Uitkeren of doorbeleggen?<span><br>Gouden Handdruk / Stamrecht</span>

Uitkeren of doorbeleggen?
Gouden Handdruk / Stamrecht

Brochure aanvragen

Gouden handdruk beleggingsrekening

De meest flexibele oplossing voor het uitkeren van uw gouden handdruk kapitaal

Heeft u kapitaal opgebouwd in een gouden handdruk polis of stamrecht bv en is uw AOW-leeftijd aanstaande? Dan zult u uiterlijk op uw AOW-leeftijd een periodieke uitkering moeten starten. Speciaal voor de gouden handdruk hebben wij een uniek lijfrenteproduct ontwikkeld. Het betreft een geblokkeerde beleggingsrekening die u naar eigen wens vorm kunt geven.

Vraag de brochure aan of maak een belafspraak met een beleggingsadviseur. Hieraan zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden.

Plan uw belafspraak

Maatwerk

Voor het periodiek uitkeren van uw kapitaal heeft u twee keuzemogelijkheden:

Keuze 1: U kiest voor een flexibele uitkering. De looptijd staat vast.

U bepaalt hoe lang u een uitkering wilt hebben en wij berekenen bij aanvang hoe hoog de uitkering wordt, afgestemd op het verwachte beleggingsrendement. Jaarlijks wordt de hoogte van de uitkering aangepast aan het werkelijk behaalde rendement. Is het rendement meer respectievelijk minder dan het verwachte beleggingsrendement, dan wordt de uitkering naar boven respectievelijk beneden bijgesteld.

Keuze 2: U kiest voor een flexibele looptijd. De hoogte van de uitkering lijfrente staat dan vast.

U bepaalt welk bedrag u jaarlijks uitgekeerd wilt hebben en wij berekenen bij aanvang hoeveel jaar de opgegeven uitkering, vanuit een verwacht beleggingsrendement, kan plaatsvinden. Jaarlijks wordt de bij aanvang vastgestelde looptijd aangepast (korter of langer) aan de hand van het werkelijk behaalde rendement.

Optimale flexibiliteit

Wijzigen looptijd of hoogte van de uitkering
Gedurende de uitkeringsperiode kunt u zowel de looptijd als de hoogte van de uitkering wijzigen. Mogelijk dat uw bestedingspatroon in de loop der jaren wijzigt, uw persoonlijke omstandigheden veranderen, of dat er fiscaal redenen zijn om de afgesproken uitkering aan te passen.

Eenmalige uitkering
Na een aantal jaar een uitkering ontvangen te hebben kan het zijn dat u in één keer het resterende kapitaal wilt opnemen, bijvoorbeeld omdat de gezondheid minder wordt. Hoewel dit fiscaal vaak minder gunstig is (u ontvangt een hoger bedrag, dat zwaarder wordt belast) is het fijn om de mogelijkheid te hebben. Ook is er een mogelijkheid om tussentijds een eenmalige opname te doen.

Doorbeleggen tijdens uitkeren

Een lijfrentekapitaal laten uitkeren op basis van de huidige lage rente is niet voor iedereen het ideale scenario. Voor wie risico kan en wil dragen hebben wij een beleggingslijfrente ontwikkeld. Uw lijfrentekapitaal wordt dan doorbelegd in de periode dat de uitkeringen plaatsvinden.

AOW nog niet in zicht?
Als u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kunt u met de opbouwrekening van Doelbeleggen wel alvast voorsorteren op uw toekomstige uitkeringen. U kunt u op elk gewenst moment (uiterlijk in het kalenderjaar dat uw AOW start) de opbouwrekening omzetten in uitkeringen, waarbij u zelf de hoogte en looptijd van de uitkeringen bepaalt.

Brochure

Speciaal voor de gouden handdruk hebben we een geblokkeerde beleggingsrekening ontwikkeld die u grotendeels - binnen de fiscale regels - naar wens kunt vormgeven.

Brochure aanvragen

Voorbeeld

Hieronder vergelijken we de aanvangsuitkering van Doelbeleggen.nl met de aanvangsuitkering van een standaard beleggingslijfrente en een bankspaarproduct. Deze berekening is gebaseerd op een koopsom van €100.000 bij verschillende looptijden en een u-rendement van -0,26%*.

*Dit rekenvoorbeeld betreft een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het u-rendement is een weergave van de gemiddelde rente die de Nederlandse staat over obligatieleningen betaalt. Een negatief u-rendement leidt tot dalende uitkeringen.

Looptijd uitkering Beleggingslijfrente A* Beleggingslijfrente B** Verschil Banksparen*** Verschil
10 jaar € 12.329 € 9.858  25% € 10.152  21%
15 jaar € 8.994 € 6.529  38% €  6.900  30%
20 jaar € 7.358 € 4.865  51% € 5.280  39%

* Beleggingslijfrente A
De gouden handdruk beleggingsrekening van Doelbeleggen.nl kenmerkt zich door de hoge aanvangsuitkering. Dit is mogelijk doordat de aanvangsuitkering wordt berekend op basis van een voorbeeldrendement van 4%. Afhankelijk van de gekozen looptijd, kan de aanvangsuitkering aanzienlijk hoger zijn dan bij andere lijfrentevormen, waar de uitkeringen doorgaans aan het eind van het pensioen oplopen. Uiteindelijk wordt bij beide beleggingslijfrentes de daadwerkelijke uitkering aangepast aan het werkelijk behaalde rendement. Bij tegenvallende rendementen kan het voorkomen dat er minder wordt uitgekeerd dan er oorspronkelijk is ingelegd.

** Beleggingslijfrente B
Bij de standaard beleggingslijfrente is de aanvangsuitkering een stuk lager omdat deze wordt berekend op basis van het u-rendement (-0.26%). Daarna worden de
uitkeringen berekend op basis van het rendement dat is behaald op het beleggingsvermogen.
Bij een positief rendement zullen de hoogste uitkeringen doorgaans aan het eind van de looptijd
plaatsvinden, dus bijvoorbeeld nadat de leeftijd van 80 jaar is gepasseerd. Deze hoogste
uitkering is naar verwachting hoger dan de uitkering van de lijfrente beleggingsrekening
van Doelbeleggen.nl op dat moment. Ook bij de standaard beleggingslijfrente kan er bij
tegenvallende rendementen minder worden uitgekeerd dan er oorspronkelijk is ingelegd.

*** Banksparen
Banksparen kent een vaste uitkering. De relatief lage uitkering is gegarandeerd over de gehele
looptijd. In bovenstaand rekenvoorbeeld is gerekend met de bankspaarrente van de hoogste
aanbieder in april 2022: 10jr 0,3% - 15jr 0,45% - 20jr 0,55%.

AOW nog niet in zicht?

Als u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kunt u met de opbouwrekening van Doelbeleggen.nl wel alvast voorsorteren op uw toekomstige uitkeringen. U kunt u op elk gewenst moment (uiterlijk in het kalenderjaar dat uw AOW start) de opbouwrekening omzetten in uitkeringen, waarbij u zelf de hoogte en looptijd van de uitkeringen bepaalt.

Beleggen geschikt voor u?

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Laat u goed voorlichten zodat u een gedegen beeld hebt van de risico’s voordat u besluit een rekening te openen.

Doelbeleggen.nl belegt in fysieke indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals markt-, tegenpartij-, koers-, geografisch en sectorrisico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.

Doelbeleggen.nl is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024