Zelf <span>Pensioen Opbouwen</span>

Zelf Pensioen Opbouwen

Brochure Belastingvriendelijk pensioen opbouwen

Zelf (aanvullend) pensioen opbouwen

Hoe eerder u begint, hoe makkelijker het is om uw doel te behalen. U heeft dan meer tijd om geld in te leggen, zodat het bedrag dat u per jaar opzij moet zetten lager is. Bovendien heeft uw inleg meer tijd om rendement op te leveren. Het fiscale voordeel helpt mee om een groter deel van uw inkomen opzij te kunnen zetten.

Pensioenbrochure aanvragen

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2023