Haalbaarheid <span>Beleggingsdoel</span>

Haalbaarheid Beleggingsdoel

De Doelmeter® - uniek bij Doelbeleggen.nl

Brochure aanvragen

Wat is haalbaarheid van een beleggingsdoel?

Met de haalbaarheid van een beleggingsdoel wordt in principe bedoeld: de kans dat een streefbedrag binnen de gekozen tijdsperiode wordt behaald.


Bij Doelbeleggen.nl kunt u de haalbaarheid van uw beleggingsdoelen uitrekenen. U vult zelf in: de initiële en/of periodieke inleg, het gewenste doelbedrag en de periode – het aantal jaren – waarbinnen dit beleggingsdoel behaald zou moeten worden.

De Doelmeter®

Deze softwaretechniek, die voorheen alleen beschikbaar was voor pensioenfondsen en institutionele beleggers, berekent vervolgens hoe groot de kans is dat u dat financiële doel daadwerkelijk gaat behalen; gegeven inleg, looptijd en de hoogte van het gewenste kapitaal. De haalbaarheid wordt getoond, als een percentage, tussen 0% en 100%. Hoe hoger het percentage, hoe groter de haalbaarheid van het doel. Een percentage tussen 0-50% geeft aan dat de haalbaarheid onvoldoende is. Er wordt dan achter de troepen aangelopen. Met een percentage van 50% of meer wordt een buffer opgebouwd. De haalbaarheid is dan gezond te noemen.

5 beleggingsprofielen

Bij de haalbaarheid die bij Doelbeleggen.nl kan worden berekend, wordt tevens het beleggingsrisico verdisconteerd. Dat vertaalt zich in de keuze tussen een van de 5 beleggingsprofielen die het past het best bij deze belegger, gegeven de ingevoerde parameters, zoals inleg, enzovoorts. Immers, iedere belegginsmix heeft een eigen verhouding tussen potentieel rendement en risico.


De profielen lopen van heel offensief tot het meest defensief. Binnen het meest offensieve profiel wordt voor circa 85% van de portefeuillewaarde in aandelen belegd. Bij het meest defensieve profiel is dat 15%. Het beleggingsprofiel dat bij de ingevoerde gegevens de meeste kans op slagen geeft, wordt automatisch gekozen door de Doelmeter®.

Dynamisch risicoprofiel

Met de Doelmeter® wordt vervolgens ook continue bewaakt of u uw doel daadwerkelijk gaat bereiken. U weet dus altijd hoe het ervoor staat met uw beleggingen. Bovendien werkt Doelbeleggen.nl met een dynamisch risicoprofiel. Dat betekent dat gedurende de looptijd indien nodig automatisch geswitcht wordt tussen de 5 verschillende beleggingsprofielen. Zo zal er geswitcht worden naar een defensiever beleggingsprofiel als uw beleggingsdoel in het vizier komt. Dat gebeurt volgens het lifecycle-principe. Naarmate de einddatum van uw beleggingsdoel dichterbij komt, wordt steeds minder risico genomen.


Door te switchen naar een defensiever en dus veiliger beleggingsprofiel wordt uw kapitaal veilig gesteld, voor als er onverhoopt een forse daling op de aandelenmarkten zou plaatsvinden. Dat automatisch switchen tussen verschillende risicoprofielen – ieder met hun eigen mate van veiligheid en potentieel rendement – is uniek voor online vermogensbeheer.

Alert

Als u uw doel onverhoopt toch niet dreigt te behalen, krijgt u een alert. Dan kunt u vaak bijsturen en zo alsnog uw doel behalen. Door bijvoorbeeld de looptijd te verlengen of uw inleg aan te passen. Het omgekeerde kan natuurlijk ook gebeuren. Dat door heel gunstige beursjaren u uw doel eerder gaat behalen dan aanvankelijk werd berekend. Dan kunt u bijvoorbeeld uw looptijd verkorten of het periodiek in te leggen bedrag, als tevens sprake is van periodieke inleg, verlagen of zelfs schrappen.

In contact komen?

Onze adviseurs zijn telefonisch bereikbaar:
maandag - vrijdag 09.00 - 21.00

Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024