Samen <span> Doelbeleggen</span>

Samen Doelbeleggen

Dé portal voor adviserend Nederland

Aanmelden

FFP Magazine - december 2023

In december verschijnt het themanummer van FFP Magazine Plan, met als thema 'Pensioen'. Samen Doelbeleggen is hiervoor dieper ingegaan op de mogelijkheden van flexibiliteit en beleggingslijfrentes op maat.

Lees hier het hele artikel

Adfiz Magazine - oktober 2023

In het Adfiz Magazine van oktober geven wij onze Marktvisie over nieuwe Pensioenwet, de mogelijkheden die dit biedt voor de financieel adviseur en hoe dit advies uiteindelijk de beste oplossing voor de klant op zal leveren.

Lees hier onze Marktvisie

VVP Magazine - juni 2023

Het VVP Magazine van juni 2023 had als thema 'De waarde van advies'. Samen Doelbeleggen is hiervoor geïnterviewd om de waarde van pensioenadvies te duiden. Als Kennispartner leggen we uit wat voor mogelijkheden de Wet Toekomst Pensioen (WTP) heeft voor financieel adviseurs.

Lees hier het hele artikel

Inplannen telefonische afspraak

Heeft u behoefte aan een telefonische afspraak om meer te weten te komen over de mogelijkheden van Samen Doelbeleggen? Of wilt u een klantcasus bespreken? Via de knop hieronder kunt u een tijdstip aangeven dat dit voor u het beste uitkomt.

Kies een dag en tijd

NIEUW: Beoordelingsrapport 2023

Vergelijkingssite Finner.nl beoordeelt partijen op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Vermogensbeheerders worden getoetst op 80 punten. Zo controleert men bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, kijkt men naar de hoogte en voorwaarden van de kosten en toetst men onze onafhankelijkheid.

Vergelijk door Finner 2023
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024