Stamrecht <span>Gouden Handdruk</span>

Stamrecht Gouden Handdruk

Uitkeren zoals u dat wenst

Brochure aanvragen

Gouden handdruk beleggingsrekening

De meest flexibele oplossing voor het uitkeren van uw gouden handdruk kapitaal

Heeft u kapitaal opgebouwd in een gouden handdruk polis of stamrecht bv en is uw AOW-leeftijd aanstaande? Dan zult u uiterlijk op uw AOW-leeftijd een periodieke uitkering moeten starten. Speciaal voor de gouden handdruk hebben wij een uniek lijfrenteproduct ontwikkeld. Het betreft een geblokkeerde beleggingsrekening die u naar eigen wens vorm kunt geven.

Maatwerk

Zo heeft u voor het periodiek uitkeren van uw kapitaal een tweetal keuzemogelijkheden;

Keuze 1: U kiest voor een flexibele uitkering. De looptijd staat vast.

U bepaalt hoe lang u een uitkering wilt hebben en wij berekenen bij aanvang hoe hoog de uitkering wordt, afgestemd op het verwachte beleggingsrendement. Jaarlijks wordt de hoogte van de uitkering aangepast aan het werkelijk behaalde rendement. Is het rendement meer respectievelijk minder dan het verwachte beleggingsrendement, dan wordt de uitkering naar boven respectievelijk beneden bijgesteld.

Keuze 2: U kiest voor een flexibele looptijd. De hoogte van de uitkering lijfrente staat dan vast.

U bepaalt welk bedrag u jaarlijks uitgekeerd wilt hebben en wij berekenen bij aanvang hoeveel jaar de opgegeven uitkering, vanuit een verwachte beleggingsrendement, kan plaatsvinden. Jaarlijks wordt de bij aanvang vastgestelde looptijd aangepast (korter of langer) aan de hand van het werkelijk behaalde rendement.

Optimale flexibiliteit

Wijzigen looptijd of hoogte van de uitkering
Gedurende de uitkeringsperiode kunt u zowel de looptijd als de hoogte van de uitkering wijzigen. Mogelijk dat uw bestedingspatroon in de loop der jaren wijzigt, uw persoonlijke omstandigheden veranderen, of dat er fiscaal redenen zijn om de afgesproken uitkering aan te passen.

Eenmalige uitkering
Na een aantal jaar een uitkering ontvangen te hebben kan het zijn dat u in één keer het resterende kapitaal wilt opnemen, bijvoorbeeld omdat de gezondheid minder wordt. Hoewel dit fiscaal vaak minder gunstig is (u ontvangt een hoger bedrag, dat zwaarder wordt belast) is het fijn om de mogelijkheid te hebben.

Doorbeleggen terwijl we uitkeren

Een lijfrentekapitaal laten uitkeren op basis van de huidige lage rente is niet voor iedereen het ideale scenario. Vandaar dat er nu prima alternatieven zijn in de vorm van een beleggingslijfrente. Uw lijfrentekapitaal wordt dan doorbelegd in de periode dat de uitkeringen worden gedaan.

AOW nog niet in zicht?
Als u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kunt u met de opbouwrekening van Doelbeleggen wel alvast voorsorteren op uw toekomstige uitkeringen. U kunt u op elk gewenst moment (uiterlijk in het kalenderjaar dat uw AOW start) de opbouwrekening omzetten in uitkeringen, waarbij u zelf de hoogte en looptijd van de uitkeringen bepaalt.

Voorbeeld

Hieronder vergelijken we de aanvangsuitkering van Doelbeleggen met de aanvangsuitkering van een andere beleggingslijfrente en een bankspaar product. De berekening is gebaseerd op een koopsom van € 100.000 bij verschillende looptijden.

Beleggingslijfrente A = beleggingslijfrente van Doelbeleggen.nl
Beleggingslijfrente B = standaard beleggingslijfrente

Looptijd uitkering Beleggingslijfrente A* Beleggingslijfrente B** Verschil Banksparen*** Verschil
10 jaar € 12.329 € 9.700  27% € 10.248  20%
15 jaar € 8.994 € 6.377  41% €  7.020  28%
20 jaar € 7.358 € 4.716  56% € 5.436  35%

* Voorbeeld rendement gouden handdruk beleggingsrekening van Doelbeleggen is 4%. De Gouden handdruk beleggingsrekening van Doelbeleggen (Beleggingslijfrente A) begint direct met een hogere uitkering omdat deze kan worden afgestemd op het verwachte beleggingsrendement. Daarmee kan die aanvangsuitkering (afhankelijk van de gekozen looptijd bij aanvang) een stuk hoger zijn dan bij andere lijfrentevormen, waar de uitkeringen aan het eind juist hoger zijn. Uiteindelijk wordt bij beide beleggingslijfrentes de daadwerkelijke uitkering aangepast (omlaag of omhoog) aan het werkelijk behaalde rendement. Bij tegenvallende rendementen kan het voorkomen dat er minder wordt uitgekeerd dan de oorspronkelijke inleg.

** U-rendement bij standaard beleggingslijfrente is -0,55% (januari 2021). Bij een standaard beleggingslijfrente (beleggingslijfrente B) wordt de uitkering bij aanvang berekend op basis van de ‘lage’ rentestand (u-rendement). De uitkering start laag en wordt periodiek aangepast aan het behaalde rendement over het uitstaande beleggingsvermogen; hierdoor vinden de hoogste uitkeringen, bij een positief rendement, plaats aan het eind van de looptijd.

*** Hoogste rente in januari 2021: 10jr- 0,5% | 15jr- 0,7% | 20jr- 0,8% | Banksparen kent een vaste lage uitkering. De hoogte van de uitkering is gegarandeerd over de hele looptijd.

Beleggen geschikt voor u?

Met een langdurige lage rentestand lijkt beleggen voor de hand te liggen, maar beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Bij alle beleggingslijfrentes geldt, dat een laag of zelfs een negatief rendement zal leiden tot lagere uitkeringen. Voordat u besluit om met uw gouden handdruk kapitaal te gaan beleggen, is het verstandig om de verschillende scenario’s te bekijken.

Stamrecht / gouden handdruk brochure

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2021