Beleggen voor <span> uw kind </span>

Beleggen voor uw kind

Financiële uitdagingen voor uw kind. Hoe kunt u helpen?

Hoe werkt Doelbeleggen?

Wat kost eigenlijk het beste voor uw kind; nu en in de toekomst?

Een spaarrekening openen voor de kinderen is voor de meeste ouders heel vanzelfsprekend. Maandelijks wordt er een bedrag gestort en tegen de tijd dat het kind 18 jaar oud wordt, is er een leuke pot geld die vaak nog geen bestemming heeft. Maar als u nu al weet welke financiële uitdagingen uw kind(eren) straks te wachten staan, dan is doelgericht sparen niet onverstandig. Of misschien leert een klein rekensommetje u nu al dat u met sparen dat doel nooit gaat bereiken.

Kent u het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting? Zij hebben als vuistregel dat een kind tot 12 jaar ruim € 50.000 kost, € 4.320 per jaar. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kosten gemiddeld een kleine € 30.000, € 4.766 per jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet het weer op een andere manier. Zij hebben verschillende berekeningen gemaakt voor de kosten van een kind in verschillende gezinssituaties. Zo kost dan één kind in een tweeoudergezin gemiddeld 15% van het besteedbaar inkomen en bij een eenoudergezin gemiddeld 23%.

Maar vuistregels zijn uiteraard niet in steen gehouwen. Ten eerste heeft niet ieder gezin eenzelfde inkomen en sommige gezinnen zijn zuiniger dan andere. Steeds meer ouders vinden het bovendien een sport om hun kinderen het beste te geven en tegelijkertijd maandelijks wat geld over te houden. Geld voor een latere fase, als het steeds moeilijker wordt om op een creatieve manier het optimale voor uw kind te doen. Omdat kosten dan veel meer in steen gehouwen zijn. Studiekosten bijvoorbeeld, die zijn nu eenmaal hoog.

Op deze pagina leest u meer over:

 • Wat kost de studie van uw kind en welke andere uitdagingen staan u te wachten?
 • Het rente-op-rente effect

 • Kosten studie & uitdagende woningmarkt

  Hoe kunt u zich nu al voorbereiden op toekomstige financiële uitdagingen van uw kind? Welke mogelijkheden zijn er?

  Beleggen kinderbijslag

  Einstein en zich voorbereiden op de toekomst van uw kind

  Als u zich bijvoorbeeld op die studiekosten beter wilt voorbereiden zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt simpelweg geld sparen. Dan heeft u Einstein al op uw hand. Die zei namelijk ooit dat het rente-op-rente effect het 8e wereldwonder is. Jaar na jaar groeit een geldbedrag aan, door het rente-op-rente effect van sparen. Alleen kon Einstein natuurlijk niet voorzien dat de rente nu zo laag is, dat sparen minder zin heeft.

  Maar voor beleggen gaat Einstein’s uitspraak nog altijd op.

  Een voorbeeld

  In de grafiek is weergegeven hoe een maandelijkse inleg van € 125,- in 18 jaar kan renderen. We rekenen hier met een spaarrente van 0,2% en een beleggingsrendement van 5%. Sparen tegen 0,2% rente levert circa € 27.000,- op en beleggen met 5% rendement zo’n € 42.000,-. Dan komt u wat betreft die studie al een eind!
  Leefrente
  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  Doelbeleggen.nl © 2024