DGA<span> Oudedagsvoorziening</span>

DGA Oudedagsvoorziening

Wilt u uw ODV omzetten naar een lijfrente?

Brochure aanvragen

Oudedagsverplichting

Bent u ondernemer en heeft u een bv? En heeft u vóór 2017 Pensioen in Eigen Beheer opgebouwd (PEB)? Dan is er een grote kans dat u ook nu nog een bedrag voor uw pensioen heeft gereserveerd in uw bv. In veel gevallen is het PEB omgezet in een Oudedagsverplichting.

Als u een ODV heeft, kunt u kiezen hoe u dit pensioen wilt laten uitkeren. Door de veranderde pensioenregels kan dat nu ook op een fiscaalvriendelijke manier. Maar eerst moet u weten of u inderdaad een ODV heeft.

Heb ik een ODV?

Een DGA die vóór 1 juli 2017 PEB heeft opgebouwd, moest in de jaren 2017 tot 2019 een beslissing nemen over dit pensioen. In die periode veranderden de fiscale regels en mochten ondernemers niet langer gebruikmaken van de PEB-regeling. Als u al PEB had opgebouwd, dan moest u kiezen. U kon het PEB afkopen met een leuke korting op de te betalen belasting óf u kon het omzetten in een Oudedagsverplichting (ODV). Indien er geen keuze werd gemaakt bleef het PEB zonder verdere pensioenopbouw als verplichting in de BV staan.

Beide keuzes hadden hun voor- en nadelen. Waarschijnlijk heeft u in die periode met uw accountant gepuzzeld welk alternatief voor u het voordeligst zou uitpakken, net als zo’n 120.000 collega-DGA’s met u. Bij die keuze kwam veel papierwerk kijken in de vorm van berekeningen en overeenkomsten. Voor een eventuele partner is destijds ook de vererving van de ODV-aanspraak vastgelegd.

Flexibiliteit & keuzevrijheid

Uw ODV of FOR omzetten in een beleggingslijfrente kan verschillende voordelen bieden. Wij hebben de voor- en nadelen t.o.v. banksparen of verzekeren voor u uitgewerkt in een brochure. Vraag hem aan of laat u vrijblijvend informeren door onze beleggingsadviseurs.

Telefonisch adviesgesprek plannen

Wat te doen met uw Oudedagsvoorziening

Zo’n 50.000 DGA’s hebben destijds gekozen voor omzetting van hun PEB in een ODV. Een ODV kent een paar strikte regels. De hoofdregel is dat het gereserveerde bedrag vanaf de AOW-leeftijd in 20 jaar wordt uitgekeerd. Heeft u bijvoorbeeld een bedrag van € 150.000 als ODV op de balans staan? Dan keert uw bv vanaf uw AOW-leeftijd gedurende 20 jaar een bedrag van € 7.500 per jaar uit. Jaarlijks wordt de uitkering met de wettelijke rente verhoogd.

U kunt uw pensioen dus laten uitkeren door uw bv, maar dit heeft drie belangrijke nadelen:

 • Uw bv moet tot 20 jaar na uw AOW-leeftijd blijven bestaan.
 • In geval van uw overlijden vererft de bv met een pensioenverplichting.
 • De looptijd en de hoogte van de uitkering uit een ODV zijn niet flexibel. Zo is het niet toegestaan om € 15.000 per jaar te laten uitkeren gedurende 10 jaar.


 • Heeft u liquide middelen om het ODV-bedrag vrij te maken? Dan kunt u aan deze regels ontsnappen door de waarde van de ODV over te dragen naar een lijfrenteaanbieder.

  Waardeoverdracht van de ODV

  Als u de ODV-reservering overdraagt naar een lijfrenteaanbieder, hoeft u alleen maar te voldoen aan de belastingregels van een lijfrente, die veel soepeler zijn. Dat biedt onder andere de volgende voordelen.

 • U zit niet vast aan een verplichte start van de uitkering vanaf de AOW-leeftijd, maar u mag nog tot maximaal 5 jaar wachten voordat de uitkering begint.
 • De verplichte looptijd van 20 jaar vervalt. U mag de looptijd zelf kiezen, met een minimale looptijd van 5 jaar. Desgewenst mag de looptijd ook langer dan 20 jaar zijn.
 • BV beëindigen na pensioenleeftijd

  Wilt u uw ODV omzetten naar een lijfrente? Dan heeft u als DGA de keuze uit drie oplossingen:

 • De bankspaarlijfrente
 • De beleggingslijfrente
 • De verzekerde lijfrente


 • In onze brochure hebben wij de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen voor u op een rijtje gezet.

  Brochure aanvragen

  NIEUW: Beoordelingsrapport 2023

  Vergelijkingssite Finner.nl beoordeelt partijen op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Vermogensbeheerders worden getoetst op 80 punten. Zo controleert men bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, kijkt men naar de hoogte en voorwaarden van de kosten en toetst men onze onafhankelijkheid.

  Vergelijk door Finner 2023
  Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
  Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
  Beoordeling Vermogensbeheer.nl
  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  Doelbeleggen.nl © 2024