Lijfrente <span>kopen</span>

Lijfrente kopen

Alle informatie gebundeld

Gratis handleiding

Aankopen Lijfrente Uitkering

Bij lijfrentes gaat het in principe om twee belangrijke periodes: de opbouwfase en de uitkerende fase. In de opbouwfase bouwt u jarenlang een kapitaal op. De uitkeringsperiode is de tijd waarin u uitkeringen gaat ontvangen vanuit het opgebouwde kapitaal. Bij het begin van de uitkeringsfase koopt u met dat kapitaal een lijfrente aan.

Dat is dus wat wordt bedoeld met het aankopen van een lijfrente: het moment waarop het kapitaal wordt omgezet in uitkeringen.

Keuzevrijheid

Overigens, niet iedereen weet dat het aankopen van uw lijfrente niet verplicht dient te gebeuren bij de verzekeraar of bank waar uw lijfrentepolis loopt of waar u uw lijfrentepolis hebt opgebouwd. U mag, zoals dat heet, ‘shoppen’ met het kapitaal en de lijfrente aankopen bij de partij met de offerte die het beste bij uw wensen past.
Voor steeds meer Nederlanders is dat een partij waar je ook kunt doorbeleggen in de uitkerende fase van uw lijfrentes, doorgaans is dat een vermogensbeheerder. Omdat dan ook in de uitkerende fase uw lijfrentekapitaal nog kan aangroeien. Dat meer en meer Nederlanders kiezen voor doorbeleggen in de uitkerende fase (overigens wordt ook in de opbouwfase steeds vaker overgestapt naar beleggen met het lijfrentekapitaal), komt uiteraard door de historisch lage rente. Met als gevolg dat de aangroei van uw lijfrentekapitaal nihil is, als u uw het ‘op rente zet’.

Hoe werkt Leefrente?

Wat zijn de mogelijkheden?

Beleggen mét fiscaal voordeel

Een kapitaal opbouwen via een lijfrenterekening of een bankspaarrekening.
Hierbij legt u eenmalig en/of periodiek een bepaald bedrag in. Jaarlijks kan aan de hand van het inkomen bepaald worden hoeveel extra pensioen u kunt opbouwen; dit heet de jaarruimte. Deze jaarruimte stort u dan (gedeeltelijk) op een speciaal daarvoor bedoelde pensioenrekening. Deze stortingen zijn fiscaal aftrekbaar. Het vermogen dat u op deze manier heeft opgebouwd, wordt vanaf uw pensioenleeftijd periodiek uitgekeerd.

Sparen zonder fiscaal voordeel

 • Zelf sparen via een vrij opneembare spaarrekening.
 • Aflossen van de hypotheek. Zo hou je later meer geld over om te gebruiken als aanvullend pensioen.
 • Beleggen.
 • Het is tegenwoordig voor iedereen met een pensioengat mogelijk om bij een beleggingsspecialist een (aanvullend) pensioen op te bouwen.

  Het is verstandig om zelf pensioen op te bouwen als de werkgever dat niet doet of als u zzp’er bent, zodat u later naast de AOW extra inkomen hebt. Bij Doelbeleggen bouwt u al vanaf een klein bedrag per maand makkelijk zelf pensioen op. Zonder inlegverplichting.

  Brochure: Beleggen voor uw pensioen

  Zelf aanvullend pensioen opbouwen is minder complex dan u denkt. Wij hebben alle aandachtspunten voor u op een rijtje gezet in de brochure 'Beleggen voor je Pensioen'.

  Brochure aanvragen

  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  Doelbeleggen © 2020