Geen pensioen <span>via werkgever</span>

Geen pensioen via werkgever

Laten beleggen zonder verplichting

Aanvraag pensioenbrochure

Geen pensioen via werkgever

Nederland kent geen algemene pensioenplicht. Als er in een bedrijfstak een cao is, dan is een collectieve pensioenopbouw daar onderdeel van. Dus mensen die werken in bijvoorbeeld de bouw of de zorg bouwen via de werkgever pensioen op. Ook veel grote bedrijven hebben een eigen pensioenfonds.

Maar zo’n 20% van de werkgevers heeft geen pensioenregeling. Ook voor freelancers en zzp'ers bestaat er geen pensioenfonds. Als u geen pensioen opbouwt, krijgt u na pensionering alleen de wettelijk verplichte AOW-uitkering. Dat is een minimum inkomensvoorziening. Daarom is het verstandig om aanvullend pensioen op te bouwen.

Inleggen wanneer u wilt

Bij Doelbeleggen.nl bent u nergens toe verplicht. Hoeveel en wanneer u geld inlegt, bepaalt u helemaal zelf. Belegt u met belastingvoordeel? Dan is de inleg wel gelimiteerd. Lees meer

Wat zijn de mogelijkheden?

Beleggen mét fiscaal voordeel

U kunt kapitaal opbouwen via een lijfrenterekening of een bankspaarrekening. Hierbij legt u eenmalig en/of periodiek een bepaald bedrag in. Jaarlijks kan aan de hand van het inkomen bepaald worden hoeveel u mag inleggen voor uw pensioen; dit heet de jaarruimte. Deze jaarruimte stort u (gedeeltelijk) op een speciaal daarvoor bedoelde pensioenrekening. Deze stortingen zijn fiscaal aftrekbaar. Het vermogen dat u op deze manier opbouwt, wordt vanaf uw pensioenleeftijd periodiek uitgekeerd. Deze jaarruimte stort u dan (gedeeltelijk) op een speciaal daarvoor bedoelde pensioenrekening. Deze stortingen zijn fiscaal aftrekbaar. Het vermogen dat u op deze manier heeft opgebouwd, wordt vanaf uw pensioenleeftijd periodiek uitgekeerd.

Sparen zonder fiscaal voordeel

 • Zelf sparen via een vrij opneembare spaarrekening.
 • Aflossen van de hypotheek. Zo houdt u later meer geld over om te gebruiken als aanvullend pensioen.
 • Beleggen op een gewone beleggingsrekening.
 • Het is tegenwoordig voor iedereen met een pensioengat mogelijk om bij een beleggingsspecialist een (aanvullend) pensioen op te bouwen.

  Het is verstandig om zelf pensioen op te bouwen als de werkgever dat niet doet of als u zzp’er bent, zodat u later naast de AOW extra inkomen heeft. Bij Doelbeleggen.nl bouwt u al vanaf een klein bedrag per maand makkelijk zelf pensioen op. Zonder inlegverplichting.

  Brochure: Beleggen voor uw pensioen

  Zelf aanvullend pensioen opbouwen is minder complex dan u denkt. Wij hebben alle aandachtspunten voor u op een rijtje gezet in de brochure 'Beleggen voor uw Pensioen'.

  Brochure aanvragen
  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  Doelbeleggen.nl © 2024