Automatisch<span> Beleggen</span>

Automatisch Beleggen

Bouw ongemerkt vermogen op

Bereken de haalbaarheid

AUTOMATISCH BELEGGEN MET EEN SPECIFIEK DOEL

Beleggen heeft altijd een doel. Een grote aankoop bijvoorbeeld. Of het aflossen van de hypotheek. Of een appeltje voor de dorst voor later. De kans dat u dit doel bereikt, is groter als u automatisch belegt. U legt dan bijvoorbeeld iedere maand een vast bedrag in op uw beleggingsrekening. Verder hoeft u niets te doen. Doelbeleggen.nl belegt uw inleg op de manier die we met u afspreken.

DOEL BEPALEN

Beleggen is makkelijker vol te houden als u weet waarvoor u het doet. Het is daarom slim om eerst uw doel bepalen. U kunt beleggen voor uw pensioen, soms zelfs met belastingvoordeel. U kunt ook beleggen voor uw kind of kleinkind. Of u kunt beleggen om later uw hypotheek te kunnen aflossen. Misschien wilt u beleggen voor een grote aankoop of voor een vermogen voor later. Waarvoor u ook belegt, houd altijd uw doel voor ogen. Door automatisch maandelijks te beleggen, werkt u geleidelijk naar uw doel toe. Lees ook: de voordelen van periodiek beleggen

HOE KAN IK DE HAALBAARHEID VAN MIJN BELEGGINGSDOEL BEÏNVLOEDEN?

Als u begint met beleggen bij Doelbeleggen.nl, bepaalt u eerst uw doelbedrag en uw eenmalige en/of periodieke inleg. De Doelmeter laat vervolgens zien hoe groot de kans is dat u uw doel gaat halen. Het is verstandig om uw doel zo te kiezen dat de haalbaarheid boven de 50 procent ligt. Verhoog daarvoor eventueel uw periodieke of eenmalige inleg of verleng uw beleggingsperiode.

Na verloop van tijd kan de haalbaarheid veranderen. De haalbaarheid kan beter worden, omdat beleggingsrendementen hoger zijn dan verwacht. Maar de haalbaarheid kan ook minder goed worden, als beleggingsrendementen achterblijven bij de verwachting. Als de haalbaarheid van uw doel in gevaar komt, kunt u hiervoor een alert ontvangen. Als u wilt, kunt u dan actie ondernemen. U kunt bijvoorbeeld uw bedrag verhogen, uw looptijd verlengen of uw doelbedrag verlagen. Lees ook: Rendementen en tarieven

WAARIN WORDT AUTOMATISCH BELEGD?

Doelbeleggen.nl belegt uw geld in goed gespreide indextrackers met aandelen, vastgoed, obligaties en geldmarktfondsen. Als uw geld is belegd in een indextracker, komt dat op hetzelfde neer als beleggen in alle bedrijven afzonderlijk, maar dan tegen lagere kosten. Lees ook: Beleggen in trackers

HOE KAN IK DE VOORTGANG VAN MIJN BELEGGINGEN MONITOREN?

De Doelmeter® is uw virtuele vermogensbeheerder. Vanaf de start informeert de Doelmeter® u over de voortgang van uw beleggingen. Dagelijks wordt de waarde van uw portefeuille bijgewerkt en als er tussentijds mogelijkheden zijn om de haalbaarheid te verhogen, dan zal de Doelmeter® u daarop attenderen. De haalbaarheid van uw doel gaat minder op en neer dan de waarde van uw beleggingen. Dat komt doordat wij bij de berekening van uw doel kijken naar het rendement op de lange termijn. Daarbij houden we er al rekening mee dat het rendement niet altijd positief is. Zo kunt u makkelijker koers houden richting uw doel, ook als het een periode tegenzit op de beurs. Op Doelbeleggen.nl kunt u 24 uur per dag inloggen om de haalbaarheid van uw doel en de waarde van uw beleggingen te bekijken.

Automatisch beleggen

Periodiek beleggen kan met een bedrag dat u zelf kiest. Dat hoeft niet altijd hetzelfde bedrag te zijn. U kunt ook beleggen wat u in die maand kunt missen. Het nadeel van steeds losse bedragen beleggen is dat u het makkelijk kunt vergeten. Als u automatisch een vast bedrag belegt, hoeft u er niet aan te denken en belegt u ongemerkt een vermogen bij elkaar.
[link naar automatisch beleggen]

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024