Uitkerende <span>Beleggingslijfrente</span>

Uitkerende Beleggingslijfrente

Hoe werkt het en wat maakt het uniek?

Brochure aanvragen

Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is een aanvullend pensioen. Met een lijfrente vult u uw inkomen aan als u stopt met werken. Iedere maand of elk jaar betaalt u een bedrag waarmee u belastingvriendelijk spaart voor later. Het opgebouwde bedrag gebruikt u als extra inkomen naast uw AOW en pensioen. Vroeger kon u voor het sluiten van een lijfrente alleen bij verzekeraars terecht. In 2006 bleek echter dat er door verzekeraars sinds 1993 zo'n 7 miljoen woekerpolissen zijn verkocht. Stuk voor stuk beleggingsverzekeringen die onnodig complex en veel te duur waren.

Op deze pagina leest u alles over onze unieke uitkerende lijfrente en met de onderstaande tool kunt u de hoogte van de uitkering berekenen. Natuurlijk kunt u altijd een gesprek met een beleggingsadviseur aanvragen. Hieraan zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden.

Plan uw belafspraak

De verschillen

Lijfrentes kunt u afsluiten bij een bank, beleggingsonderneming of een verzekeraar. Een lijfrente kent twee fases; opbouwen (tot AOW-leeftijd) en uitkeren (nadat AOW-leeftijd is bereikt).
Het opbouwen en uitkeren hoeft niet bij dezelfde instelling te gebeuren. U bent vrij om te kiezen hoe en bij wie u het opgebouwde kapitaal wilt laten uitkeren. Hieronder de belangrijkste verschillende tussen de verschillende uitkeringsinstanties:

Bij een bancaire lijfrente erven uw nabestaanden
Omdat het geld bij een bank of beleggingsonderneming op een rekening staat, erven uw nabestaanden de lijfrente. Wanneer er al wordt uitgekeerd, loopt deze door na uw overlijden. Dan erven uw nabestaanden de uitkeringen.

Een lijfrenteverzekering stopt als u overlijdt.
Bij een verzekeraar gaat de opbouwende lijfrente naar door u aangewezen personen. Bij een uitkerende lijfrente stopt de uitkering eigenlijk altijd als u overlijdt. Uw kinderen erven hier dus niet. Meer over de lijfrenteverzekering

Bancaire lijfrente Lijfrenteverzekering
Waar? Bank of beleggingsonderneming Verzekeraar
Hoe lang? Alleen tijdelijk Tijdelijk en tot overlijden
Minimale uitkeringsduur? 5 jaar De minimale duur is afhankelijk van uw leeftijd
'Levenslang' uitkeren? Tussen 20 en 30 jaar Tot overlijden
Welk fiscaal regime? Alleen nieuw regime Alle regimes

Fiscaal regime
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw geld uit te laten keren. Echter, niet alle expirerende lijfrenten kennen dezelfde mogelijkheden. Afhankelijk van de ingangsdatum van de polis en de wijze waarop u destijds de premie(s) gestort heeft, verschillen de fiscale spelregels. In verzekeringstermen heet dit het fiscale regime waaronder uw lijfrente verzekering valt.

Bancaire lijfrente en beleggen

Sinds beleggingsondernemingen ook lijfrentes aan kunnen bieden, is het opbouwen van lijfrentekapitaal door te beleggen binnen een bancaire lijfrente echt van de grond gekomen.

Doelbeleggen.nl introduceerde de opbouwende lijfrente voor klanten in 2018. Een voordelig en fiscaal aantrekkelijke manier om aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Al snel kwam de vraag of klanten ook in de uitkeringsfase bij Doelbeleggen.nl terecht kunnen. En uiteraard hebben we daar een aantrekkelijk oplossing voor uitgedacht: de uitkerende beleggingslijfrente.

Brochure lijfrente uitkeren

Voorbeeld van een standaard beleggingslijfrente

Om het wat concreter te maken, hebben we voor u een voorbeeld uitgewerkt van een 20 jaar lopende uitkering.

Op ingangsdatum zal de beleggingswaarde (het beginvermogen) vermeerderd met het u-rendement op dat moment worden gedeeld door 20 jaar. Ná één jaar wordt de nieuwe uitkering berekend op basis van de werkelijke waarde van de beleggingen op dat moment vermeerderd met het oorspronkelijke u-rendement gedeeld door 19 jaar. En dat elk jaar weer opnieuw. Zo werkt een standaard uitkerende bancaire beleggingslijfrente

Hieronder staat een overzicht van uitkeringen bij een beginvermogen van €100.000,- die in 20 jaar - bij bancaire lijfrentes heet dat levenslang - wordt uitgekeerd. Hierbij is voor het gemak gerekend met een u-rendement van 0%. De beleggingen laten we renderen met een verwacht netto beleggingsrendement van 4%.

Leeftijd Beginvermogen Rendement 4% Deel uitkeren Uitkering
67 jaar € 100.000 € 4.000 1/20ste € 5.200
68 jaar € 98.800 € 3.952 1/19e € 5.408
69 jaar € 97.344 € 3.894 1/18e € 5.624
70 jaar € 95.613 € 3.825 1/17e € 5.849
71 jaar € 93.589 € 3.744 1/16e € 6.083
72 jaar € 91.249 € 3.650 1/15e € 6.327
73 jaar € 88.572 € 3.543 1/14e € 6.580
74 jaar € 85.536 € 3.421 1/13e € 6.843
75 jaar € 82.114 € 3.285 1/12e € 7.117
76 jaar € 78.282 € 3.131 1/11e € 7.401
77 jaar € 74.012 € 2.960 1/10e € 7.697
78 jaar € 69.275 € 2.771 1/9e € 8.005
79 jaar € 64.041 € 2.562 1/8e € 8.325
80 jaar € 58.278 € 2.331 1/7e € 8.658
81 jaar € 51.950 € 2.078 1/6e € 9.005
82 jaar € 45.024 € 1.801 1/5e € 9.365
83 jaar € 37.460 € 1.498 1/4e € 9.740
84 jaar € 29.219 € 1.169 1/3e € 10.129
85 jaar € 20.258 € 810 1/2e € 10.534
86 jaar € 10.534 € 421 Restant € 10.956

Het nadeel van de standaard beleggingslijfrente

Uit dit voorbeeld wordt direct duidelijk wat het nadeel is van de standaard uitkerende beleggingslijfrente. De uitkering begint laag met €5.200 en bereikt de maximale hoogte van €10.956 pas na 20 jaar. De hoogste uitkering vindt plaats aan het einde van de looptijd - als u de leeftijd van 85 al ruim gepasseerd bent. Veel logischer zou het zijn als de hoogste uitkering plaatsvindt aan het begin van het pensioen waarna het langzaam wordt afgebouwd. Die mogelijkheid biedt de uitkerende beleggingslijfrente van Doelbeleggen.nl.
Leefrente
Overigens worden er offertes opgesteld die een hogere 'start' uitkering voorspiegelen. U krijgt dan een offerte met de melding “de verwachte gemiddelde uitkering bedraagt €8.005”. Maar u moet tot uw 78e wachten voordat u een uitkering van deze hoogte ontvangt! Veelal wordt u er niet eens op gewezen dat de eerste uitkering maar €5.200 bedraagt. En dat terwijl de eerste uitkering hier ruim 30% onder de gemiddeld verwachte uitkering ligt!

De uitkerende lijfrente van Doelbeleggen.nl

Doelbeleggen.nl heeft een slim model ontwikkeld dat naadloos aansluit op de veel gehoorde pensioenwens om te starten met een hogere uitkering. Daarbij zijn de volgende uitkeringen veel gelijkmatiger (ervan uitgaande dat het verwachte beleggingsrendement wordt behaald) en makkelijker te verwerken in het huishoudboekje.

Bancaire lijfrente en sparen

Veel banken bieden vooral de mogelijkheid om met uw lijfrentes te sparen. Een alternatief dat heel veilig is, maar niet erg lucratief. Een lage rente draagt niet alleen weinig bij in de opbouw-fase. Ook tijdens de uitkerings-fase heb je er last van. Een rente die daarbij erg belangrijk is, is het zogenaamde u-rendement. Deze wordt periodiek gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. Het u-rendement in augustus 2022 bedraagt 1,12%.

Beleggingsoplossing Doelbeleggen.nl

De regels voor uitkerende bancaire lijfrente

De regels voor beleggingsondernemingen die een uitkerende lijfrente aanbieden zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Deze regels bepalen onder andere dat de termijnen op de ingangsdatum uitgedrukt in een vast aantal beleggingseenheden (units) per jaar en de hoogte van de uitkering wordt bepaald door het verschil tussen het feitelijk behaalde beleggingsrendement en u-rendement bij het ingaan van de lijfrente.

Leefrente

Uitkerende beleggingslijfrente

Bij de uitkerende beleggingslijfrente wordt het lijfrentekapitaal opsplitst in een aantal lijfrentes met verschillende looptijden. Deze lijfrentes voldoen ieder afzonderlijk aan de fiscale regels die zijn vastgelegd in de wet. En alle lijfrentes tezamen laten een verloop zien dat stukken beter past bij de levensloop van veel gepensioneerden: Juist in de beginjaren heeft u een wat hogere uitkering en als de beleggingsresultaten uitkomen conform verwachting dan blijft de uitkering daarna op peil.

Hoe direct te profiteren?

Als u uw lijfrentes bij Doelbeleggen.nl onderbrengt, profiteert u – als alle administratieve afwikkelingen gereed zijn – onmiddellijk van een unieke combinatie voor uw pot met geld:

  • Uw geld wordt beheerd door de beste vermogensbeheerders via het prijswinnende platform van Doelbeleggen.nl. Via ons online platform kunt u de voortgang van uw beleggingen op de voet volgen en beschikt u altijd over de meest actuele informatie. Doelbeleggen.nl belegt in zogeheten Trackers. Hiermee kunnen wij risico’s uitstekend spreiden en de kosten laag houden.
  • Bovendien kan bij de uitkering al direct worden gerekend met een voorbeeldrendement. Met een voorbeeldrendement van 4% netto per jaar ontvangt u bij aanvang al direct een substantieel hogere uitkering dan bij andere aanbieders.

Kraakhelder advies

Beleggen voor een aanvullend pensioen is niet voor iedereen een verstandige oplossing. Beleggen kent risico's en die moet u wel kunnen en willen dragen. Laat u daarom goed adviseren.

Gratis 10min advies
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2023