Pensioen opbouwen <span>ZZP'ers</span>

Pensioen opbouwen ZZP'ers

Hoeveel heeft u nodig en hoeveel moet u daarvoor inleggen?

Aanvraag pensioenbrochure

Pensioen voor de ZZP’er

Geld opzij zetten voor later – we weten allemaal dat het belangrijk is en toch blijven we het voor ons uitschuiven. Lees hier hoe u als zelfstandige een pensioen kunt opbouwen bij Doelbeleggen. Laagdrempelig, zonder maandelijkse inlegverplichting en mét fiscaal voordeel!

Willen is 1, kunnen is 2.... u krijgt gratis toegang tot ons platform zodat u zelf kunt berekenen of uw beleggingsdoel haalbaar is. Pas als wij daadwerkelijk voor u gaan beleggen worden kosten in rekening gebracht.

Bereken de haalbaarheid

Kwart zzp'ers heeft geen pensioen

Voor freelancers en zzp'ers bestaat er geen pensioenfonds. Als er geen pensioen wordt opgebouwd, krijgt u na uw pensionering, als u verder helemaal niets regelt, alleen de wettelijk verplichte AOW-uitkering. En dat zal voor niemand voldoende zijn. Hoewel u niet verplicht bent om (aanvullend) pensioen op te bouwen, is het natuurlijk wel zeer raadzaam. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat een kwart van de zzp'ers geen pensioen opbouwt. De meest gehoorde reden: ik kan het niet betalen.

Pensioen opbouwen; wat kost dat?

Pensioen opbouwen betekent dat u nu geld moet reserveren voor uw oude dag. Hoeveel pensioen u straks nodig heeft kan alleen uzelf bepalen, maar laten we voor het gemak aannemen dat 70% van uw huidige inkomen straks toereikend is.

Een rekenvoorbeeld:

Huidige bruto-inkomen € 60.000 = € 5.000 bruto per maand
Pensioeninkomen vanaf 67 jaar (70%) = € 3.500 bruto per maand
AOW-inkomsten = € 1.000 per maand*

Er dient dus nog € 2.500 bruto per maand uit een pensioenpot te komen.
En omdat u nog geen idee heeft hoe oud u gaat worden, benaderen we het positief en rekenen we o.b.v. een uitkering tot uw 85e jaar.

De rekensom ziet er als volgt uit:

85 - 67 = 18 x € 30.000 (12 x 2.500) = € 540.000

Dit bedrag dient opgebouwd te worden tot uw 67e verjaardag.

*Is aan verandering onderhevig en afhankelijk van de burgerlijke staat van de ontvanger

Hoe eerder u begint

Hoe eerder u begint, hoe 'eenvoudiger' het wordt. Belegt u in Box 3, dan mist u fiscaal voordeel. Wilt u de maandelijkse inleg zo laag mogelijk houden, dan kunt u ervoor kiezen om ook na uw pensioenleeftijd belegd te blijven. Hoewel er vanaf uw 67e maandelijks uitgekeerd wordt, zal de pot minder snel slinken, omdat een groot deel van het belegde kapitaal kan blijven renderen.

Belegd blijven nadat uw pensioenleeftijd is bereikt**
Inleg pensioen opbouwen vanaf 50 jaar
€ 1.365 per maand
Inleg pensioen opbouwen vanaf 40 jaar
€ 645 per maand
Inleg pensioen opbouwen vanaf 30 jaar
€ 346 per maand

** o.b.v. 5 % rendement tot 67 jaar en 2.5 % rendement na 67e

Meer of misschien minder vermogen opbouwen? Bepaal uw doel en bereken de haalbaarheid daarvan met de Doelmeter

Haalbaarheid berekenen

Beleggen tot uw 67e

Die vlieger gaat niet op als u op uw 67e wilt stoppen met beleggen. Doordat het opgebouwde kapitaal minder lang kan renderen moet er in de aanloop naar uw pensioen meer geld ingelegd worden.

Beleggen tot pensioenleeftijd is bereikt*
Inleg pensioen opbouwen vanaf 50 jaar
€ 1.695 per maand
Inleg pensioen opbouwen vanaf 40 jaar
€ 802 per maand
Inleg pensioen opbouwen vanaf 30 jaar
€ 432 per maand

* o.b.v. 5 % rendement gedurende de looptijd tot 67 jaar

Meer informatie

Wat is in uw specifieke situatie een verstandige keuze? Vraag onze adviseurs naar de verschillende mogelijkheden of download de pensioenbrochure.

Pensioenbrochure

Pensioen opbouwen met belastingvoordeel

Wilt u pensioen opbouwen met fiscaal voordeel? Dat kan in een box 1 pensioenrekening. Hier mag het opgebouwde kapitaal alleen in uitzonderlijke gevallen tussentijds aan worden onttrokken. Tevens is de maximale aanvulling/inleg in 2021 vastgesteld op € 13.236.- Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Hoeveel pensioen u dit jaar in box 1 mag opbouwen is afhankelijk van uw jaarruimte.

Lees ook: Beleggen met belastingvoordeel - jaarruimte berekenen

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2021