Direct ingaande <span> lijfrente</span>

Direct ingaande lijfrente

Op zoek naar de beste uitkering

Brochure aanvragen

Wat is een direct ingaande lijfrente?

Een direct ingaande lijfrente is een uitkering om uw inkomen aan te vullen. U kunt een direct ingaande lijfrente kopen om uw AOW aan te vullen. U krijgt dan bijvoorbeeld gedurende 20 jaar iedere maand een bepaald bedrag uitgekeerd.
Bouwt u kapitaal op door middel van koopsompolissen of banksparen en heeft u daar belastingvoordeel voor gekregen? Dan bent u verplicht om van dit kapitaal een direct ingaande lijfrente te kopen. U krijgt dan regelmatige uitkeringen, waarover u inkomstenbelasting betaalt.

Wanneer mag de uitkering beginnen? en wanneer moet het?

Als uw kapitaal tot uitkering komt, krijgt u daarover bericht van uw bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. Dat heet de expiratiebrief. Daarmee krijgt u de keuze wat u met het kapitaal wilt doen. Als u het geld nog niet nodig heeft, kunt u doorgaan met opbouwen. U verlengt dan de opbouwfase van de lijfrente, zodat het kapitaal verder kan aangroeien. U heeft daarvoor bedenktijd tot het einde van het jaar nadat uw kapitaal tot uitkering is gekomen.

Het is de bedoeling dat u de uitkering laat beginnen op of rondom uw AOW-leeftijd. U mag de uitkering maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd laten ingaan.
U kunt ook kiezen voor afkopen, zodat u een bedrag in één keer ontvangt, maar dat heeft een groot nadeel. U moet dan zóveel belasting betalen, dat het belastingvoordeel uit het verleden teniet wordt gedaan. U kunt dat voorkomen door een lijfrente te kopen. Een direct ingaande lijfrente voldoet aan de regels die de Belastingdienst stelt.

Beleggingsoplossing van het jaar

De winnaar van de IEX Gouden Stier levert bewezen kwaliteit voor beleggers. Jaarlijks wordt er in de categorie 'beste beleggingsoplossing' een partij gekozen die in het afgelopen jaar volgens de Gouden Stier-jury de meest opvallende prestatie voor beleggers heeft geleverd.

Wat maakt onze oplossing uniek? U leest er alles over in de brochure.

Brochure downloaden

Hoe vind ik de beste direct ingaande lijfrente?

Weet u wanneer u de lijfrente wilt laten ingaan en voor hoe lang? Dan kunt u op zoek gaan naar een direct ingaande lijfrente die bij u past. U kunt daarvoor terecht bij verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen. Het is verstandig om offertes op te vragen bij verschillende aanbieders, want er zijn grote verschillen in de hoogte van de uitkeringen. Ook zijn er verschillen in de zekerheid en in de mogelijke duur van de uitkeringen. Bij Doelbeleggen.nl is het mogelijk om in het begin een hogere uitkering te ontvangen.

Waarom zijn veel lijfrente-uitkeringen zo laag?

Banken en verzekeraars baseren uw lijfrente-uitkering op een lage rente. Bij deze aanbieders bent u er zeker van dat u gedurende de hele looptijd een vast, relatief laag bedrag krijgt uitgekeerd.

Beleggingsinstellingen baseren uw lijfrente-uitkering op het beleggingsrendement. Bij deze aanbieders kan het bedrag dat u per maand krijgt hoger zijn, maar ook lager. Ook kan het bedrag gedurende de looptijd veranderen.

Lijfrentepolis vergelijken

Overlijden

Let er bij het kiezen van een aanbieder op wat er met uw geld gebeurt als u zou overlijden voor het einde van de uitkeringsfase. Verzekeraars houden uw kapitaal in dat geval zelf, tenzij u de lijfrente afsluit op twee levens en/of een speciale verzekering hiervoor afsluit. De uitkering wordt hierdoor lager. Banken en beleggingsinstellingen keren uw geld bij overlijden uit aan uw nabestaanden.

Nabestaandenlijfrente

Direct ingaande lijfrente van Doelbeleggen.nl

De uitkerende lijfrente van Doelbeleggen.nl is een bijzondere direct ingaande lijfrente. De uitkeringen zijn vanaf het begin hoger dan bij andere beleggingslijfrentes. Doelbeleggen.nl houdt namelijk al vanaf de ingangsdatum rekening met het rendement dat uw kapitaal in de toekomst naar verwachting oplevert. U start daardoor met een hogere uitkering. Andere beleggingslijfrentes doen dat niet en keren het rendement pas uit als het daadwerkelijk wordt gehaald. In dat geval is de uitkering het hoogst in het laatste jaar, bijvoorbeeld op uw 87ste. De meeste mensen vinden het juist fijn om met een hogere uitkering te starten, omdat ze in de eerste jaren na hun pensioen graag veel willen doen, bijvoorbeeld reizen. Op latere leeftijd kunnen ze juist met minder toe.

Zo werkt de uitkerende lijfrente van Doelbeleggen.nl

Wanneer is de uitkerende lijfrente van Doelbeleggen.nl geschikt voor u?

  • Uw lijfrentekapitaal komt tot uitkering en u wilt daarvoor een lijfrente kopen die voldoet aan de eisen van de fiscus.
  • U wilt een lijfrente die tijdelijk uitkeert, bijvoorbeeld 15 of 20 jaar.
  • U wilt dat uw nabestaande(n) het resterende kapitaal krijgt(krijgen) als u overlijdt.
  • U wilt bij aanvang van uw pensioen een hogere uitkering
  • U kunt het risico dragen als de uitkeringen lager zijn dan verwacht.
  • U wilt een kans op een hogere uitkering.

Bereken uw uitkering

Wilt u weten hoe hoog uw lijfrente kan zijn als u kiest voor een uitkerende lijfrente van Doelbeleggen.nl? Vul het kapitaal en de gewenste looptijd in en bereken het meteen.

Bereken uitkering
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024