Heb ik een <span>pensioentekort?</span>

Heb ik een pensioentekort?

Uw pensioenuitkering is lager dan 70% van uw laatstverdiende inkomen

Pensioenbrochure

Niet voldoende pensioen opgebouwd?

Een pensioentekort wordt ook wel een pensioengat genoemd. Globaal gesproken is er sprake van een pensioengat als het te ontvangen pensioen minder is dan 70% van het laatstverdiende loon. Wilt u weten of er sprake is van een pensioengat in uw situatie, dan telt u de AOW, het aanvullend pensioen en eventuele zelf getroffen voorzieningen (verzekeringen, spaar- en beleggingsrekeningen) bij elkaar op. Blijkt dat er na de pensionering minder inkomen is dan 70% van het laatstverdiende loon, dan is er sprake van een pensioengat. En is actie zo snel mogelijk nodig.

U kunt de omvang van uw pensioentekort ook inzichtelijk maken door uw jaarruimte of reserveringsruimte te berekenen.

Persoonlijke omstandigheden

Als u nu al weet dat u na het pensioen bijvoorbeeld een wereldreis wilt maken, of geld aan de (klein)kinderen wilt schenken, dan zult u meer nodig hebben dan die 70%. En is er dus bij u nog meer de noodzaak om nu al actie te ondernemen. Maar als uw plan is om na uw pensionering niets meer te doen en te gaan vissen of lekker in de tuin te lezen onder het genot van een glas wijn, dan zal wellicht minder dan 70% genoeg zijn. Tenzij het hele dure wijn is.

Mogelijke oorzaken van uw pensioengat

Gedurende het (werkzame) leven kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden, die van invloed kunnen zijn op het op te bouwen pensioen. Dat hoeft niet alleen uw eigen keuze te zijn. Er kan ook sprake zijn van bijvoorbeeld veranderde wetgeving, waardoor het pensioen lager uitvalt. Bijvoorbeeld het verschuiven van de AOW-leeftijd. Wilt u ondanks deze verschuiving toch eerder met pensioen dan uw pensioenleeftijd, dan krijgt u waarschijnlijk ook te maken met een pensioentekort.

Het kan voorkomen dat u tijdens het werkzame leven te maken krijgt met een scheiding, het overlijden van uw partner, u kunt gaan trouwen of samenwonen, u kunt een tijdje werkloos geweest zijn of vaak van baan veranderd. U kunt een keer een sabbatical hebben genomen of een tijd in het buitenland hebben gewerkt. Allemaal oorzaken die kunnen leiden tot het ontstaan van een pensioentekort. Is één van bovenstaande situaties op u van toepassing, dan is het zeker aan te raden om te berekenen of er sprake is van een pensioengat.

Jaarruimte berekenen
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024