Schenk<span>ingen</span> aan kind

Schenkingen aan kind

Brochure aanvragen

Schenkingen aan (klein)kind

Veel (groot)ouders willen graag meehelpen door een studie of woning te betalen voor een (klein)kind. In feite is dit een voorschot op de erfenis. Er zijn mensen die denken dat dit tot gigantische belastingvoordelen leidt, maar dat is niet altijd waar.

Volgens het CBS hebben 65-plussers van nu grotere vermogens dan ooit. Bovendien zijn gepensioneerde mensen zuinig en maken ze hun geld niet op, aldus onderzoek van het kenniscentrum van de Rabobank. Maar dit betekent niet dat zij zomaar, zonder nadenken, hun portemonnee moeten en kunnen trekken voor de komende generaties.

Ten eerste moeten de ouderen zich afvragen hoeveel geld ze nodig hebben om hun eigen levensstandaard te behouden, vandaag en over een paar decennia. De vraag is dan of er dan nog ruimte is om een schenking te doen aan de (klein)kinderen. Als die ruimte er nog steeds is, dan moeten ze zich afvragen waarom ze dat willen doen. Als iemand bijvoorbeeld belasting wil besparen, is dat bepalend voor hoe het geld kan worden geschonken.

Elk (klein)kind mag in 2024 tot € 25.187,– belastingvrij erven van elke (groot)ouder.

Minder belasting betalen

Het is verstandig om met het nageslacht te bespreken hoe u het best kunt schenken. Een schenking of nieuwe spaarrekening op naam van een kind kan bijvoorbeeld invloed hebben op de belastingaangifte van dat kind.

Vrijwel alle experts en sites over geld schenken hebben één focus: minimaal belasting betalen – en dat betreft zowel de schenker als de ontvanger. Want hoe redelijk is het als u al inkomstenbelasting heeft betaald, dat uw geld soms nog één (vermogensbelasting) of zelfs twee keer (erfbelasting) wordt belast?

Dubbele belasting vermijden

De wet biedt wel mogelijkheden om dubbele belasting te vermijden – zowel voor de schenker als voor de ontvanger. De (groot)ouders kunnen bijvoorbeeld hun vermogen laten krimpen door het geld bij leven aan hun nageslacht te schenken, weliswaar bij voorkeur onder de belastingvrije drempels.

Grootouders zijn vaak te enthousiast over hoeveel geld ze aan hun nageslacht willen schenken. Ze hebben dan niet genoeg nagedacht over hun toekomstige uitgaven, risico’s en inkomens.

Een ander misverstand is dat het altijd slim is om veel te schenken bij leven, zodat de kinderen minder kwijt zijn aan erfbelasting. Elk (klein)kind mag in 2024 tot € 25.187,– belastingvrij erven van elke (groot)ouder. In een testament kunt u vastleggen dat u dit bedrag wilt nalaten aan uw (klein)kind. Als u dat bedenkt, merkt u dat schenken bij leven in veel gevallen geen belastingvoordelen met zich meebrengt.

Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024