Jaarruimte<span> berekenen</span>

Jaarruimte berekenen

Gratis telefonische hulp

Maak een afspraak

Met uw jaarloon ziet u direct al wat u extra in kunt leggen

Wilt u verder rekenen omdat u ondernemer bent of weet u zeker dat u geen pensioen opbouwt via uw werkgever, dan kunt u de onderstaande tool de checkbox aanvinken en verder kiezen:

[ ✔ ] Ik wil graag weten of ik meer kan inleggen
O Nee, ik bouw nog geen extra pensioen op
O Ja, ik bouw al pensioen op en ben bekend met A-Factor e/o FOR

Zelf pensioen opbouwen? Bereken hier hoeveel u kunt inleggen.

Jaarruimte: € 3.613

Een vereenvoudigde jaarruimte berekening

Met deze tool kunt u op basis van uw bruto inkomen gemakkelijk berekenen hoeveel geld u dit jaar nog kunt inleggen, ook als u niet exact weet of en hoeveel pensioen u elders heeft opgebouwd. Bent u ondernemer of weet u zeker dat u geen pensioen opbouwt via uw werkgever, dan kunt u in de tool de checkbox aanvinken: [ ] Ik wil graag weten of ik meer kan inleggen.

Wat is jaarruimte en hoe bereken ik het?

Jaarruimte is het deel van uw inkomen dat u mag gebruiken om (aanvullend) pensioen op te bouwen. Uw jaarlijkse inleg kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel u kunt inleggen hangt af van uw inkomen als u in loondienst bent of van uw bruto winst als u ondernemer bent.

Jaarruimte voor ondernemers

Bent u ondernemer, zzp'er of DGA? Dan bent zelf verantwoordelijk voor de opbouw van uw pensioen. Ook u kunt met fiscaal voordeel pensioen opbouwen, door uw jaarruimte te benutten. U kunt uw jaarruimte berekenen aan de hand van uw bruto winst en de dotatie aan de fiscale oudedagsreserve. U vindt de rekentool halverwege deze pagina.

Jaarruimte voor werknemers

Het is niet vanzelfsprekend dat uw werkgever u een (goede) pensioenregeling biedt. Zo kan het zijn dat u bijvoorbeeld maar een deel van uw pensioen opbouwt via het werkgeverspensioen. Dat betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het opbouwen van het overige deel. Daar kunt u uw jaarruimte voor inzetten.

Rekening openen

U kunt de berekende jaarruimte inleggen in een beleggingsrekening van Doelbeleggen.nl. Uw inleg is vrijgesteld van inkomstenbelasting en verschijnt automatisch in uw jaaraangifte. Bij het openen van een beleggingsrekening kunt u aangeven hoeveel pensioenkapitaal u wilt opbouwen tot het moment dat uw AOW-leeftijd is bereikt. Vanaf dat moment moet u het opgebouwde kapitaal namelijk periodiek laten uitkeren.

Wij kunnen ook de uitkeringen voor u verzorgen. Onze beleggingsoplossing is uniek en uitgeroepen tot beleggingsoplossing van het jaar.

Rekening openen

Waar vind ik mijn factor-A

Factor-A geeft aan hoeveel ouderdomspensioen u in een jaar heeft opgebouwd.
Als u een lijfrente heeft afgesloten heeft u de factor-A nodig voor uw belastingaangifte. U vindt de factor-A in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Het UPO wordt jaarlijks vóór 1 oktober door uw pensioenfonds of pensioenverzekering verstrekt. Bouwt u pensioen op bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars? Dan ontvangt u meerdere UPO's. Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioenen en AOW-aanspraken.

Om de exacte jaarruimte te kunnen berekenen, moet u dus in het bezit zijn van het UPO. Zonder UPO kunt u alsnog berekenen hoeveel u in ieder geval kunt inleggen.

FOR - Oudedagsreserve of stakingswinst omzetten in een lijfrente

Heeft u als ondernemer een oudedagsreserve opgebouwd of heeft u uw onderneming geheel of gedeeltelijk gestaakt? Dan kunt u uw oudedagsreserve of stakingswinst omzetten in een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Als deze lijfrente aan de voorwaarden voldoet, mag u de oudedagsreserve of stakingswinst misschien aftrekken als premie of storting.

Lees meer

Jaarruimte van de afgelopen jaren inhalen?

De Nederlandse fiscus biedt de gelegenheid niet-gebruikte jaarruimte van de afgelopen tien jaar alsnog 'in te halen'. Die inhaalmogelijkheid wordt reserveringsruimte genoemd. De reserveringsruimte is net als de jaarruimte gemaximeerd.

Vanaf 1 januari 2024 is de reserveringsruimte gemaximeerd op € 41.608 (onafhankelijk van uw leeftijd)

Wat u aan lijfrente voor uw reserveringsruimte stort, wordt vervolgens weggestreept tegenover uw oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Het jaar daarna kunt u dan de nog ongebruikte jaarruimtes – minus de oudste die is weggestreept – inhalen.

In de praktijk blijkt dat veel mensen door de inhaalmogelijkheid die de reserveringsruimte biedt meer fiscale ruimte hebben dan ze op basis van alleen de jaarruimteberekening denken.

Het berekenen van de reserveringsruimte is soms wel een klusje, omdat de onderliggende percentages, grondslagen en maxima per jaar kunnen verschillen.

Hulp nodig?

Om u te kunnen helpen bij het berekenen van uw jaarruimte hebben wij wat informatie nodig, waaronder een kopie van het UPO of het pensioenoverzicht van mijnpensioenoverzicht.nl en uw arbeidsstatus.

Maak een belafspraak met een adviseur. Wij zijn u graag van dienst.
Aan een adviesgesprek zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden.

Beschikbaarheid adviseurs
Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024