Begin met uw doel kiezen

Zorgpotje


Wanneer u graag geld opzij legt voor zorg die u later nodig heeft, dan kunt u dat via Doelbeleggen doen. U kunt zo een aanvulling opbouwen die u meer comfort biedt. Zoals hulp aan huis in plaats van verhuizen naar een tehuis of revalideren in een zorghotel. Voordat we voor u aan de slag kunnen, dienen we uw gewenste aanvulling concreet maken. Hoeveel heeft u wanneer nodig om van uw wellicht benodigde zorg te kunnen genieten. Maak uw doel concreet dan kunnen voor u berekenen of uw doel haalbaar is, of niet. Dan weet u waar u aan toe bent.

 

Gekozen doel: Zorgpotje

Haalbaarheid

Doelvermogen: € 0,-

Huidige leeftijd

Jaar

Aflossing datum

Start & einddatum pensioen leeftijd

- Jaar

Aanvulling per maand

Behoud koopkracht (inflatie)

Doelvermogen

Horizon

Inleg éénmalig

Periodieke inleg

Periode

Vermogensprojectie

Risicowijzer

Concreet

Vul hiervoor 3 leeftijden in. Uw - huidige - leeftijd, uw - start zorg - leeftijd en uw - tot wanneer zorg - leeftijd. U weet nu natuurlijk nog niet precies of en wanneer dat is, wel blijkt dat vanaf 65 jaar de vraag naar zorg snel toeneemt. Geef ook aan hoeveel u per maand als aanvulling wenst. Veel soorten zorg worden ingekocht per maand. Vandaar dat we u naar de aanvulling per maand vragen. U kunt ook nog aangeven of u rekening wilt houden met inflatie, zeg maar koopkracht. Doelbeleggen rekent met 2% inflatie. Met deze gegevens kan Doelbeleggen uw doelvermogen berekenen dat u nodig heeft. Om te zien hoe groot uw haalbaarheidskans is, dient u nog op te geven met hoeveel geld u kunt starten en hoeveel u eventueel periodiek inlegt. U ziet nu in de Doelmeter® uw haalbaarheidskans in procenten.

Grafieken

U ziet onder de Doelmeter® 2 grafieken. De bovenste grafiek toont u de vermogensprojectie. Dat is het verloop van de beleggingswaarde in 3 situaties. De onderste als het beleggen slecht verloopt, de middelste als het normaal verloopt en de bovenste als het beleggen goed verloopt. Als we 100 keer het verloop van de beleggingen doorrekenen, zullen er 5 slechter uitpakken dan het slechte verloop. Dit geldt ook voor het goede verloop, alleen zullen er dan 5 beter uitpakken. De onderste grafiek geeft aan welk risico, op een schaal van 0 tot 25, hoort bij de getoonde haalbaarheidskans in de Doelmeter®. Een risico van 0 is laag en een risico van 25 is hoog.

Heeft u vragen? Kijk bij onze veelgestelde vragen, bel gerust: 020-555 0055 of stuur een e-mail naar: info@doelbeleggen.nl

De door Doelbeleggen.nl berekende haalbaarheid van uw doel op basis van de door u ingevoerde gegevens betreft slechts een verwachting. Deze kan niet met zekerheid worden voorspeld. U kunt aan de berekende haalbaarheid dan ook geen rechten ontlenen. Het kan niet worden uitgesloten dat u gedurende de looptijd een extra bedrag moet inleggen om alsnog uw doel te behalen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kunt u (een deel van) uw ingelegde vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen. Laat u goed voorlichten, zodat u zich een gedegen beeld kunt vormen van de risico’s voordat u besluit een rekening te openen. Doelbeleggen.nl belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen.nl is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Doelbeleggen maakt gebruik van cookies. In ons privacystatement leest u wat dit voor u betekent. Accepteer cookies.