Amstelveen

PSK overdrachtsformulier

Hoe werkt het overdragen

Na ontvangst van de documenten zal het vermogen binnen 14 dagen fiscaal geruisloos worden overgedragen naar een andere aangesloten partij. Indien de 14e dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag. Als de betaling niet binnen 14 dagen plaatsvindt, dan vergoedt de overdragende partij de wettelijke rente zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Met financiële instellingen die niet meedoen aan de PSK is ook waardeoverdracht mogelijk. In dat geval hebben wij echter een vrijwaringverklaring nodig.

Extra documenten

In sommige gevallen hebben wij als overdragende partij aanvullende documenten nodig. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bij overlijden. Zonder dit aanvullende document mogen wij jouw kapitaal niet naar een andere partij overboeken.

- Nieuwe partij neemt niet deel aan PSK > Vrijwaringsverklaring nieuwe partij
- Overlijden > Akte van overlijden en verklaring van erfrecht
- Volmacht > Bewijs van volmacht
- Echtscheiding > Echtscheidingsconvenant

WIE NEMEN ER DEEL AAN HET PSK?

De deelnemers aan het PSK zijn of lid van de Nederlandse Vereniging van Banken of lid van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast kunnen financiële instellingen op eigen verzoek deelnemen. Doelbeleggen neemt als beleggingsonderneming vrijwillig deel aan het PSK. Meer informatie over het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht vindt u via de Nederlandse Vereniging van Banken en Verbond van Verzekeraars.

Heb je vragen?

Heb je vragen en/of geen adviseur die je kan helpen, neem dan gerust even contact met ons op.

Klantenservice
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2020