Vergelijk <span>Finner 2021</span>

Vergelijk Finner 2021

5 sterren beoordeling

Opnieuw 5 Sterren voor Doelbeleggen

Finner.nl waardeert Doelbeleggen.nl met het hoogste aantal sterren: 5!
Finner beoordeelt partijen op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid.
Vermogensbeheerders worden getoetst op 80 punten. Zo controleert men bijvoorbeeld of alle vergunningen
aanwezig zijn, kijkt men naar de hoogte en voorwaarden van de kosten en toetst men onze onafhankelijkheid.

Inzage beoordelingsrapport

Onafhankelijk vergelijk

Elke partij wordt gratis opgenomen in de vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt, krijgt de partij een beoordeling. Zo beloont Finner partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2022