Vergelijk <span>lijfrentepolis</span>

Vergelijk lijfrentepolis

Uw opgebouwde lijfrente omzetten naar een beleggingsrekening?

Plan uw belafspraak

Kraakhelder en vrijblijvend advies

In veel gevallen kunt u uw opgebouwde lijfrente gewoon overzetten naar een beleggingsrekening, ook als uw polis nog niet expireert. Daarmee kunt u mogelijk een beter rendement behalen en wellicht ook kosten besparen.

Bij Doelbeleggen.nl kunt u lijfrente opbouwen én uitkeren tegen lage kosten en op een manier zoals u dat wenst. Stuur ons een kopie van uw polis, dan gaan we samen kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Lijfrentepolis vergelijken

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2022