Lijfrente uitkeren<span> in het buitenland</span>

Lijfrente uitkeren in het buitenland

Wat zijn de mogelijkheden?

Uitkeren binnen en buiten Europa

Uitkeren lijfrente, koopsompolis, gouden handdruk, ODV, stamrecht in het buitenland

Het uitkeren van kapitaal waarover in Nederland nog geen inkomstenbelasting is betaald, is niet eenvoudig. Financiële instellingen in Nederland beschikken vaak niet over de juiste vergunning of hebben simpelweg geen behoefte aan de administratieve en juridische rompslomp die ermee gepaard kan gaan. Wat te doen als uw bank of verzekeraar uw vrijkomend kapitaal niet kan uitkeren?

Niets doen is geen optie

Kunt u bij geen enkele bank of verzekeraar een uitkering aankopen en doet u helemaal niets? Dan beschouwt de fiscus dit als afkoop. De waarde van uw polis wordt dan belast tegen maximaal 49,5% inkomstenbelasting. Daar bovenop betaalt u nog 20% revisierente.

Vrijblijvend advies

Doelbeleggen.nl kan vaak een oplossing bieden. Aan de hand van een summiere intake weet u doorgaans binnen 1 werkdag of wij iets voor u kunnen betekenen. Aan de intake zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden.

Uw lijfrente, stamrecht of ODV bij Doelbeleggen.nl onderbrengen?

Binnen 1 werkdag antwoord op uw vraag!

Informeer naar de mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Vraag:
Ik heb een lijfrentekapitaal opgebouwd bij een verzekeraar. Nu ben ik een paar jaar geleden geëmigreerd en woon in het buitenland. Mijn verzekeraar wil het opgebouwde lijfrentekapitaal niet omzetten in een lijfrente-uitkering, omdat ik in het buitenland woon. Wat zijn de mogelijkheden?

Antwoord:
Als u het buitenland woont en met het in Nederland opgebouwde lijfrentekapitaal een uitkering wilt aankopen, dan is sprake van een “grensoverschrijdende dienstverlening”. De meeste banken en verzekeraars hebben geen vergunning om een lijfrente uit te keren in het buitenland of hebben geen zin in de rompslomp. Bij Doelbeleggen.nl denken we graag met u mee en kunnen we in veel gevallen tot een oplossing komen met een passende lijfrente-uitkering.

Vraag:
Ik heb een gouden handdrukkapitaal ondergebracht in een bankspaarproduct en ben 10 jaar geleden verhuisd. Nu wil de bank geen periodieke uitkering verstrekken omdat ik buiten de EU woon. Zijn er andere partijen die dit wel kunnen of willen?

Antwoord:
Ook hier geldt, dat de meeste financiële instellingen niet bereid zijn om het Gouden Handdrukkapitaal over te nemen en om te zetten in een maandelijkse uitkering. In dit geval kan Doelbeleggen.nl uitkomst bieden. U kunt een uitkering afspreken, die zelfs gedurende de looptijd nog aangepast kan worden aan eventuele gewijzigde omstandigheden of wensen.

Vraag:
Ik heb een ODV-kapitaal in de BV, maar woon al gedurende enige tijd in het buitenland. Deze ODV keert al een paar jaar uit, maar loopt nog verplicht 15 jaar door. Graag zou ik mijn BV opheffen, maar dan moet een andere partij de ODV-uitkering overnemen.
Zijn daar mogelijkheden voor?

Antwoord:
Ja het is fiscaal toegestaan om een ODV-verplichting, zelfs waarvan de uitkering is gestart, nog over te hevelen naar een andere externe partij. De markt van aanbieders hiervoor is zeer beperkt, zeker in het geval dat de uitkering in het buitenland moet plaatsvinden. U kunt dan in ieder geval bij Doelbeleggen.nl terecht en kan zelfs nog de hoogte of de looptijd in voorkomende gevallen aanpassen.

Vraag:
Ik heb een ODV en een klein stamrechtkapitaal in mijn BV. Ik wil de BV gaan opheffen omdat ik al enige tijd in het buitenland woon, maar dat blijkt niet mogelijk. Ik moet daarvoor eerst de ODV en het stamrechtkapitaal uit de BV halen. Heeft u hier een oplossing voor?

Antwoord:
De stamrechtvoorziening kan overgezet worden naar de beleggingsrekening van Doelbeleggen.nl. Uiterlijk 5 jaar na de AOW-datum zal gekozen moeten worden voor een uitkering.

Vraag:
Wat is een conserverende aanslag?

Antwoord:
Over het jaar van uw emigratie doet u aangifte M. Na deze aangifte kunt u alvast een belastingaanslag krijgen die u misschien in de toekomst moet betalen: dit is een conserverende aanslag. Wij leggen de conserverende aanslag op over uw te conserveren inkomen.

Doelbeleggen.nl ontvangt 5 sterren van Finner
Beoordeling Vermogensbeheer.nl Beoordeling Vermogensbeheer.nl
Beoordeling Vermogensbeheer.nl
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee. Zo kan (een deel van) het ingelegde vermogen verloren gaan als gevolg van koersdalingen. Een goede voorlichting is belangrijk, zodat er een gedegen beeld kan worden gevormd van de risico’s voordat wordt besloten een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koers- , geografisch- en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Doelbeleggen.nl © 2024