Webinar <span>Samen Doelbeleggen</span>

Webinar Samen Doelbeleggen

Adviesportaal

Doelbeleggen heeft een supereenvoudig en overzichtelijk portaal ontwikkeld waarmee financieel adviseurs en planners de mogelijkheden van beleggen inzichtelijk kunnen maken voor hun cliënten. Het portaal geeft toegang tot het adviesplatform van vermogensbeheerder Doelbeleggen - tweevoudig winnaar van de Gouden Stier.

Uw cliënt, ons advies

Wij hebben als vermogensbeheerder de verplicht om uw cliënt(en) te adviseren. Is beleggen wel verstandig en welk risicoprofiel past het best bij de financiële situatie en de beleggingsdoelstelling van uw cliënt? Om dat advies te kunnen verstrekken moet er een inventarisatie plaatsvinden; wat is de beleggingshorizon, risicobereidheid, kennis en ervaring en de financiële positie van uw cliënt?

Samen Doelbeleggen

Samen doelen definiëren, haalbaarheid toetsen en de voortgang van beleggingen monitoren. In samenwerking met DAK is het webinar Samen Doelbeleggen georganiseerd. In een presentatie van 30 minuten wordt u uitgelegd hoe u uw dienstverlening kunt uitbreiden met vermogensbeheer zonder dat u daar zelf toe bevoegd bent.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024