Banksparen beleggen <span>met belastingvoordeel</span>

Banksparen beleggen met belastingvoordeel

Aanvullend pensioen opbouwen en uitkeren. Beste Keuze 2018 & 2019

Aanvraag pensioenbrochure

Banksparen; wat is dat nu eigenlijk?

Banksparen biedt de mogelijkheid om aanvullend pensioen op te bouwen met fiscaal voordeel. De term banksparen is nogal verwarrend, omdat u ook mag beleggen. In beide gevallen wordt geld geparkeerd op een geblokkeerde rekening die pas gaat uitkeren nadat de pensioenleeftijd is bereikt.

Pensioen opbouwen én uitkeren

Pensioen opbouwen

U kunt fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen als er sprake is van pensioentekort. U mag in een jaar premies en stortingen voor lijfrente (aanvullend pensioen) aftrekken als u het jaar ervoor een pensioentekort had. Dit noemen wij de jaarruimte. De jaarruimte 2019 hangt dus af van uw situatie in 2018

Pensioen uitkeren

Uw opgebouwde lijfrente mag vanaf uw AOW leeftijd worden uitgekeerd. Voor de uitkering werd vroeger vaak een pensioen aangekocht, maar tegenwoordig kunt u ook in de uitkeringsfase beleggen. Ook als uw Lijfrente is opgebouwd bij een bank of verzekeraar. Leefrente - de unieke uitkerende lijfrente van Doelbeleggen biedt tot wel 50% hogere aanvangsuitkeringen!
Lees meer

5 Sterren Vergelijkingswebsite

Finner.nl waardeert ons met de maximale beoordeling van 5 Sterren, op alle onderdelen! Daar zijn wij natuurlijk trots op.

Beoordeling Finner.nl

Rendement en tarieven

Ons belangrijkste doel is helpen uw doel te bereiken. Daar maakt beleggingsrendement natuurlijk een belangrijk deel van uit. Lage kosten helpen bij het halen van een zo hoog mogelijk rendement, bekijk ze hier.

Rendement en tarieven
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2020