Wat is de jaarruimte?

Kort gezegd is de jaarruimte het deel van uw inkomen dat u met fiscale ‘rugwind’ opzij mag zetten voor uw pensioen. Hoe berekent u die jaarruimte? Daarvoor gaat u uit van uw inkomen over vorig jaar. De jaarruimte is dan echter niet een percentage van het gehele inkomen van vorig jaar, maar een percentage van de premiegrondslag. En die premiegrondslag komt u te weten door uw bruto-inkomen minus de AOW-franchise voor lijfrente te berekenen. De AOW-franchise is het deel van het inkomen waarover u geen pensioen mag opbouwen, omdat u later AOW krijgt.

Zelf pensioen opbouwen? Bereken hoeveel u maximaal kunt inleggen met behoud van belastingvoordeel!

Zelf pensioen opbouwen? Bereken hoeveel u maximaal kunt inleggen met behoud van belastingvoordeel!

Jaarruimte: € 3700

Jaarruimte laten beleggen? Bereken de haalbaarheid van het gewenste rendement

Haalbaarheid berekenen

Vrijblijvende hulp

Om u te kunnen helpen bij het berekenen van uw jaarruimte hebben wij wat informatie nodig, waaronder een kopie van het UPO of het pensioenoverzicht van mijnpensioenoverzicht.nl en uw arbeidsstatus. Deze informatie kunt u met ons delen via het formulier dat u onderaan deze pagina vindt.

Wat is de reserveringsruimte?

De Nederlandse fiscus biedt de gelegenheid niet-gebruikte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar alsnog 'in te halen'. Die inhaalmogelijkheid wordt reserveringsruimte genoemd. De reserveringsruimte is net als de jaarruimte gemaximeerd. De reserveringsruimte mag namelijk niet meer bedragen dan 17% van de premiegrondslag. Daarnaast geldt een absoluut maximum van € 7.489,–. Als u ouder bent dan 57 jaar is dit maximum € 14.785,–.


Wat u aan lijfrente voor uw reserveringsruimte stort, wordt vervolgens weggestreept tegenover uw oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Het jaar daarna kunt u dan de nog ongebruikte jaarruimtes – minus de oudste die is weggestreept – inhalen.


In de praktijk blijkt dat veel mensen door de inhaalmogelijkheid die de reserveringsruimte biedt meer fiscale ruimte hebben dan ze op basis van alleen de jaarruimteberekening denken.


Het berekenen van de reserveringsruimte is soms wel een klusje, omdat de onderliggende percentages, grondslagen en maxima per jaar kunnen verschillen.

Hoe bereken ik de jaarruimte?

Allereerst moet u weten hoeveel uw pensioen in een bepaald jaar is toegenomen. Deze informatie vindt u in het Uniform Pensioenoverzicht – ook wel UPO genoemd. Het UPO wordt door uw pensioenfonds en/of verzekeraar verstrekt. Bouwt u pensioen op bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars? Dan ontvangt u meerdere UPO's. Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioenen en AOW-aanspraken.


Jaarlijks wordt het UPO vóór 1 oktober verstrekt. Om de exacte jaarruimte te kunnen berekenen, moet u dus in het bezit zijn van het UPO. Maar u kunt ook al eerder een inschatting maken – daar kunnen wij u eventueel bij helpen.

Minder belasting betalen; wie wil dat niet?

Weet u hoeveel jaarruimte u heeft? Dan kunt u dat bedrag beleggen in een pensioenrekening van Doelbeleggen. Het grote voordeel hiervan is dat u over deze inleg geen inkomstenbelasting betaalt. Dat gaat u namelijk pas betalen op het moment dat het pensioen wordt uitgekeerd. Bovendien wordt het opgebouwde vermogen niet tot uw eigen vermogen gerekend, waardoor u ook geen vermogensrendementsheffing betaalt.

Jaarruimte berekenen

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2021