Oudedagsvoorziening<span> ODV brochure</span>

Oudedagsvoorziening ODV brochure

Flexibiliteit en keuzevrijheid

Pensioenvoorziening DGA

In deze brochure leest u meer over:

 • Wat te doen met de afkoopsom van uw PEB?
 • Wat te doen met uw Oudedagsverplichting?
 • Waardeoverdracht van de ODV
 • BV beëindigen na pensioenleeftijd
 • ODV omzetten naar lijfrente
 • Vergelijking banksparen, verzekeren en beleggen
 • Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
  Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
  Beoordeling Vermogensbeheer.nl
  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  Doelbeleggen.nl © 2024