Opnieuw Beste Online <span>Vermogens­beheerder!</span>

Opnieuw Beste Online Vermogens­beheerder!

Doelbeleggen is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Stier

Wat is de Gouden Stier

IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken. Op basis van heldere criteria selecteren wij de beste producten en diensten. De Beste Keuze van IEX Gouden Stier is een onafhankelijk keurmerk en geeft beleggers handvatten om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen.

Selectie criteria

Voor de selectie van de Beste Online Vermogensbeheerder hanteert IEX Gouden Stier in de eerste plaats een tweetal toelatingscriteria. Zo moet er sprake zijn van een brede beschikbaarheid voor Nederlandse particuliere beleggers en dient het product of de dienstverlener voldoende omvang in de markt te hebben. Als aan deze toelatingscriteria voldaan wordt, volgt beoordeling op value for money (prestaties en kosten), gebruiksvriendelijkheid en informatievoorziening.

Lees hier het Juryrapport

Jury IEX Gouden Stier over Doelbeleggen

In de wereld van het online vermogensbeheer draait het om klantbeleving en – uiteraard – prestaties. De klant wil een prettige, begrijpelijke online omgeving en eenvoudige toegang tot zijn portefeuille. En die portefeuille moet uiteraard ook voldoende renderen. Alle Beste Keuzes scoren goed op onderdelen als organisatie, beleggingsbeleid, risicobeleid en kosten. Voor de titel Online Vermogensbeheerder van het jaar kijken we vooral naar de digitale klantbeleving en de recente resultaten die zijn behaald voor beleggende klanten. Opvallend is dat de scores voor digitale klantbeleving over de hele linie lager zijn dan je zou verwachten in een bedrijfstak die zich louter online manifesteert. Doelbeleggen noteert op dit vlak van alle Beste Keuzes de gedeeld hoogste score. Als het gaat om behaalde rendementen is het oordeel snel geveld: de recente resultaten van Doelbeleggen zijn uitstekend. Met name het beperkte verval in het lastige laatste kwartaal van 2018 is overtuigend. Sinds dit jaar biedt Doelbeleggen ook pensioenopbouw in Box 1 aan en is er gestart met een beleggingsomgeving voor financieel adviseurs.

In de media

Doelbeleggen.nl scoorde uitstekend op rendement (hoogste) en beheerkosten (laagste) en liet tijdens de IEX Gouden Stier uitreiking 2019 in de Westerliefde-Westerunie te Amsterdam partijen als Evi Beheer, Hof Hoorneman, iBeleggen en Axento achter zich.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024