Rendement en <span>tarieven</span>

Rendement en tarieven

Lage kosten verhogen het rendement
en meer rendement vergroot de kans dat uw doel wordt behaald.

Brochure Doelbeleggen.nl

Rendement na aftrek van kosten

Dit overzicht is bijgewerkt tot 1 juni 2024. Profiel A is het meest defensief (laag risico) en E het meest offensief (hoog risico)

A B C D E
2010 6,2% 9,3% 11,7% 14,0% 17,2%
2011 -0,6% -3,6% -5,8% -8,0% -10,7%
2012 10,6% 12,3% 13,6% 14,9% 16,7%
2013 3,9% 7,2% 9,6% 11,9% 15,0%
2014 5,7% 5,0% 4,5% 4,0% 3,4%
2015 -0,8% -2,1% -3,0% -3,9% -5,1%
2016 4,5% 6,6% 8,1% 9,5% 11,2%
2017 1.0% 3.3% 4.5% 4.9% 6.4%
2018 -2.0% -3.0% -3.1% -3.6% -4.4%
2019 6.6% 11.0% 14.2% 18.1% 22.9%
2020 1.7% 1.3% 1.2% 2.1% 1.8%
2021 5.1% 10.7% 15.1% 19.7% 25.9%
2022 -10.9% -11.9% -12.6% -13.5% -14.2%
2023 6.3% 8.5% 10.2% 12.0% 14.2%
2024 ytd 0.6% 2.2% 3.4% 4.6% 6.2%
Totaal 42.7% 69.2% 92.3% 118.1% 155.6%
Gemiddeld 2.5% 3.7% 4.6% 5.6% 6.7%

Doelbeleggen.nl is gestart in 2016, maar de beleggingen waarin wordt belegd, bestaan al langer. De getoonde resultaten die behaald zijn vóór de introductie zijn op basis van gesimuleerde resultaten van deze- of vergelijkbare beleggingen. Deze geven de gecumuleerde historische resultaten weer tot de startdatum.

Toelichting op beleggingsprofielen A t/m E

Doelbeleggen werkt met vijf verschillende beleggingsportefeuilles.
Deze portefeuilles heten Doelbeleggen A t/m E en hebben allemaal een eigen beleggingsprofiel.
Dat is bijvoorbeeld een neutraal of defensief profiel met een eigen beleggingskarakter.
Hoe de portefeuilles zijn ingericht en wat er kan worden verwacht van het bijbehorende profiel leest u in het document:

Beleggingsprofielen Doelbeleggen.

Toelichting gemiddeld rendement

Het hierboven door ons berekende gemiddeld rendement is meetkundig. Het meetkundig gemiddelde is het jaarlijkse percentage dat leidt tot het werkelijke eindkapitaal. Hierbij wordt rekening gehouden met rendement uit het verleden.

Belangrijk is dit niet te verwarren met rekenkundig rendement. Daarbij worden de rendementen van elk jaar bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totaal aantal jaren. Hieronder staat een voorbeeld met de verschillen:

Rendement Waarde
Jaar 0 € 100,00
Jaar 1 +30,0% € 130,00
Jaar 2 -10,0% € 117,00
Totaal rendement 20,0% 17,0%
Rekenkundig Meetkundig
Gemiddeld rendement 10,0% 8,2%

Tarieven

Vergoeding (incl. eventuele btw)
Vast 0.75% per jaar
Transacties 0.10% over de transactiewaarde

KOSTEN TRACKERS

Doelbeleggen.nl belegt in trackers van aandelen, vastgoed en obligaties. Trackers kennen een goede spreiding en lage kosten. Doelbeleggen ontwikkelt zelf geen trackers. Dat doen andere bedrijven. De kosten van deze bedrijven zitten al in de prijs of koers van de trackers. Deze kosten hoeft u dus niet apart te betalen. U ziet deze kosten niet en wij ook niet. Bij de koers van de tracker zijn deze kosten er namelijk al afgehaald. De kosten van de trackers waar Doelbeleggen.nl in belegt zijn gemiddeld over de verschillende profielen genomen circa 0,18% per jaar over de koers van de tracker.

Verwacht kostenoverzicht

NIEUW: Beoordelingsrapport 2023

Vergelijkingssite Finner.nl beoordeelt partijen op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Vermogensbeheerders worden getoetst op 80 punten. Zo controleert men bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, kijkt men naar de hoogte en voorwaarden van de kosten en toetst men onze onafhankelijkheid.

Vergelijk door Finner 2023

Vijfde gouden stier voor doelbeleggen.nl!!

Doelbeleggen.nl heeft op donderdag 28 maart in Felix Meritis te Amsterdam de felbegeerde IEX Gouden Stier Publieksprijs in de wacht gesleept. Die onderscheiding kwam tot stand op basis van beoordelingen van meer dan 5.500 beleggers die meededen aan het Nationaal Beleggersonderzoek van IEX.

Gouden Stier 2023 Beste Service en Helpdesk
Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024