Pensioen <span>brochure</span>

Pensioen brochure

Winnaar Gouden Stier 2022 beleggingsoplossing van het jaar

Zelf pensioen opbouwen doet u zo

Grote of kleine bedragen inleggen - alles is mogelijk!

Heeft u helemaal geen of onvoldoende pensioen opgebouwd? Dan kan Doelbeleggen.nl wellicht een uitkomst bieden. In de brochure 'Beleggen met belastingvoordeel' leest u hoe u zelf eenvoudig en voordelig pensioen kunt opbouwen én uitkeren!

Digitaal, direct in uw mailbox!

Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024