Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Valt mijn vermogen onder de Nederlandse Depositogarantie als ik beleg bij Doelbeleggen.nl?

Hoe kan er (extra) geld worden overgemaakt

Hoe open ik een rekening?

Wat is een US person?

Hoe werkt Doelbeleggen?

Ik kan mijn doel niet vinden, wat nu?

Is het aanhouden van meerdere doelen mogelijk?

Kan er ieder moment met Doelbeleggen worden gestopt?

Waar staat mijn geld?

Waarin belegt Doelbeleggen.nl?

Waarom een doel?

Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Wat is een vaste tegenrekening?

Wat kost Doelbeleggen.nl?

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024