Kinderbijslag <span> beleggen </span>

Kinderbijslag beleggen

€25.000 opbouwen voor een latere studie?

Bereken haalbaarheid

Ieder kwartaal wordt de kinderbijslag uitgekeerd. Hiermee komt de overheid u tegemoet in de kosten van het onderhoud van uw kind. Kijkt u ieder kwartaal reikhalzend uit naar de kinderbijslag, of zie je dit als een mooi extraatje en parkeert u het geld voor later?

In dit artikel zetten wij alle punten voor u op een rij: Wat kost het grootbrengen van een kind? Wat zijn ongeveer de maandlasten en wat draagt de overheid hierin bij? Kunt u de maandlasten ook zonder kinderbijslag dragen? Wanneer is de kinderbijslag het best besteed?

De kinderbijslag stopt op het moment dat uw kind 18 jaar wordt. Maar dat betekent niet dat de kosten ook zijn verdwenen. Welke financiële uitdagingen staan u nog te wachten en hoe kunt u hier nu al rekening mee houden?

Wie ontvangt kinderbijslag?

Woont of werkt u in Nederland en zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar? Dan ontvangt u waarschijnlijk kinderbijslag. Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van uw kind. Hoeveel kinderbijslag u krijgt is afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

Uitkering per kwartaal, per kind

 • 0 - 5 jaar : € 221,49
 • 6 - 11 jaar : € 268,95
 • 11 - 17 jaar : € 316,41
 • Kosten onderhoud kind

  Kinderen grootbrengen kost geld, veel geld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemiddeld zo’n 17% van het besteedbaar inkomen. Heeft u een modaal inkomen dan gaat dus ongeveer 1/6 deel van uw netto maandsalaris op aan uw kind. Ofwel € 2.150 / 6 = € 358 per maand

  Als we daar de kinderbijslag van aftrekken (gemiddeld € 269,00 per kwartaal / 3 = € 90,00) dan komt u op het volgende maandbedrag: € 358 - € 90 = € 268,00

  Hiermee zijn de meeste kosten gedekt, zoals woonlasten, voeding en kleding.

  Kinderbijslag beleggen voor later

  De kinderbijslag beleggen; wat kan het je opleveren?

  In dit voorbeeld gaan we uit van een 100% inleg; dat wil zeggen dat alle kwartaaluitkeringen bij Doelbeleggen worden belegd. De berekening is gebaseerd op 4% rendement, gedurende de looptijd.

  Inleg = 4 x 221,49 x 5 = € 4.430

  De totaal uitgekeerde kinderbijslag van 0 -18 jaar bedraagt € 18.479 en groeit in dit rekenvoorbeeld tot een vermogen van € 26.111

  (*)Kwartaal-bedragen Sociale verzekeringsbank (SVB) 2019

  Leeftijd kind 0-5 jaar 6-11 jaar 11-17 jaar Totaal
  Inleg per kwartaal* € 221,49 € 268,95 € 316,41 -
  Inleg totaal € 4.430 € 6.455 € 7.594 € 18.479
  Resultaat € 3.560 € 2.935 € 1.137 € 7.633
  Waarde op 18e € 7.990 € 9.390 € 8.731 € 26.111

  Actueel rendement Doelbeleggen

  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico's met zich mee. Zo kan (een deel) van het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen.

  Studerende kinderen

  Tijdens de middelbare school zal duidelijk worden of uw kind nog verder gaat studeren. En hoewel u daar natuurlijk niet toe verplicht bent is het wel heel fijn als zoon- of dochterlief daarbij wat financiële ondersteuning krijgt.

  Het Nibud Studentenonderzoek 2017 leert ons dat de gemiddelde ouderbijdrage van een uitwonende student € 216 betreft - versus € 82 voor thuiswonende studenten. Maar hiermee zijn de studiekosten geenszins gedekt.

  De totale studiekosten voor een gemiddelde student bedragen ongeveer € 30.000. Als dit bedrag gefinancierd is middels het sociaal leenstelsel dan dient de schuld binnen 35 jaar te worden terugbetaald. Nu is het aflossen van de lening meestal niet het probleem, maar werkt het hebben van de schuld wel door, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een hypotheek.

  Woningmarkt starters

  Uw kind is keurig afgestudeerd en heeft ook al werk gevonden. Maar het vinden van een betaalbare woonruimte valt niet mee. Huurprijzen zijn torenhoog en kopen lijkt geen realistisch alternatief.

  De krapte op de woningmarkt is met name voor starters nijpend. Zeker als men ook nog een studieschuld heeft in te lossen. Hoewel schulden volgens het nieuwe-stelsel minder zwaar wegen in de aanvraag van een hypotheekverstrekking is iemand met een studieschuld alsnog het haasje en lijkt een financiering van een koopwoning ver weg.

  Eenverdiener met bruto jaarinkomen van €40.000
  Schuld Maximale hypotheek
  Geen €183.203
  Consumptieve schuld (2%) €100.957
  Studieschuld oude stelsel (0,75%) €151.494
  Studieschuld nieuwe stelsel (0,45%) €164.178
  Maximaal financieren

  In 2019 mag men maximaal 100% van de woningwaarde financieren met de hypotheek. Bijkomende kosten kan men daarom in de meeste gevallen niet meer meefinancieren. Hierdoor heeft iemand meer eigen geld nodig. Dit kan men bijvoorbeeld betalen met spaargeld of een schenking.

  Maandlasten

  Wat zijn uw maandlasten en inkomsten, nu en in de toekomst? Verwacht u nu meer afhankelijk van kinderbijslag te zijn dan bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar? Of ziet het er in de toekomst juist minder rooskleurig uit en zou u nu met minder rond kunnen komen?

  Wat uw situatie ook is, de kinderbijslag geheel of gedeeltelijk beleggen doet u alleen als u het geld voor een langere periode kunt missen en als u een concreet doel heeft gesteld.

  Met de Doelmeter kunt u de haalbaarheid van uw beleggingsdoel meten. Bepaal zelf hoeveel u eenmalig en/of periodiek wilt inleggen en kies een gewenste looptijd. Voor hulp en advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Aanvragen

  50+ pagina's over ons unieke & prijswinnende concept

  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  Doelbeleggen © 2021