Uitstellen<span> expirerende </span>lijfrentepolis</span>

Uitstellen expirerende lijfrentepolis

Uw lijfrentepolis keert uit, maar u gaat nog niet met pensioen. Wat zijn uw opties?

Plan uw belafspraak

Uw lijfrente expireert te vroeg; u wilt de uitkering uitstellen

Jaarlijks komen tienduizenden lijfrentepolissen tot uitkering waarvoor de adspirant pensioengerechtigde een keuze moet maken. In veel gevallen blijkt de vroeger gedroomde pensioendatum nu een utopie en is de polishouder nog helemaal niet toe aan zijn pensioen. Op het moment van afsluiten zag de wereld en de reguliere pensioenleeftijd er namelijk heel anders uit.

De VUT-regeling bestaat niet meer, de AOW-leeftijd wordt 67 jaar en het bedrijfspensioen gaat zelfs naar 68 jaar. Dus wat te doen met een polis of bancaire lijfrenterekening die tot uitkering komt voordat de andere pensioenen ingaan? Ervan uitgaande dat u liefst zo weinig mogelijk belasting betaalt, doet u er verstandig aan de uitkering uit te stellen tot u uw AOW leeftijd bereikt. Langer uitstellen kan ook; tot het jaar waarin u de AOW leeftijd bereikt + 5 jaar.

Bijvoorbeeld: U bereikt in juli 2020 de AOW leeftijd van 66 jaar en 4 maanden.
Uw eerste uitkering moet uiterlijk op 31 december 2025 plaatsvinden.

Waarom uitstellen?

 • Het lijfrentekapitaal is tijdens de uitstelfase vrijgesteld van belasting. Er wordt geen vermogensrendementsheffing gerekend.
 • Door de lijfrente uit te stellen en tot de uitkeringsdatum te beleggen, kan het lijfrentekapitaal verder groeien. Echter - de waarde kan ook dalen.
 • Als er rendement wordt behaald dan zullen de uitkeringen hoger worden.
 • En last but not least... Als de uitkering wordt uitgesteld tot na de pensioendatum, dan is de te betalen inkomstenbelasting over de uitkeringen vaak lager dan wanneer het vóór aanvang van uw AOW wordt uitgekeerd. Het verschil kan oplopen tot wel 18%.
 • Brochure lijfrente uitkeren

  Opties voor uitstel van een expirerende lijfrente

  Verzekeren

  De polissen afgesloten bij een verzekeraar geven vaak geen mogelijkheid tot uitstel van de einddatum. Indien verlenging wel mogelijk is, zijn de verzekeringskosten vaak hoger dan de opbrengsten. Met een negatief rendement als gevolg.

  Sparen

  Expirerende bancaire lijfrenterekeningen kunnen altijd worden verlengd. Tot uitkering komende lijfrentepolissen kunnen hier eventueel in af worden gestort. Echter, door de huidige rentestand heeft de bancaire lijfrenterekening veel van zijn glans verloren en is menig Nederlander op zoek naar een beter rendement voor zijn lijfrentekapitaal.

  Beleggen

  In de huidige lijfrentemarkt wint de beleggingslijfrente aan populariteit. Het expirerende lijfrentekapitaal (polis of bancair) wordt overgemaakt naar een vermogensbeheerder die het kapitaal - volgens een met de klant afgesproken beleggingsprofiel - gaat beleggen. De beleggingslijfrente is momenteel erg in trek omdat die zowel in de opbouw- als in de uitkeerfase meer rendement kan bieden.

  Mogelijkheden afhankelijk van belastingregime

  De fiscale regelgeving rondom lijfrente is de afgelopen 45 jaar regelmatig aangepast. Hierdoor zijn er verschillende belastingregimes ontstaan, oud regime en nieuw regime.

  Welke regels (regime) van toepassing zijn op het lijfrentekapitaal is afhankelijk van de periode waarin de lijfrenteverzekering (en later de lijfrenterekening) is afgesloten en betaald.

  Valt mijn lijfrente onder het oude of het nieuwe regime?

  Oud regime

  De Belastingdienst hanteert de term ‘oud regime’:
  Als u een koopsompolis (eenmalige storting) heeft afgesloten vóór 1 januari 1992, of
  als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000.

  Nieuw regime

  De Belastingdienst hanteert de term ‘nieuw regime’:
  a. Als u een koopsompolis (eenmalige storting) heeft afgesloten op 1 januari 1992 of later;
  b. of als u periodiek premies heeft betaald en de ingangsdatum van de verzekering is 16 oktober 1990 of later;
  c. of als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald na 31 december 2000;
  d. of als u eenmalig of periodiek geld heeft gestort op een bankspaarrekening.

  Optimale flexibiliteit

  U kunt shoppen met uw lijfrentekapitaal. Dat betekent dat u van uw huidige aanbieder mag overstappen naar Doelbeleggen.nl. Maar ook dat u uw kapitaal van Doelbeleggen.nl weer kunt overdragen naar een andere aanbieder. Het blijft uw vermogen. Merkt u bijvoorbeeld dat beleggen toch niet bij u past, dan kunt u dus alsnog overstappen naar een oplossing zonder beleggingsrisico’s.

  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  Doelbeleggen.nl © 2024