Jaarruimte<span>berekenen</span>

Jaarruimteberekenen

Klantenservice

Wat is de jaarruimte?

Kort gezegd is de jaarruimte het deel van je inkomen dat je met fiscale ‘rugwind’ opzij mag zetten voor je pensioen. Hoe bereken je die jaarruimte? Daarvoor ga je uit van je inkomen over vorig jaar. De jaarruimte is dan echter niet een percentage van het gehele inkomen van vorig jaar, maar een percentage van de premiegrondslag. En de premiegrondslag kom je te weten door je bruto inkomen minus de AOW-franchise voor lijfrente te berekenen. De AOW-franchise is het deel van het inkomen waarover je geen pensioen mag opbouwen, omdat je straks AOW krijgt.

Zelf pensioen opbouwen? Bereken hoeveel je maximaal kunt inleggen met behoud van belastingvoordeel!

Jaarruimte: € 3700

Jaarruimte laten beleggen? Bereken de haalbaarheid van het gewenste rendement

Haalbaarheid berekenen

Wat is de reserveringsruimte?

De Nederlandse fiscus biedt de gelegenheid niet-gebruikte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar alsnog 'in te halen'. Die inhaalmogelijkheid wordt reserveringsruimte genoemd. De reserveringsruimte is net als de jaarruimte gemaximeerd. De reserveringsruimte mag namelijk niet meer bedragen dan 17% van de premiegrondslag. Daarnaast geldt een absoluut maximum van € 7.371. Als je ouder bent dan 56 jaar en 4 maanden is dit maximum € 14.552.

Wat je aan lijfrente voor je reserveringsruimte stort, wordt vervolgens weggestreept tegenover je oudste, nog ongebruikte jaarruimte. Het jaar daarna kun je dan de nog ongebruikte jaarruimtes - minus de oudste die is weggestreept - inhalen.

In de praktijk blijkt dat veel mensen door de inhaalmogelijkheid die de reserveringsruimte biedt meer fiscale ruimte hebben dan ze op basis van alleen de jaarruimteberekening denken.
Het berekenen van de reserveringsruimte is soms wel een klusje, omdat de onderliggende percentages, grondslagen en maxima per jaar verschillen.

Hoe bereken ik de jaarruimte?

Allereerst moet je weten hoeveel jouw pensioen in 2018 is toegenomen. Deze informatie vind je in het Uniform Pensioenoverzicht - ook wel UPO genoemd. Het UPO wordt door je pensioenfonds en/of verzekeraar verstrekt. Bouw je pensioen op bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars? Dan ontvang je meerdere UPO's. Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vind je een overzicht van al jouw pensioenen en AOW-aanspraken.

Jaarlijks wordt het UPO vóór 1 oktober verstrekt. Om de exacte jaarruimte in 2019 te kunnen berekenen moet je dus in het bezit zijn van het UPO. Maar je kunt ook al eerder een inschatting maken - daar kunnen wij je eventueel bij helpen.

Minder belasting betalen; wie wil dat niet?

Weet je hoeveel jaarruimte je hebt? Dan kun je dat bedrag beleggen in een pensioenrekening van Doelbeleggen. Het grote voordeel hiervan is dat je over deze inleg geen inkomstenbelasting betaalt. Dat ga je namelijk pas betalen op het moment dat het pensioen wordt uitgekeerd. Bovendien wordt het opgebouwde vermogen niet tot je eigen vermogen gerekend waardoor je ook geen vermogensrendementsheffing betaalt.

Vrijblijvende hulp

Om je te kunnen helpen bij het berekenen van jouw jaarruimte hebben wij wat informatie nodig, waaronder een kopie van het UPO of het pensioenoverzicht van mijnpensioenoverzicht.nl en jouw arbeidsstatus. Deze informatie kun je met ons delen via onderstaand formulier.

Jaarruimte berekenen

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2020