Pensioen <span>brochure</span>

Pensioen brochure

Zelf pensioen opbouwen doe je zo

Grote of kleine bedragen inleggen - alles is mogelijk!

Heb je helemaal geen of onvoldoende pensioen opgebouwd? Dan kan Doelbeleggen wellicht een uitkomst bieden. In de brochure 'Beleggen met belastingvoordeel' lees je hoe je zelf eenvoudig en voordelig Pensioen kunt opbouwen, maar ook kunt laten uitkeren.

Doelbeleggen maakt beleggen voor iedereen toegankelijk; jij bepaalt het doel en wij beleggen ernaar toe.

Ontvang nu de brochure direct in je mailbox!

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2020