Hoeveel pensioen <span>heb ik nodig?</span>

Hoeveel pensioen heb ik nodig?

Brochure aanvragen

Uw pensioen – wat heeft u opgebouwd en hoeveel heeft u nodig?

Er is een aantal verschillende zaken waar u op moet letten. Om goed te weten waar u staat. Als u dat eenmaal inzichtelijk heeft gemaakt, kunt u berekenen of wat u heeft opgebouwd genoeg is. En hoe u dat eventueel kunt aanvullen.

Relevante pagina: Jaarruimte berekenen

De balans opmaken

Om de balans op te maken, is het natuurlijk noodzakelijk om ook naar de uitgaven te kijken. De eerste stap is: wat heeft u nodig na uw pensionering?

Staan de kinderen op eigen benen als u met pensioen gaat, rust er nog een hypotheek op het huis en hoe is het met de vaste lasten? Eigenlijk zijn het allemaal hamvragen.
U zult dus een beeld moeten krijgen van uw uitgaven van later. Van de kinderen tot het huis, van de levensstandaard waaraan u gewend bent tot de hulp die u wellicht moet inkopen; al deze zaken zult u mee moeten nemen in de rekensom van uw maandlasten.

Wie die som zorgvuldig maakt, komt er meestal achter dat, na pensionering, de maandlasten de maandinkomsten overstijgen.

Pensioenrekening

Bij Doelbeleggen.nl kunt u een pensioenrekening openen waarop bijzondere fiscale regels van toepassing zijn. Het betreft namelijk een lijfrenterekening.

Zelf pensioen opbouwen
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024