Vergelijk <span>Finner 2023</span>

Vergelijk Finner 2023

Download beoordelingsrapport

Opnieuw 5 Sterren voor Doelbeleggen

Finner.nl waardeert Doelbeleggen.nl met het hoogste aantal sterren: 5!
Finner beoordeelt partijen op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid.
Vermogensbeheerders worden getoetst op 80 punten. Zo controleert men bijvoorbeeld of alle vergunningen
aanwezig zijn, kijkt men naar de hoogte en voorwaarden van de kosten en toetst men onze onafhankelijkheid.

Bekijk het volledige beoordelingsrapport 2023

Onafhankelijk vergelijk

Elke aanbieder wordt gratis opgenomen in de vergelijking. Om in aanmerking te komen voor een beoordeling moet de aanbieder openheid van zaken geven op het gebied van kosten, rendement, risico- en beleggingsbeleid.

Per onderdeel kunnen punten worden behaald:

Organisatie

"Er vindt een controle plaats op de aanwezigheid van de juiste vergunningen (AFM, DNB), registratie bij het Kifid en DSI en diverse kwaliteitsvereisten. Daarnaast wordt het trackrecord en de omvang van beheerd vermogen beoordeeld."

Kostenbeleid

"Op basis van actuele portefeuilles worden de hoogte, de voorwaarden en transparantie van alle kosten getoetst o.b.v. de laatste wet- en regelgeving (MifidII). Ook wordt er gekeken naar ongewenste verdienmodellen en goede informatievoorziening."

Beleggingsbeleid

"Op basis van beleggingsportefeuilles worden transparantie en betrouwbaarheid van de rendementen, de onafhankelijkheid van het beleid (eigen producten) en de uitgangspunten en borging van het beleid gevalideerd."

Risicobeleid

"De transparantie van risico’s en de communicatie naar klanten over risico’s worden beoordeeld. Zo wordt het inzicht in de risicoprofielen getoetst, het gevoerde risicobeleid en hoe de monitoring van beleggingsrisico’s plaatsvindt."

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024