Finalist<span> NRC Live Impact Award</span>

Finalist NRC Live Impact Award

Uit een selectie van 26 deelnemers als finalist gekozen !

Finner keurmerk

Wat is de Fintech Impact Award?

De Fintech Impact Award is een initiatief van NRC Live om vernieuwing in de financiële sector te stimuleren en innovators uit te dagen. Daarbij staat de impact op de sector en de klant centraal. Op 7 maart 2019 tijdens de conferentie Future of Finance vond de finale en prijsuitreiking plaats. NRC Live presenteert de award in samenwerking met haar partners Topicus, PwC en Mastercard.

NRC Live over Doelbeleggen

Het concept is vernieuwend, lost een probleem op en voegt waarde toe voor de gebruiker ten opzichte van bestaande initiatieven.
De technologie kent vernieuwende componenten en maakt gebruik van slimme inzet van bestaande technologie.
De impact is er voor de financiële markt en consumenten. Het biedt uitkomst voor financiële vraagstukken als pensioen.
Het proof of Concept is er met een goed beleggingsresultaat en bewezen gemoedsrust bij de klanten.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024