Kinderbijslag <span> beleggen </span>

Kinderbijslag beleggen

€25.000 opbouwen voor een latere studie?

Download Brochure

Ieder kwartaal wordt de kinderbijslag uitgekeerd. Hiermee komt de overheid u tegemoet in de kosten van het onderhoud van uw kind. Kijkt u ieder kwartaal reikhalzend uit naar de kinderbijslag, of ziet u dit als een mooi extraatje en parkeert u het geld voor later?

In dit artikel zetten wij alle punten voor u op een rij: Wat kost het grootbrengen van een kind? Wat zijn ongeveer de maandlasten en wat draagt de overheid hierin bij? Kunt u de maandlasten ook zonder kinderbijslag dragen? Wanneer is de kinderbijslag het best besteed?

De kinderbijslag stopt op het moment dat uw kind 18 jaar wordt. Maar dat betekent niet dat de kosten ook zijn verdwenen. Welke financiële uitdagingen staan u nog te wachten en hoe kunt u hier nu al rekening mee houden?

Wie ontvangt kinderbijslag?

Woont of werkt u in Nederland en zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar? Dan ontvangt u waarschijnlijk kinderbijslag. Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van uw kind. Hoeveel kinderbijslag u krijgt is afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

Uitkering eerste kwartaal 2024, per kind

 • 0 - 5 jaar : € 279,49*
 • 6 - 11 jaar : € 339,38*
 • 12 - 17 jaar : € 399,27*
 • (*)Kwartaal-bedragen Sociale verzekeringsbank (SVB) 2024

  Kosten onderhoud kind

  Kinderen grootbrengen kost geld, veel geld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemiddeld zo’n 17% van het besteedbaar inkomen. Heeft u een modaal inkomen dan gaat dus ongeveer 1/6 deel van uw netto maandsalaris op aan uw kind. Ofwel € 3.400 / 6 = € 567 per maand.

  Als we daar de kinderbijslag van aftrekken (gemiddeld € 339 per kwartaal / 3 = € 113,00) dan komt u op het volgende maandbedrag:
  € 567 - € 113 = € 454,00

  Hiermee zijn de meeste kosten gedekt, zoals woonlasten, voeding en kleding.

  Kinderbijslag beleggen voor later

  De kinderbijslag beleggen; wat kan het je opleveren?

  In dit voorbeeld gaan we uit van een 100% inleg; dat wil zeggen dat alle kwartaaluitkeringen bij Doelbeleggen.nl worden belegd. De berekening is gebaseerd op 4,5% rendement, gedurende de looptijd. In werkelijkheid kan het rendement zowel hoger als lager uitvallen.

  De totaal uitgekeerde kinderbijslag van 0 -18 jaar bedraagt € 24.435 en groeit in dit rekenvoorbeeld tot een vermogen van € 36.411

  Leeftijd kind 0-5 jaar 6-11 jaar 11-17 jaar Totaal
  Inleg per kwartaal* € 279,49 € 339,38 € 399,27 -
  Inleg totaal € 6.707 € 8.145 € 9.582 € 24.435
  Resultaat € 6.414 € 4.090 € 1.471 € 11.976
  Waarde op 18e € 13.122 € 12.235 € 11.053 € 36.411*

  * Bij de berekeningen is gerekend met 4,5% rendement. Dit is in het verleden (2010 t/m 2023) behaald beleggingsrendement van Doelbeleggen.nl profiel C, inclusief kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rekenvoorbeelden zijn ter indicatie en onder voorbehoud, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Laat u goed door Doelbeleggen.nl voorlichten, zodat u een gedegen beeld hebt van de risico’s voordat u besluit een rekening te openen. Doelbeleggen.nl belegt in fysieke indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals markt-, tegenpartij-, koers-, geografisch- en sectorrisico.

  Actueel rendement Doelbeleggen

  Studerende kinderen

  Tijdens de middelbare school zal duidelijk worden of uw kind nog verder gaat studeren. En hoewel u daar natuurlijk niet toe verplicht bent is het wel heel fijn als zoon- of dochterlief daarbij wat financiële ondersteuning krijgt.

  Het Nibud Studentenonderzoek 2021 leert ons dat de gemiddelde ouderbijdrage van een uitwonende student € 339 betreft - versus € 109 voor thuiswonende studenten. Daarmee zijn nog niet alle kosten gedekt. Sinds 2023 krijgen studenten een basisbeurs, maar ook deze dekt niet alle kosten.

  De totale studiekosten voor een gemiddelde student bedragen ongeveer
  € 30.000. Als dit bedrag gefinancierd is middels het sociaal leenstelsel dan dient de schuld binnen 35 jaar te worden terugbetaald. Nu is het aflossen van de lening meestal niet het probleem, maar werkt het hebben van de schuld wel door, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een hypotheek.

  Maandlasten

  Wat zijn uw maandlasten en inkomsten, nu en in de toekomst? Verwacht u nu meer afhankelijk van kinderbijslag te zijn dan bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar? Of ziet het er in de toekomst juist minder rooskleurig uit en zou u nu met minder rond kunnen komen?

  Wat uw situatie ook is, de kinderbijslag geheel of gedeeltelijk beleggen doet u alleen als u het geld voor een langere periode kunt missen en als u een concreet doel heeft gesteld.

  Met de Doelmeter kunt u de haalbaarheid van uw beleggingsdoel meten. Bepaal zelf hoeveel u eenmalig en/of periodiek wilt inleggen en kies een gewenste looptijd. Voor hulp en advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  Doelbeleggen.nl © 2024