Rendement en <span>tarieven</span>

Rendement en tarieven

Lage kosten verhogen het rendement
en meer rendement vergroot de kans dat uw doel wordt behaald.

Rendement na aftrek van kosten

Dit overzicht is bijgewerkt tot 1 november 2021 (= ytd*)
Profiel A is het meest defensief (laag risico) en E het meest offensief (hoog risico)

A B C D E
2010 6,2% 9,3% 11,7% 14,0% 17,2%
2011 -0,6% -3,6% -5,8% -8,0% -10,7%
2012 10,6% 12,3% 13,6% 14,9% 16,7%
2013 3,9% 7,2% 9,6% 11,9% 15,0%
2014 5,7% 5,0% 4,5% 4,0% 3,4%
2015 -0,8% -2,1% -3,0% -3,9% -5,1%
2016 4,5% 6,6% 8,1% 9,5% 11,2%
2017 1.0% 3.3% 4.5% 4.9% 6.4%
2018 -2.0% -3.0% -3.1% -3.6% -4.4%
2019 6.6% 11.0% 14.2% 18.1% 22.9%
2020 1.7% 1.3% 1.2% 2.1% 1.8%
2021 ytd* 3.8% 8.6% 12.3% 16.2% 21.4%
Totaal 48.1% 70.0% 88.5% 109.2% 137.0%
Gemiddeld 3.4% 4.6% 5.5% 6.4% 7.6%

Doelbeleggen is gestart in 2016, maar de beleggingen waarin wordt belegd, bestaan al langer. De getoonde resultaten die behaald zijn vóór de 2016 introductie zijn op basis van gesimuleerde resultaten van deze- of vergelijkbare beleggingen. Deze geven de gecumuleerde historische resultaten weer tot de startdatum.

Toelichting op beleggingsprofielen A t/m E

Doelbeleggen werkt met vijf verschillende beleggingsportefeuilles.
Deze portefeuilles heten Doelbeleggen A t/m E en hebben allemaal een eigen beleggingsprofiel.
Dat is bijvoorbeeld een neutraal of defensief profiel met een eigen beleggingskarakter.
Hoe de portefeuilles zijn ingericht en wat er kan worden verwacht van het bijbehorende profiel leest u in het document:

Beleggingsprofielen Doelbeleggen.

Tarieven

Vergoeding (incl. eventuele btw)
Vast 0.75% per jaar
Transacties 0.10% over de transactiewaarde

KOSTEN TRACKERS

Doelbeleggen belegt in trackers van aandelen, vastgoed en obligaties. Trackers kennen een goede spreiding en lage kosten. Doelbeleggen ontwikkelt zelf geen trackers. Dat doen andere bedrijven. De kosten van deze bedrijven zitten al in de prijs of koers van de trackers. Deze kosten hoeft u dus niet apart te betalen. U ziet deze kosten niet en wij ook niet. Bij de koers van de tracker zijn deze kosten er namelijk al afgehaald. De kosten van de trackers waar Doelbeleggen in belegt zijn gemiddeld ongeveer 0.21% per jaar over de koers van de tracker.

Verwacht kostenoverzicht

GELD HEEFT ALTIJD EEN DOEL

Geld zonder doel bestaat niet, u gooit het immers niet in de open haard. Een doel kan hoogstens minder noodzaak hebben; waardebehoud is wellicht minder prangend dan een pensioengat. Maar ook bij waardebehoud zijn concrete doelen te bedenken: het verslaan van inflatie of de erfenis goed regelen voor de kinderen. Geld heeft altijd een doel.

Kies uw doel
Doelbeleggen ontvangt 5 sterren van finner
Doelbeleggen wint Gouden Stier 2018
Koppeling Hypotheekwacht
Doelbeleggen benoemd tot European Fintech 100
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2021