ETF Beleggen<span> Beleggen in Trackers</span>

ETF Beleggen Beleggen in Trackers

Voordelig beleggen in aandelenindex

Brochure Doelbeleggen.nl

Wat is een tracker ofwel een ETF?

Steeds meer Nederlanders beleggen in ETF’s of trackers. Dat kan een AEX-tracker of andere aandelen-tracker zijn. Het kan ook een tracker zijn die obligaties bevat, of grondstoffen, of een mix daarvan. De meeste trackers tracken echter een aandelenindex.

Het woord ‘tracker’ gecombineerd met ‘AEX’ zegt eigenlijk al wat het is: een financieel product dat een nabootsing is van de AEX-index, deze index dus navolgt, ‘trackt’. De officiële term ETF is een afkorting van Exchange Traded Fund, omdat het een op de beurs (Exchange) traded ofwel verhandeld fonds (Fund) is. Met andere woorden, een verzameling effecten die op een beurs als geheel, als mandje dus, wordt verhandeld, net als een aandeel.

Dat betekent dat als u voor € 1000 een AEX-tracker koopt, u de ‘gehele index’ koopt, alle 25 aandelen die in deze index zijn opgenomen. Bovendien in precies dezelfde verhouding, percentages, als de samenstelling van de index. Immers, bij sommige indexen is er sprake van een ‘gelijk gewicht’ voor alle daarin opgenomen aandelen. Bij andere, zoals de AEX, gaat het om een ‘marktwaarde gewogen index’. Dat betekent dat een bedrijf als Royal Dutch Shell voor een hoger percentage meetelt in de index dan betaal-bedrijf Adyen.

Voordeel van trackers

Terugkomend op trackers, het kenmerk daarvan is dat ze de indexen nabootsen zoals ze in werkelijkheid zijn, of dat nu met een gelijk gewicht is of niet. Het voordeel van dat nabootsen is evident. Voordat trackers ontstonden kon je als belegger nimmer voor een gering bedrag in een keer ‘de index kopen’ en zo op eenvoudige wijze spreiding aanbrengen binnen de beleggingsportefeuille. Je moest dan alle aandelen van de index kopen. Als het een gewogen index was, moest je bovendien eerst nog als belegger uitrekenen hoeveel van ieder aandeel je moest kopen om nauwkeurig de gehele index na te bootsen.

Nu kan iedere belegger met een order vanaf €1 zo ongeveer iedere ge-wenste index kopen en daarmee ook zonder grote bedragen te hoeven investeren heel eenvoudig breed gespreid belegd zijn.

Verschillen trackers en beleggingsfondsen

Trackers zijn in veel opzichten vergelijkbaar met beleggingsfondsen. Net als bij beleggingsfondsen zijn in trackers meerderde aandelen, obligaties of grondstoffen of een combinatie daarvan opgenomen in het beleggingsinstrument. Er is echter een aantal belangrijke verschillen tussen trackers en beleggingsfondsen:

1. Verhandeling

Zoals hierboven al bleek zijn trackers - net als beursgenoteerde aandelen - genoteerd aan de beurs en kunnen ze de hele beursdag door worden gekocht en verkocht.

Beleggingsfondsen staan doorgaans genoteerd aan een aparte beurs - veel Europese beleggingsfondsen staan genoteerd in Luxemburg - en de koers van het fonds wordt slechts één keer per dag na sluiting van de markt opgemaakt. Dat kan in tijden van calamiteiten - wanneer snelheid van handelen gewenst is - onhandig zijn.

2. Beheer

Trackers worden niet actief beheerd. Doorgaans wordt een keer per jaar de tracker aangepast, gelijk met de herweging van de index die de tracker trackt, nabootst.

Beleggingsfondsen worden actief beheerd door beheerders. Met dat actieve beheer proberen ze het juist beter te doen dan een relevante index waarmee de beheerder zichzelf vergelijkt. Bij een beleggingsfonds als Hollands Bezit zal dat de AEX-index zijn. Bij een beleggingsfonds dat in Chinese aandelen belegt zal dat een relevante Chinese index zijn, bijvoorbeeld de Shenzhen Stock Exchange Composite Index. Echter, de realiteit leert dat maar weinig beheerders op de langere duur beter presteren dan de relevante index waarmee de beheerder zijn prestaties vergelijkt.

3. Kosten

Omdat trackers niet actief beheerd worden, zijn er ook geen betaalde beheerders nodig. De meeste trackers hebben dan ook geringe kosten, rond de 0,2-0,4%.

De meeste beleggingsfondsen rekenen jaarlijks 1% of meer kosten. Die kosten zijn ‘onzichtbaar’, omdat ze ten laste gaan van het fondsvermogen en dus in de koers van het beleggingsfonds worden verwerkt. U ‘ziet’ de kosten dus niet maar ze zijn er wel.

De trackers waarin wij beleggen vindt u in ons Documentencentrum

In contact komen?

Onze adviseurs zijn telefonisch bereikbaar:
maandag - vrijdag 09.00 - 21.00 op telefoon: 020 - 555 0055

Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024