Beleggen voor <span>aanvullend pensioen</span>

Beleggen voor aanvullend pensioen

Hoeveel wilt u gaan inleggen?

Aanvraag pensioenbrochure

Aanvullend pensioen

U heeft berekend dat kosten uw inkomen gaan overstijgen na uw pensionering; u heeft een pensioentekort. U kunt uw pensioen op verschillende manieren aanvullen. Belangrijk dat u weet hoeveel tijd u heeft en hoe hoog het bedrag aan het einde van de looptijd moet zijn.

Manieren om aanvullend pensioen op te bouwen:

Sparen

Voor de gemiddelde Nederlander klinkt sparen doorgaans nu eenmaal het veiligst. En daarmee het meest voor de hand liggend. Helaas voor hen is sparen een vrij trage vorm van pensioenopbouw. Er zijn legio pensioenspaarrekeningen en producten met namen als Pensioen Sparen, Pensioenspaarrekening of Extra Pensioen Sparen te vinden.

Dit zijn allemaal geblokkeerde- of deposito-rekeningen, wat betekent dat u niet zomaar geld van uw rekening mag opnemen. U spaart veilig. Banksparen valt onder het depositogarantiestelsel van de Nederlandsche Bank. Dat betekent dat uw spaartegoed (per rekeninghouder) tot €100.000 gegarandeerd is.

Beleggen - bepaal hoeveel en wanneer u inlegt

Gelukkig is beleggen allang een volledig geaccepteerd begrip. Ook onder particulieren. Maar als het pensioenopbouw betreft dan wordt bij sommigen nog weleens een interessante ‘tegenzin’ waargenomen. Pensioen (lees: zekerheid) en beleggen (lees: risico) zouden niet samen gaan. En dat terwijl het pensioen van nagenoeg alle werknemers van deze wereld uit beleggingen komt. Of het nu ABP of bpfBOUW is, alle pensioenfondsen beleggen het ingelegde vermogen. En de dames en heren daar zijn niet gek. Zij weten dat alleen beleggen het potentiële rendement kan bieden om vanuit een normale maandelijkse inleg tot een redelijk pensioen te komen.

Brochure beleggen voor pensioen

Het rendement van beleggen

Over het algemeen is het rendement van beleggen duidelijk hoger dan dat van sparen. Zeker op lange termijn. Het rendement heeft echter te maken met meer schommelingen. Het rentepercentage bij sparen varieert normaal gesproken veel minder dan het rendement op beleggingen. Op korte termijn hebben beleggers vaak te maken met grote uitschieters, zowel naar boven als naar beneden. Kijken we echter naar de langere termijn (minstens 10 jaar), dan is het beleggingsrendement historisch gezien vrijwel altijd hoger dan de opbrengst van sparen.

Maar hoe belegt u dan voor het pensioen?

Sommige Nederlanders beleggen zelf voor hun pensioen. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg Nederlanders die daar geen tijd of de benodigde kennis voor hebben. Dan is het een idee om te beleggen voor uw pensioen via een beleggingsprofessional – zoals Doelbeleggen.nl.

Doelbeleggen.nl maakt vermogensbeheer voor iedereen toegankelijk. Wij hanteren geen ondergrens en u bepaalt zelf wanneer en hoeveel geld u wilt inleggen. Belegt u met belastingvoordeel (box 1)? Dan is de inleg gemaximaliseerd. Lees meer

Aanvraag pensioenbrochure
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024