Nominatie Gouden Stier 2017:
Beste Online Vermogensbeheerder

Kies uw doel en bereken de haalbaarheid


Doelmeter®

Haalbaarheid

Huidige leeftijd

Aflossing datum

Start & einddatum pensioen leeftijd

Aanvulling per maand

Behoud koopkracht (inflatie)

Doelvermogen

Horizon

Inleg éénmalig

Periodieke inleg

Periode

Wij beleggen ernaar toe

Als u een duidelijk doel voor ogen heeft, weet u ook of het goed gaat. Zonder doel kunt u niet spreken van resultaat. Doelbeleggen stelt samen met u de strategie vast die het beste past bij uw doel, uw horizon en uw risicoprofiel. U heeft altijd en overal inzicht in uw portefeuille. De Doelmeter® houdt u op de hoogte. U kunt ieder moment besluiten of u wilt bijsturen.

Open rekening vraag brochure aan

Rendementen Doelbeleggen

1 juli 2016 tot 1 januari 2018

Doelbeleggen E = 18.5%
Doelbeleggen D = 13.8%
Doelbeleggen C = 11.3%
Doelbeleggen B = 7.8%
Doelbeleggen A = 2.6%

Hieronder ziet u het verloop van de Doelbeleggen portefeuilles over de periode vanaf 1 maart 2006 tot 1 januari 2018. Tot maart 2016 zijn de rendementen teruggerekend. In het verloop zijn geen kosten en dividend meegenomen. Het gaat hier dan ook slechts om een indicatie.

Rendement doelbeleggen

Waarom Doelbeleggen?

Alleen Doelbeleggen heeft de Doelmeter® die u voortdurend op de hoogte houdt!

Doelbeleggen, bekend van...

Beleggingsmatch: "...Doelbeleggen ontvangt de maximale 5 sterren"

Gouden Stier: "Doelbeleggen genomineerd voor beste beleggingsinnovatie..."

Elsevier: "Een verfrissend en inzichtelijk concept..."

IEX.nl: "...een goed concept met voor de belegger toegevoegde waarde"


U kiest uw doel. Wij beleggen ernaar toe.

Heeft u vragen? Kijk bij onze veelgestelde vragen, bel gerust: 020-555 0055 of stuur een e-mail naar: info@doelbeleggen.nl

De door Doelbeleggen.nl berekende haalbaarheid van uw doel op basis van de door u ingevoerde gegevens betreft slechts een verwachting. Deze kan niet met zekerheid worden voorspeld. U kunt aan de berekende haalbaarheid dan ook geen rechten ontlenen. Het kan niet worden uitgesloten dat u gedurende de looptijd een extra bedrag moet inleggen om alsnog uw doel te behalen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kunt u (een deel van) uw ingelegde vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen. Laat u goed voorlichten, zodat u zich een gedegen beeld kunt vormen van de risico’s voordat u besluit een rekening te openen. Doelbeleggen.nl belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen.nl is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Doelbeleggen maakt gebruik van cookies. In ons privacystatement leest u wat dit voor u betekent. Accepteer cookies.