Ondernemers<span>pensioen</span>

Ondernemerspensioen

Beleggingsoplossing van het jaar!

De moderne en flexibele oudedagsvoorziening

Als ondernemer bent u niet alleen eigen baas over uw bedrijf, maar ook over uw pensioen. U kiest zelf hoe u pensioen wilt opbouwen en welke eisen u eraan stelt. Bent u op zoek naar transparantie, flexibiliteit en lage kosten? En wilt u de zekerheid dat het opgebouwde kapitaal volledig ten goede komt aan uzelf of aan uw erfgenamen? Dit product hebben wij voor u ontwikkeld: Het Ondernemerspensioen.

Unieke kenmerken!

  • Geschikt voor ondernemer, zzp'er en DGA
  • Fiscaal voordeel
  • Flexibel in de opbouwfase
  • Flexibel in de uitkeringsfase
  • Voor uw erfgenamen bij overlijden
  • Inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid
  • Nabestaandenpensioen bij vroegtijdig overlijden
  • Bundeling van andere oudedagsvoorzieningen

Geschikt voor alle ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er?
Dan kunt u met het Ondernemerspensioen flexibel pensioen opbouwen in de derde pijler, dus bovenop uw AOW (eerste pijler) en een eventueel werkgeverspensioen (tweede pijler).

Bent u DGA?
Dan kunt u in de tweede én in de derde pijler pensioen opbouwen. Pensioen opbouwen in de derde pijler geeft meer vrijheid. Aanvullende informatie vindt u in onze brochure of u kunt vrijblijvend een belafspraak maken met een adviseur.

Wederom beleggingsoplossing van het jaar!

Doelbeleggen.nl is de winnaar van de Gouden Stier 2022 in de categorie online beleggingsoplossingen. Meer dan 5.000 beleggers beoordeelden in het Nationale Beleggersonderzoek van IEX hun vermogensbeheerders en beleggingsoplossingen op diverse onderdelen. De vakjury koos unaniem voor de unieke beleggingsrekening voor het opbouwen en uitkeren van aanvullend pensioen.

Lees meer

Flexibel in de opbouwfase

U kiest zelf welk bedrag u in het Ondernemerspensioen inlegt. Hier zit geen verplichting aan vast. U kunt dus meer inleggen in een jaar waarin uw omzet hoog is en wat minder of helemaal niets als uw omzet lager is. De enige beperking is dat u niet meer mag inleggen dan fiscaal aftrekbaar is. Als u de afgelopen jaren een pensioentekort heeft opgelopen, kunt u dit tekort alsnog inhalen. Wij kunnen u hierbij adviseren.

Flexibel in de uitkeringsfase

Unieke eigenschappen

U kiest op uw pensioendatum op welke manier u het Ondernemerspensioen uitgekeerd wilt hebben. Uw pensioendatum is in principe gelijk aan uw AOW-leeftijd, maar u kunt uw pensioen ook uitstellen tot maximaal 5 jaar daarna.

U kiest zelf de looptijd van uw uitkering. De looptijd mag variëren van 5 tot 30 jaar. Bij een kortere looptijd dan 20 jaar is de maximale uitkering ongeveer € 24.000 per jaar. Dat komt door fiscale regels.

U kunt kiezen voor een garantie-uitkering als beleggen in de uitkeringsfase niet geschikt is in uw situatie.

In veel gevallen kunt u de hoogte van de uitkeringen of de looptijd nog aanpassen in de uitkeringsfase.

U kunt kiezen voor een hogere uitkering als u net met pensioen bent.

Uw pensioenkapitaal wordt ook in de uitkeringsfase belegd.

Fiscaal voordelig

Uw inleg voor pensioen kunt u aftrekken in uw belastingaangifte. U betaalt hierdoor minder inkomstenbelasting in box 1. Met ingang van de nieuwe pensioenwet kunt u een groter deel van uw inkomen fiscaal voordelig inleggen voor uw pensioen. Het fiscale voordeel loopt op tot 49,5%. Uw pensioenuitkering is wel belast. Meestal betaalt u vanaf de pensioendatum een lager belastingtarief. De opgebouwde waarde van het Ondernemerspensioen telt niet mee als vermogen in box 3. U betaalt er geen vermogensrendementsheffing over.

Bundeling van oudedagsvoorzieningen

Heeft u in het verleden in uw BV een stamrecht of een Oudedagsverplichting (ODV) opgebouwd? Dan is het mogelijk deze voorzieningen samen te voegen in het Ondernemerspensioen. Ook pensioen dat u heeft opgebouwd in een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening kunt u bundelen in het Ondernemerspensioen.

NIEUW: Beoordelingsrapport 2023

Vergelijkingssite Finner.nl beoordeelt partijen op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Vermogensbeheerders worden getoetst op 80 punten. Zo controleert men bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, kijkt men naar de hoogte en voorwaarden van de kosten en toetst men onze onafhankelijkheid.

Vergelijk Doelbeleggen.nl door Finner 2023
Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Doelbeleggen.nl wint Gouden Stier 2018
Koppeling Hypotheekwacht
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2023