Teruggaaf <span> Dividendbelasting</span>

Teruggaaf Dividendbelasting

Omdat u daar recht op hebt

Brochure Doelbeleggen.nl

Voor u geregeld, nu en in de toekomst

Doelbeleggen.nl belegt een deel van uw inleg in Nederlandse fondsen/trackers. Vier keer per jaar krijgt u het dividend van deze fondsen netto op uw beleggingsrekening. Er is dan al 15% dividendbelasting op ingehouden. Dat moet van de Belastingdienst.

Als u later het kapitaal op uw beleggingsrekening gaat gebruiken, bijvoorbeeld om een lijfrente van te kopen, moet u over de uitkeringen ook belasting betalen. Dat betekent dubbel betalen en dat is niet eerlijk. Op ons verzoek geeft de Belastingdienst daarom het bedrag van de dividendbelasting van al onze klanten terug aan ons. Wij beleggen dit bedrag weer voor u, zodat de teruggave ten goede komt aan uw rendement.

Waarom krijg ik de dividendbelasting niet terug via mijn belastingaangifte?

De dividendbelasting die u betaalt voor een belegging in box 1 kan alleen door uw vermogensbeheerder worden teruggevraagd. Dit gebeurt echter zelden omdat de beheerder of de klant er vaak geen weet van heeft.

Bij Doelbeleggen.nl wordt dit automatisch voor u geregeld.

Krijg ik de dividendbelasting ieder jaar terug?

Ja. Als er dividendbelasting wordt ingehouden, dan wordt de teruggaaf automatisch door ons verwerkt en toegevoegd aan uw portefeuille. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Waarom heb ik vóór 2020 geen dividendbelasting teruggekregen?

Beleggingsondernemingen mogen sinds 2017 beleggingsrekeningen in box 1 aanbieden. Het was lange tijd onduidelijk of en zo ja hoe ingehouden dividendbelasting teruggevraagd kon worden voor deze beleggingsrekeningen. Tot op heden zijn er maar weinig beleggingsondernemingen die dit voor hun klanten hebben geregeld met de Belastingdienst. Wij hebben dat wel gedaan. Na overleg met de Belastingdienst hebben we een akkoord bereikt over de teruggave over 2020 en volgende jaren.

Krijg ik alle dividendbelasting terug?

Nee, alleen de dividendbelasting van Nederlandse fondsen/trackers waarin wij voor u beleggen.

Hoeveel dividendbelasting krijg ik terug?

Dat ligt aan uw beleggingsprofiel. Als u belegt volgens beleggingsprofiel A, dan belegt u relatief weinig in Nederlandse fondsen/trackers en krijgt u dus ook weinig dividendbelasting terug. In beleggingsprofiel E betaalt u de meeste dividendbelasting en krijgt u dus ook het meeste terug.

Meer vragen?

U kunt uw vragen altijd stellen, telefonisch of via email. Wij helpen u graag.

E-mail: info@doelbeleggen.nl

Onze adviseurs zijn telefonisch bereikbaar:
maandag - donderdag 09.00 - 21.00 uur
vrijdag 09.00 - 17.00 uur

Telefoon: 020 - 555 0055

 

Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024