Vergelijk <span>lijfrentepolis</span>

Vergelijk lijfrentepolis

Benieuwd of en hoe uw huidige lijfrentepolis kan worden overgeheveld naar Leefrente?

Uw lijfrentepolis met ons delen

Het loont om offertes bij verschillende partijen aan te vragen. U kunt immers altijd ‘shoppen’ met uw lijfrente(s). Mocht u een offerte ontvangen met een gelijksoortig hoge aanvangsuitkering als bij Leefrente, dan rekenen we die graag met u door.

Deel uw polis met onze beleggingsadviseur

Lijfrentepolis delen

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen © 2021