Pensioen opbouwen <span>ZZP'ers</span>

Pensioen opbouwen ZZP'ers

Bereken de haalbaarheid

Pensioen voor de ZZP’er

Geld opzij zetten voor later – je weet dat het belangrijk is en toch blijf je het voor je uitschuiven. Lees hier hoe je als zelfstandige een pensioen kunt opbouwen door je geld te laten beleggen. Zonder maandelijkse inlegverplichting en mét fiscaal voordeel!

Kwart zzp'ers heeft geen pensioen

Voor freelancers en zzp'ers bestaat er geen pensioenfonds. Als er geen pensioen wordt opgebouwd, krijg je na je pensionering, als je verder helemaal niets regelt, alleen de wettelijk verplichte AOW-uitkering. En dat zal voor niemand voldoende zijn.

Hoewel je niet verplicht bent om (aanvullend) pensioen op te bouwen, is het natuurlijk wel zeer raadzaam. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat een kwart van de zzp'ers geen pensioen opbouwt. Meest gehoorde reden: ik kan het niet betalen.

Pensioen opbouwen; wat kost dat?

Pensioen opbouwen betekent dat je nu geld moet reserveren voor je oude dag. Hoeveel pensioen je straks nodig hebt kan alleen jij bepalen, maar laten we voor het gemak aannemen dat 70% van je huidige inkomen straks toereikend is.

Een rekenvoorbeeld:

Huidige bruto inkomen € 60.000 = € 5.000 bruto per maand
Pensioeninkomen vanaf 67 jaar (70%) = € 3.500 bruto per maand
AOW-inkomsten = € 1.000 per maand*

Er dient dus nog € 2.500 bruto per maand uit de pensioenpot komen.
En omdat je nog geen idee hebt hoe oud je gaat worden, benaderen we het positief en rekenen we o.b.v. een uitkering tot je 85ste jaar.

De rekensom ziet er als volgt uit:

85 - 67 = 18 x € 30.000 (12 x 2.500) = € 540.000

Dit bedrag dient opgebouwd te worden tot je 67ste verjaardag.

*Is aan verandering onderhevig en afhankelijk van de burgerlijke staat van de ontvanger

Hoe eerder je begint

Hoe eerder je begint, hoe 'eenvoudiger' het wordt. Beleg je in BOX 3 dan mis je fiscaal voordeel. Wil je de maandelijkse inleg zo laag mogelijk houden, dan kan je ervoor kiezen om ook na je pensioenleeftijd belegd te blijven. Hoewel er vanaf je 67ste maandelijks uitgekeerd wordt, zal de pot minder snel slinken omdat een groot deel van het belegde kapitaal kan blijven renderen.

Belegd blijven nadat je pensioenleeftijd is bereikt**
Inleg pensioen opbouwen vanaf 50 jaar
€ 1.365 per maand
Inleg pensioen opbouwen vanaf 40 jaar
€ 645 per maand
Inleg pensioen opbouwen vanaf 30 jaar
€ 346 per maand

** o.b.v. 5 % rendement tot 67 jaar en 2.5 % rendement na 67ste

Meer of misschien minder vermogen opbouwen? Bepaal je doel en bereken de haalbaarheid: Doelmeter

Beleggen tot je 67ste

Die vlieger gaat niet op als je op je 67ste wilt stoppen met beleggen. Doordat het opgebouwde kapitaal minder lang kan renderen moet er in de aanloop naar je pensioen meer geld ingelegd worden.

Beleggen tot pensioenleeftijd is bereikt*
Inleg pensioen opbouwen vanaf 50 jaar
€ 1.695 per maand
Inleg pensioen opbouwen vanaf 40 jaar
€ 802 per maand
Inleg pensioen opbouwen vanaf 30 jaar
€ 432 per maand

* o.b.v. 5 % rendement gedurende de looptijd tot 67 jaar

Meer informatie

Wat is in uw specifieke situatie een verstandige keuze? Vraag onze adviseurs naar de verschillende mogelijkheden of bestel de gratis pensioenbrochure

Pensioen opbouwen met belastingvoordeel

Wil je pensioen opbouwen met fiscaal voordeel? Dat kan in een BOX 1 pensioenrekening. Hier mag het opgebouwde kapitaal alleen in uitzonderlijke gevallen tussentijds worden onttrokken. Tevens is de maximale aanvulling/inleg in 2019 vastgesteld op € 12.678. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Hoeveel pensioen je dit jaar in BOX 1 mag opbouwen bepaal je door je jaarruimte te berekenen.

Lees ook: Beleggen met belastingvoordeel - jaarruimte berekenen

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2020