Pensioen opbouwen <span>ZZP'ers</span>

Pensioen opbouwen ZZP'ers

Hoeveel heeft u nodig en hoeveel moet u daarvoor inleggen?

Brochure Aanvragen

Pensioen voor de ZZP’er

Geld opzij zetten voor later. We weten allemaal dat het belangrijk is en toch blijven we het voor ons uitschuiven. Lees hier hoe u als zelfstandige pensioen kunt opbouwen bij Doelbeleggen.nl. Laagdrempelig, zonder maandelijkse inlegverplichting en mét fiscaal voordeel!

Jaarruimte berekenen

Kwart zzp'ers heeft geen pensioen

Voor freelancers en zzp'ers bestaat er geen pensioenfonds. Als u geen pensioen opbouwt, krijgt u na uw pensionering alleen de wettelijk verplichte AOW-uitkering. Dat is een minimum inkomensvoorziening. Daarom is het verstandig om (aanvullend) pensioen op te bouwen. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat een kwart van de zzp'ers geen pensioen opbouwt. De meeste zelfstandigen zien wel de noodzaak van pensioenbeleggen maar schuiven concrete actie voor zich uit.

Klaar voor de start? Maak dan een belafspraak met een van onze adviseurs en laat u kosteloos begeleiden.

Belafspraak plannen

Vijfde gouden stier voor doelbeleggen.nl!!

Doelbeleggen.nl heeft op donderdag 28 maart in Felix Meritis te Amsterdam de felbegeerde IEX Gouden Stier Publieksprijs in de wacht gesleept. Die onderscheiding kwam tot stand op basis van beoordelingen van meer dan 5.500 beleggers die meededen aan het Nationaal Beleggersonderzoek van IEX.

Gouden Stier 2023 Beste Service en Helpdesk

Beoordelingsrapport 2024

Vergelijkingssite Finner beoordeelt partijen op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Vermogensbeheerders worden getoetst op 80 punten. Zo controleert men bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, kijkt men naar de hoogte en voorwaarden van de kosten en toetst men onze onafhankelijkheid.

Beoordeling Finner 2024

Wat kost pensioen opbouwen?

Pensioen opbouwen betekent dat u nu geld reserveert voor uw oude dag. Hoeveel pensioen u straks nodig heeft kunt u alleen zelf bepalen. Laten we voor het gemak aannemen dat 70% van uw huidige inkomen straks toereikend is.

Een rekenvoorbeeld:

Huidige bruto-inkomen € 60.000 = € 5.000 bruto per maand
Gewenst pensioeninkomen vanaf 67 jaar (70%): = € 3.500 bruto per maand
AOW-inkomsten = € 1.000 per maand*

Er moet dus nog € 2.500 bruto per maand uit een pensioenpot komen.
Omdat u nog niet weet hoe oud u gaat worden, benaderen we het positief en berekenen we wat u nodig heeft voor een uitkering tot uw 85e jaar. U heeft dan gedurende 18 jaar een uitkering nodig van € 30.000 bruto per jaar (12 x € 2.500).

De rekensom ziet er als volgt uit:

18 x € 30.000 = € 540.000

Dit bedrag moet u opbouwen voor uw 67e verjaardag.

*Is aan verandering onderhevig en afhankelijk van uw burgerlijke staat.

Hoe eerder u begint

Hoe eerder u begint, hoe makkelijker het is om uw doel te behalen. U heeft dan meer tijd om geld in te leggen, zodat het bedrag dat u per jaar opzij moet zetten lager is. Bovendien heeft uw inleg meer tijd om rendement op te leveren. Het fiscale voordeel helpt mee om een groter deel van uw inkomen opzij te kunnen zetten. Vindt u het bedrag dat u opzij moet zetten toch nog te hoog? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw pensioenkapitaal ook na uw pensioenleeftijd te blijven beleggen. U krijgt dan wel maandelijks pensioen, maar de rest van het kapitaal blijft belegd en kan dus nog steeds rendement opleveren. Als u later hiervoor kiest, is de verwachting dat u nu minder geld opzij hoeft te zetten om uw pensioendoel te bereiken.

Dit moet u inleggen als u uw pensioenkapitaal ook na uw pensioenleeftijd blijft beleggen**
Inleg pensioen opbouwen vanaf 50 jaar
€ 1.365 per maand
Inleg pensioen opbouwen vanaf 40 jaar
€ 645 per maand
Inleg pensioen opbouwen vanaf 30 jaar
€ 346 per maand

** op basis van 5 % rendement tot 67 jaar en 2.5 % rendement na 67 jaar.

Hulp nodig? Onze adviseurs bieden gratis hulp en advies.

Belafspraak maken

Pensioen opbouwen met belastingvoordeel

Wilt u pensioen opbouwen met fiscaal voordeel? Dat kan in een box 1 pensioenrekening. Dat is een geblokkeerde rekening, die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. U mag het geld op de rekening dus alleen gebruiken voor inkomensvoorzieningen die door de Belastingdienst zijn toegestaan. De maximale inleg in 2024 is vastgesteld op € 36.077. Als u in voorgaande jaren te weinig pensioen heeft opgebouwd, kunt u maximaal € 41.608 extra aftrekken. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Hoeveel pensioen u dit jaar in box 1 mag opbouwen is afhankelijk van uw jaarruimte.

Lees meer over beleggen met belastingvoordeel en jaarruimte berekenen

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024