Banksparen beleggen <span>met belastingvoordeel</span>

Banksparen beleggen met belastingvoordeel

Aanvullend pensioen opbouwen en uitkeren. Beste Keuze 2018, 2019 & 2020

Aanvraag pensioenbrochure

Banksparen; wat is dat nu eigenlijk?

Banksparen biedt de mogelijkheid om aanvullend pensioen op te bouwen met fiscaal voordeel. De term banksparen is nogal verwarrend, omdat u ook mag beleggen. In beide gevallen wordt geld geparkeerd op een geblokkeerde rekening die pas gaat uitkeren nadat de pensioenleeftijd is bereikt.

Pensioen opbouwen én uitkeren

Pensioen opbouwen

U kunt fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen als er sprake is van pensioentekort. U mag in een jaar premies en stortingen voor lijfrente (aanvullend pensioen) aftrekken als u het jaar ervoor een pensioentekort had. Dit noemen wij de jaarruimte. De jaarruimte 2021 hangt dus af van uw situatie in 2020

Pensioen uitkeren

Uw opgebouwde lijfrente mag vanaf uw AOW leeftijd worden uitgekeerd. Voor de uitkering werd vroeger vaak een pensioen aangekocht, maar tegenwoordig kunt u ook in de uitkeringsfase beleggen. Ook als uw Lijfrente is opgebouwd bij een bank of verzekeraar. Leefrente - de unieke uitkerende lijfrente van Doelbeleggen biedt tot wel 50% hogere aanvangsuitkeringen!
Lees meer

Wat doet de lage rente met uw pensioen?

Nog steeds zien we dat veel Nederlanders als ze de mogelijkheden voor banksparen vergelijken uitsluitend naar de rentetarieven van verschillende aanbieders kijken. Dat vergelijken is natuurlijk over het algemeen heel zinnig. Zeker omdat banksparen en pensioen zo gerelateerd zijn. Heel wezenlijk dus voor later. Alleen biedt banksparen met de historisch lage rente nauwelijks mogelijkheden om vermogen te laten groeien. Want zelfs als u de hoogste rente voor banksparen vindt, is dat niet lucratief. Of u nu tegen 0,2% of 0,3% spaart, in beide gevallen zal uw kapitaal voor later niet aangroeien.


Sterker nog, door inflatie zal uw vermogen jaar na jaar minder waard worden. Geen aantrekkelijk vooruitzicht als u juist meer kapitaal voor later wilt opbouwen.

Sparen of beleggen?

5 Sterren Vergelijkingswebsite

Finner.nl waardeert ons met de maximale beoordeling van 5 Sterren, op alle onderdelen! Daar zijn wij natuurlijk trots op.

Beoordeling Finner 2020

Rendement en tarieven

Ons belangrijkste doel is helpen uw doel te bereiken. Daar maakt beleggingsrendement natuurlijk een belangrijk deel van uit. Lage kosten helpen bij het halen van een zo hoog mogelijk rendement, bekijk ze hier.

Rendement en tarieven
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2021