Lijfrente <span>kopen</span>

Lijfrente kopen

Alle informatie gebundeld

Brochure aanvragen

Aankopen Lijfrente Uitkering

Zoals u misschien al weet gaat het bij lijfrentes in principe om twee belangrijke periodes: de opbouwfase en de uitkerende fase. In de opbouwfase bouwt u netto lijfrentekapitaal op, dat wil zeggen dat u geen inkomstenbelasting betaalt over de inleg (lijfrentepremie). Bovendien is lijfrentekapitaal vrijgesteld van vermogensrendementsbelasting. Hoeveel aanvullend pensioen u met fiscaal voordeel mag opbouwen is afhankelijk van uw jaarruimte / reserveringsruimte.

De uitkeringsperiode is de tijd waarin u uitkeringen gaat ontvangen vanuit het opgebouwde lijfrentekapitaal. Bij het begin van de uitkeringsfase, doorgaans op uw AOW-leeftijd, koopt u met dat kapitaal een pensioen aan.

Doorbeleggen in uitkerende fase

Steeds meer Nederlanders kiezen in de uitkerende fase van de lijfrentes een partij waar je ook kunt doorbeleggen, doorgaans is dat een vermogensbeheerder. Omdat dan ook in de uitkerende fase uw lijfrentekapitaal nog kan aangroeien. Dat Nederlanders steeds vaker kiezen voor doorbeleggen in de uitkerende fase (en opbouwfase) komt uiteraard door de lage rente. Met als gevolg dat de aangroei van uw lijfrentekapitaal nihil is, als u uw kapitaal ‘op rente zet’.

Hoe werkt de uitkerende beleggingslijfrente?

Wat zijn de mogelijkheden?

Beleggen mét fiscaal voordeel

Een kapitaal opbouwen via een lijfrenterekening of een bankspaarrekening.
Hierbij legt u eenmalig en/of periodiek een bepaald bedrag in. Jaarlijks kan aan de hand van het inkomen bepaald worden hoeveel extra pensioen u kunt opbouwen; dit heet de jaarruimte. Deze jaarruimte stort u dan (gedeeltelijk) op een speciaal daarvoor bedoelde pensioenrekening. Deze stortingen zijn fiscaal aftrekbaar. Het vermogen dat u op deze manier heeft opgebouwd, wordt vanaf uw pensioenleeftijd periodiek uitgekeerd.

Sparen zonder fiscaal voordeel

 • Zelf sparen via een vrij opneembare spaarrekening.
 • Aflossen van de hypotheek. Zo houdt u later meer geld over om te gebruiken als aanvullend pensioen.
 • Beleggen.
 • Het is tegenwoordig voor iedereen met een pensioengat mogelijk om bij een beleggingsspecialist een (aanvullend) pensioen op te bouwen.

  Het is verstandig om zelf pensioen op te bouwen als de werkgever dat niet doet of als u zzp’er bent, zodat u later naast de AOW extra inkomen heeft. Bij Doelbeleggen.nl bouwt u al vanaf een klein bedrag per maand makkelijk zelf pensioen op. Zonder inlegverplichting.

  Brochure: Beleggen voor uw pensioen

  Zelf aanvullend pensioen opbouwen is minder complex dan u denkt. Wij hebben alle aandachtspunten voor u op een rijtje gezet in de brochure 'Beleggen voor je Pensioen'.

  Brochure aanvragen

  Redelijke termijn aankoop lijfrente

  Als u gaat shoppen, houd er dan wel rekening mee dat de wetgever een zogeheten ‘redelijke termijn' heeft bedacht, waarbinnen de lijfrente dient te worden aangekocht. U heeft bij een vrijkomende lijfrente de tijd tot 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het lijfrentekapitaal vrijkwam, dus de polis zijn einddatum bereikte. Komt uw lijfrente op bijvoorbeeld 1 augustus 2024 vrij? Dan heeft u dus de tijd tot 31 december 2025.

  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  Doelbeleggen.nl © 2024